10 tips om een goede spreker te worden

Spreken voor een publiek

Als je carrière wilt maken, is er een grote kans dat je ooit voor een grote groep mensen moeten spreken. Voor veel mensen is dit een wat stressvolle ervaring. Hoe houd je de toehoorders geboeid? Hoe zorg je dat je het verhaal goed overbrengt? Een goede spreker is in staat zijn boodschap goed en duidelijk over te brengen en heeft hiervoor geen uren nodig. Bovendien is een goede spreker in staat zijn publiek van begin tot einde te boeien. Als je in staat bent een goede voordracht of presentatie te geven, heb je een grotere kans om snel carrière te maken. Je valt namelijk op een positieve manier op. Mensen zullen zich je goed herinneren. Bovendien toon je aan dat je om kunt gaan met stressvolle situaties en die situaties ook onder controle houdt en tot een goed einde brengt.

Tien tips om een goede spreker te worden

  1. Goede voorbereiding is van essentieel belang voor een goede voordracht of presentatie. Voor je optreden als publieke spreker heb je waarschijnlijk een onderwerp waarover je het wilt hebben. Zorg dat je vergaande kennis hebt van het gehele onderwerp en niet alleen het deel dat in je voordracht of presentatie terugkomt. Grote kans dat je publiek het snel in de gaten heeft als je niet helemaal weet waar je het over hebt. Bovendien heb je veel meer zelfvertrouwen als je een goede voorbereiding hebt gedaan.
  2. Zet niet je hele verhaal op papier maar noteer punten waar je over wilt spreken. Als je voor je publiek staat, zul je vaak het verhaal niet letterlijk kunnen reproduceren. Schrijf dus hoofdpunten op en bedenk de hoofdlijn van wat je wilt vertellen. Als je voldoende kennis hebt van je onderwerp, zal het verhaal zichzelf vormen.
  3. Anticipeer op vragen. Ken de zwakke punten in je voordracht of presentatie (die zijn er altijd) en bedenk welke vragen hierop kunnen komen. Verdiep je in de vragen en zorg voor een passend antwoord. Leg dit ook altijd duidelijk uit aan de vragensteller en neem hier de tijd voor. Koppel in je antwoord terug naar degene die de vraag stelt. Vraag aan het eind van je uitleg of het antwoord bevredigend was.
  4. Illustreer je verhaal met voorbeelden. Dit kunnen heel goed persoonlijke ervaringen zijn. Dit is duidelijker voor je publiek en bovendien zal het ze ook beter boeien dan zuiver theoretisch gepraat. Kies leuke voorbeelden om je publiek tegelijkertijd te vermaken.
  5. Ondersteun je verhaal, indien mogelijk, met beelden. Maak een PowerPoint presentatie met grafieken of afbeeldingen die terug komen in je verhaal. Gebruik dit echter alleen om je verhaal te verduidelijken. Schrijf zeker niet je gehele tekst op een sheet. Verwijs naar de afbeeldingen en leg ze duidelijk uit. Zorg dat ze niet teveel aandacht van jou weghalen. Als spreker behoor jij het middelpunt van je toespraak te zijn.
  6. Wees voorzichtig met het noemen van feiten en cijfers. Dit soort gegevens zegt een publiek vaak weinig. Probeer eerder het globale beeld duidelijk te maken. Specifieke cijfers blijven vaak niet hangen. In sommige gevallen is het natuurlijk wel gewoon nodig.
  7. Maak oogcontact met je gehele publiek. Een goede spreker geeft iedereen in het publiek het idee dat hij hen persoonlijk aan heeft gekeken. Het handigste is om hiervoor je blik constant net over de hoofden van je toehoorders te laten gaan en alle kanten van de zaal te bestrijken. Doordat je wat verder weg staat, ervaart het publiek dit als oogcontact.
  8. Gebruik voldoende toepasselijke handgebaren. Veel mensen doen dit onbewust. Het is echter een goede manier om de aandacht vast te blijven houden. Je publiek zal langer geboeid naar je luisteren. Houd ook een open houding. Loop wat heen en weer en blijf niet te stijf stil staan.
  9. Heb zelfvertrouwen. Je mag zelfs een beetje arrogant zijn. Als je voor een groot publiek staat, kun je al snel gaan denken dat je zoveel toehoorders niet lang zult kunnen boeien. Schud deze gedachten van je af. Natuurlijk kun je ze boeien. Sterker nog, ze mogen blij en dankbaar zijn dat ze jouw toespraak mogen meemaken. Als je in jezelf en je verhaal gelooft, kom je altijd sterk over. Doe je dat niet dan zal het publiek dat snel in de gaten hebben. En als jij overkomt alsof je niet in je eigen verhaal gelooft, dan zullen zij je verhaal zeker niet geloven.
  10. Wees enthousiast. Probeer te genieten van het feit dat jij jouw kennis kan overdragen aan het publiek. Probeer ze te overtuigen van het nut van jouw onderwerp. Sleep je publiek mee in je enthousiasme en je hebt een geslaagde presentatie of toespraak gegeven.

Tot slot

Neem je tijd en geniet van jouw 'minutes of fame'. Het feit dat jij voor dit publiek een presentatie of voordracht mag geven, is natuurlijk fantastisch. Laat zenuwen of stress dat moment niet voor je verpesten.