Het navigatiesysteem van de Vlinder...!

Inleiding

Met gebruik van een brein dat ongeveer zo groot is als het punt van een balpen legt de monarchvlinder een afstand van bijna drieduizend kilometer af, van Canada naar een klein stukje bos in Mexico. Hoe vindt het insect de weg?

Wetenswaardig

Monarchvlinders hebben een zonnekompas dat gericht is op de positie van de zon. Maar er is nog meer. Deze insecten hebben ook een buitengewoon nauwkeurig circadiaans ritme (een biologische functie met een cyclus van 24 uur) waardoor ze zich kunnen aanpassen aan de bewegingen van de zon. De neurobioloog Steven Reppert zegt dat monarchvlinders "op een compleet andere manier tot hun circadiaanse ritme komen dan de andere insecten en overige dieren die tot nu toe bestudeerd zijn".

Wetenschappers zullen door verder onderzoek naar de geheimen van de inwendige klok van de monarchvlinders misschien meer te weten komen over het circadiaans ritme van mensen en dieren. Het zou ook nieuwe therapieen voor neurologische aandoeningen kunnen opleveren. "ik wil weten hoe het brein de informatie over tijd en ruimte verwerkt," zegt Reppert, "en de monarchvlinder is een spectaculair voorbeeld."

Wat denkt u?

Is het ingewikkelde navigatiesysteem van de monarchvlinder bij toeval onstaan? of is het een ontwerp?