Correct Ritsen, hoe moet dat

Wat is ritsen?

Ritsen in het beurtelings invoegen van de ene rijstrook in de andere wanneer deze eerste rijstrook onberijdbaar is door een wegversmalling. Omdat de wegcode geen specifieke wetten voorziet om te ritsen, is met dus niet verplicht dit netjes en ordelijk te laten verlopen. Maar het spreekt vanzelf dat als iedereen zich hoffelijk gedraagt, dit de doorstroming ten goede zal komen. Maar dit volstaat niet. Hieronder enkele richtlijnen die de doorstroming vlot doen verlopen.

De rijstrook die onderbroken wordt, moet maximaal benut worden.

Deze eerste stelling impliceert dat te vroeg invoegen eigenlijk nefast is. Het anticiperen van de wegversmalling door het voortijdig invoegen is niet productief. Hoewel chauffeurs die tot het einde van de rijstrook rijden vooraleer in te voegen kwaad bekeken worden, hebben zij het aan het rechte eind. Het loont voor iedereen als er slechts op 1 plaats wordt ingevoegd, daar waar de rijstrook stopt.

Je rijdt niet sneller als je aan de bumper kleeft.

Als iedereen bumperkleeft, is er geen ruimte om in te voegen. Al laat je een wagen voor, dan zal je reistijd hierdoor nauwelijks verlengt worden. Laat je voldoende ruimte om een wagen te laten invoegen, maar blijf niet treuzelen. Ook hier is geen enkele wet die je verplicht een wagen te laten invoegen, maar er wordt gerekend op de hoffelijkheid.

Iedereen rijdt sneller als het tempo maar constant is.

Een bekend fenomeen in een file is het harmonica-effect. Op sommige plaatsen kan je vlot doorrijden, een beetje verder sta je terug stil. Gemiddeld genomen ga je trager dan een constante doorstoming, die welliswaar trager is dan die stukken waar je kon doorrijden. Vermijdt zo veel mogelijk die tempowisselingen. Wanneer je een wegversmalling nadert, laat je voldoende ruimte opdat een wagen die dezelfde vaart heeft, netjes kan invoegen. Dit vraagt een hoffelijkheid van beide rijstroken. De rijstrook die zal moeten invoegen, moet vertragen tot de snelheid van de rijstrook waarin men wilt invoegen. De rijstrook waarin ingevoegd wordt, rijdt best wat trager, maar met voldoende ruimte.

Je knipperlicht dwingt geen voorrang af.

Het spreekt vanzelf dat als iedereen deze stelregels volgt, dat het verkeer vlotter loopt. Maar niet iedereen is hiervan op de hoogte. Wanneer je geconfronteerd wordt met bumperklevers en jij zou moeten invoegen, wring je er niet tussen. Je knipperlichten geven je geen voorrang op de rijstrook waar je wilt invoegen, want als je van rijstrook verandert voor je een manoeuvre uit. Je hebt dus geen voorrang.

Je wint geen tijd door te slalommen.

Gehaaste bestuurders zien altijd een rijstrook die sneller opschuift dan een andere. De waarheid is dat wanneer het ritsen correct wordt toegepast, iedereen even snel gaat. Iedereen die onnodig invoegt, vertraagd dus het verkeer voor iedereen, zichzelf inkluis. De beste strategie is een rijstrook kiezen die het minst druk bevolkt is, en hier te blijven aanschuiven. Natuurlijk kunnen op- en afritten rijstroken vlotter doen lopen, waardoor een beetje wegkennis altijd voordelig is.

Verkeersagressie kan bestraft worden, hoffelijkheid wordt beloond.

Een driftige chauffeur verliest soms zijn zelfbeheersing. Agressie in het verkeer is nochtans strafbaar. Andersom wordt je niet onmiddelijk beloond voor je hoffelijkheid, want je hebt geen onmiddelijke tijdswinst. Beloon daarom je medebestuurders met een vriendelijk gebaar als ze hoffelijk waren. Hierdoor beloon je de hoffelijke chauffeur wel, waardoor we allemaal elkaar opvoeden, zodat iedereen een hoffelijke chauffeur wordt.