Spinnen en hun webben

Het spinneweb

Hoeveel mensen hebben er geen last van spinnerag in hun huizen of schuren? Spinnewebben zijn overal, en als ze er even niet zijn, zullen ze zeker snel terugkeren.

Een Brits onderzoeker heeft ooit berekend dat landbouwgrond per hectare meer dan een miljoen spinnen herbergt en dat alle insecten die in Groot-Brittannië jaarlijks door spinnen worden gegeten samen meer wegen dan alle bewoners van het eiland samen. Om al die insecten te kunnen vangen, hebben de spinnen een spinneweb nodig. De spinnen in webben zijn meestal vrouwelijk.

Mannetjes bouwen als ze volwassen zijn geen webben meer; ze willen alleen nog maar paren, de wijfjes hebben echter de eiwitten van insecten nodig om eitjes te produceren; zij blijven hun hele leven webben maken.

De oorsprong van het spinneweb

Ongeveer 400 miljoen jaar geleden gebruikten spinnen hun draad voornamelijk om een schuilplaats te weven. Op een bepaald moment moest de spin naar hoger gelegen gebieden omdat insecten (hun prooidieren) vleugels ontwikkelden. Tarantula’s, valdeurspinnen en enkele andere soorten gebruiken hun spinsel nu nog steeds voor het bouwen van een schuilplaats, maar ongeveer een derde van de 35.000 bekende spinnensoorten weven wielwebben. De rest weeft andere insectendodende webben.

Wil je meer weten ? Lees dan verder in deze mooi geillustreerde gids van Capitool over spinnen en insecten.  

Hoe wordt een spinneweb gemaakt?

Een spin heeft een zestal spintepels waarmee ze een draad spint. Als de draad lang genoeg is snijd de spin de draad af met een achterpoot. Eerst spint de spin een raamwerk van draden die niet kleverig zijn,dit zijn de lange draden die vanuit het midden van het web naar buiten lopen,ook wel te vergelijken met de spaken van een fiets, zie afbeelding 1. Pas daarna wordt de bekende spiraal gevormd, die wel kleverig is. Hoe kan het dan dat een spin niet aan haar eigen web blijft plakken? Dat komt omdat spinnen een laagje olie op hun poten hebben zodat ze niet aan hun eigen web blijven plakken en ze mijden het kleverig gedeelte van hun web en blijven op het raamwerk.

Afb.1.Het mooie spinneweb van een kruisspin, bedekt met dauwdruppeltjes.

Hoe wordt een insect gevangen?

Spinnen eten ongeveer 15% van hun lichaamsgewicht aan insecten per dag. Hoe vangen ze die insecten nu precies? Er worden best veel insecten gevangen in spinnewebben, maar geschat wordt dat 80% van die insecten uit de webben ontsnappen. Als er een insect vastzit kan de spin eropafgaan, een verlammend gif inspuiten, en het insect inwikkelen in een ander spinsel, dan dat voor spinnenwebben gebruikt wordt. Daarna zuigt de spin het insect leeg als hij er tijd voor heeft.

Er kan ook een giftig insect in het web zijn gevlogen, deze kan dan worden gemeden door de spin, maar kan ook worden losgeknipt, waarna het web hersteld moet worden. Als er helaas voor de spin een vogel door het web vliegt of een mens doorheen loopt, kan de spin weer helemaal opnieuw beginnen met het bouwen van een web.

Tot slot

Er valt veel meer te vertellen over spinnen en spinnewebben. Het belangrijkste is echter dat de meeste mensen spinnen enge beesten vinden, maar dat ze er niet bij stil staan dat spinnen hard moeten werken om in leven te blijven.

Vandaar spinnen zijn wonderlijke dieren die in staat zijn tot het bouwen van de mooiste webben, ze ruimen vele irritante insecten op en zijn niet alleen maar eng!