Wat is watervervuiling

Als sinds lange tijd dumpen mensen hun afval in natuurlijke wateren zodat het afval snel verdunt en verspreid werd. Als het water een rivier betrof, werd het afval snel weggespoeld naar de ondergelegen gebieden. Deze manier van schoonmaken is effectief mits het aantal mensen op aarde substantieel kleiner is dan de hoeveelheid water. Het gebrek aan schoon drinkwater is een van de grootste problemen waar de aarde mee kamt op dit moment.

Schade en Verliezen

De kosten van watervervuilling zijn er hoog als het om de gezondheid van mensen gaat. Ook gaat het om de gezondheid van andere organismen en ecosystemen. De kosten voor de gezondheid zijn het hoogst in de 3e wereldlanden waar geen geld is voor schoonmaak mogelijkheden voor afvalwater. In 2002 hadden 1,1 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater wat ongeveer 17% van de totale wereldbevolking is.

Natuurlijke waterzuivering

De watercyclus die door de energie van de zon in werking is gebracht zuivert water op veel verschillende manieren. Regen, beekjes, meren en grondwater lijken meestal relatief schoon en zijn meestal wel geschikt als drinkwater in hun natuurlijke staat. Water wordt gezuiverd door de natuur door verschillende processen. Fysische processen en chemische processen:

Fysische processen

Er zijn 4 verschillende fysische processen voor het zuiveren van water die krachten gebruiken zoals zwaartekracht. Deze processen zijn belangrijk bij het verwijderen van grote deeltjes en puin.

1. Verdunning

Verdunning van water betekent het reduceren van de concentratie van schadelijke stoffen in het water. Hoe meer water er stroomt hoe effectiever het verdunnen is omdat er het puin over meer water verdeeld kan worden. Snelle waterstromen kunnen tot 4x zoveel puin verwijderen dan langzame waterstromen.

2. Aanslibbing

Dit betekent het opnemen van puin door de bodem van een water. Aanslibbing gebeurt vooral bij grotere delen puin en in langzaam stromende wateren.

3. Filtratie

Filtratie is het bewegen van water door de bodem zodat zelfs kleine delen vuil weggefilterd kunnen worden.

4. Ventilatie of beluchting

Dit gaat over het vrijlaten van gasvormige vuildeeltjes in de atmosfeer. Water, zoals alle vloeistoffen, bevat veel substanties die gasvormig zijn. Beluchting van water gaat versneld wanneer water meer met de atmosfeer wordt gemengd zoals bij warme ondiepe wateren die over bijvoorbeeld stenen of rotsen stromen. Het is ook effectief in snel stromende warme wateren.

Chemische processen

Natuurlijk water bevat veel mineralen en gassen die chemisch gezien erg complex met elkaar samenwerken. De meeste reacites zijn biochemisch, waarbij enzymen en andere chemische stoffen worden geproduceerd door organismen, vooral microbes.

Oorsprong van watervervuiling

Bijna alle menselijke activiteit produceert wel een of andere milieu-verstoring. Eten, tuinieren en veel andere activiteiten produceren bijproducten die hun weg kunnen vinden in de water cyclus. Er zijn 3 bronnen die zorgen voor watervervuilling: industrieel, landbouw en huishoudelijk.

Industrieel afval

Afval van industrieën vinden hun weg door de watercyclus van de aarde. De typen industrieën die het meeste aandeel hebben in watervervuilling zijn:

  1. Fabrieken
  2. Elektriciteitscentrale
  3. Mijnen, bouw, houtindustrie
  4. Voedselverwerkingsindustrie

Argrarisch afval

De cultivatie van groenten en dieren zorgt voor landbouw-afval. Deze sector zorgt wereldwijd voor het meeste bezinkingsafval.

Huishoudelijk afval

Het meeste huishoudelijk afval komt van riolen en lekken in septische tanks die eindigen in natuurlijk water. Vroeger dumpte grote steden hun afval direct in rivieren, meren of oceanen.