Wat te doen met luiers

Twee soorten luiers

Luiers
We kennen natuurlijk twee soorten luiers. De ene is de kunststof wegwerp luier. De andere is de katoenenluier die hergebruikt kan worden. In een documentaire op Arte.de van Jacqueline Farmer wordt duidelijk dat de herbruikbare luier beter is. Een kunststof luier heeft namelijk 300 tot 400 jaar nodig om af te breken in het systeem van een vuilnisbelt. Natuurlijk geldt die periode niet als je zoals in Nederland 12% van je afval verbrandt. Maar ook in Nederland wordt nog steeds 5% van het afval op een vuilnisbelt gegooit.
Index


De luier

Het principe van de luier is eigenlijk een soort gemaksinstrument voor ouders in de vorm van een draagbare WC voor babies. Door de luier hoef je je als ouder niet meer te richten op wat je baby aan behoefte heeft, behalve als hij of zij huilt. Op het moment dat de baby huilt moet je controleren wat de oorzaak van het huilen is. Gaat het om honger of wil het een schone luier. Logisch dat we vanuit dat idee van gemak de wegwerpluier hebben bedacht. Want was is er nog makkelijker dan een draagbare WC die je gewoon zo in de vuilnisbak kunt gooien? Zeker als je je daardoor niet meer op je kind hoeft te richten, behalve die paar minuten dat het geholpen moet worden met voeding of een schone luier. Naast het principe van gemak laat de luier echter ook nog iets anders zien.

Afval

Het principe van gemak dat achter de wegwerpluier zichtbaar is, is echter niet het enige principe dat de wegwerpluier zichtbaar maakt als je wilt kijken. Er zit ook het principe achter dat lichamelijk afval vies is. Iets wat je ook terugziet in het feit dat steeds meer mensen allerlei plekken op het lichaam kaalscheren. Maar het komt ook terug in het feit dat we steeds meer producten gebruiken om onszelf en onze omgeving te ontsmetten. Zo is de sportkleding bewerkt met nano-zilver om bacteriegroei tegen te gaan een voorbeeld. Een ander voorbeeld is deodorant met nano-zilver deeltjes bedoelt om bacteriegroei te remmen. Ook het gebruik van parfum duidt op het vies vinden van menselijke afvalstoffen, door ze achter een kunstmatig aangebrachte geur te verbergen. Verder maakt het feit dat we nog steeds liever ons toilet doorspoelen met drinkwater, dan onze fecaliën op te vangen en tot compost te laten fermenteren, duidelijk hoe we tegen ons eigen afval aankijken. Maar wat zegt die afkeer van ons eigen lichaamsafval eigenlijk over onszelf.

Vervuilen

De wegwerpluier maakt echter ook duidelijk dat wij liever vervuilen als daardoor ons leven makkelijker is, dan iets meer moeite doen en zo een schone wereld achterlaten voor onze nakomelingen.

Gemakzuchtig

Wat de wegwerpluier en onze houding tegenover het gemak dat de luier brengt en hoe wij meegaan in de reclame boodschap van de fabrikant ook duidelijk maakt is dat we niet alleen gemak zoeken, maar ook gemakzuchtig denken. We accepteren de booschap van de fabrikant van de wegwerpluier liever, dan ons bewust af te vragen of die boodschap waar is. Dus als een fabrikant beweert dat je kind intelligenter wordt doordat zijn luier ervoor zorgt dat je kind langer en beter slaapt, dan is dat rechtvaardiging genoeg om de luier te kopen. Of er enige waarheid in de boodschap zit, maakt eigenlijk niet uit. Het feit dat de boodschap het kopen van de luier en het gemak dat de luier brengt rechtvaardigt is blijkbaar genoeg.

Wat de luier ons laat zien

In zekere zin maakt de wegwerp luier ons dus een aantal punten duidelijk over onszelf:

  1. We zijn uit op gemak
  2. We vinden vervuilen niet erg, als we het daardoor makkelijk hebben
  3. We gebruiken andermans rechtvaardigingen om ons eigen gemak te rechtvaardigen. We zijn gemakzuchtige denkers.
  4. Ons eigen lichaamsafval vinden we zo vies, dat we er niet mee geconfronteerd willen worden. Maar wat zegt dat over jezelf als je het afval dat jezelf maakt vies vindt.
  5. We willen niet meer tijd met ons kinds lichamelijke behoeften bezighouden dan noodzakelijk en dus ook niet teveel tijd besteden aan onze kinderen.

Index

Wat te doen

Nu kun je stellen dat toekomstige generaties wel een oplossing zullen vinden voor de wegwerp luier. Wij hebben tenslotte ook altijd weer oplossingen gevonden voor de problemen waarmee we geconfronteerd werden. Zo is de automatische telefooncentrale uitgevonden omdat iemand niet wilde dat er mensen waren die bepaalde met wie je werd doorverbonden. Een telecommunicatie fout die je terugziet in onze uitspraak als we het verkeerde nummer kiezen en een onbekende aan de telefoon krijgen:
Katoenen luiers

Mijn excuses, ik ben verkeerd verbonden.

Of wat te denken van de uitvinding van de windmolen, de getijdecentrale, de zonnecel of de kernenergie. Allemaal bedoeld om onze afhankelijkheid van de eigenaren van aardolie te verminderen. Maar ook de uitvinding van de uitlaatkatalysator of de elektrische auto om zo te voorkomen dat onze auto’s het milieu zouden blijven vervuilen, zijn voorbeelden van onze inventiviteit.

De wegwerpluier

Maar wat doen we nu met de wegwerpluier grotendeels gemaakt van kunststoffen, die als basis aardolie hebben.

  1. Een eerste optie is natuurlijk over te gaan op kunststoffen die verkregen worden uit vernieuwbare bronnen zoals planten. Hoewel dat het nadeel heeft dat je dan landbouw grond die je nodig hebt voor verbouwen voedselgewassen, gaat gebruiken voor kunststoffen.
  2. Een tweede optie is kijken wat andere culturen als oplossing hebben gevonden in plaats van de luier. Zo laten natuurvolken hun kinderen gewoon naakt rondlopen, waardoor het kind overal zijn behoefte kan doen. In Westerse landen niet de beste oplossing vanwege de kou. Maar ook gezien het feit dat we naaktheid, ook van kinderen, als ongewenst beschouwen.
  3. Een derde optie is het werken met luiers die gewassen kunnen worden. Dat heeft natuurlijk het nadeel dat we extra werk hebben aan luiers. Je moet ze opsparen en wassen en drogen en opvouwen. Waarbij wij tegenwoordig vaak gebruik maken van wasmiddelen die gemaakt worden met stoffen die verkregen zijn uit aardolie.
  4. Een vierde optie is ouders weer leren om zich in te stellen op hun kind. Zodat ze waarnemen wanneer het behoefte heeft om te plassen of zich moet ontlasten. Waardoor ze het kunnen helpen met naar het toilet gaan.
  5. Een vijfde optie is het maken van wegwerpluiers die biologisch afbreekbaar zijn. Hoewel ze niet afbreekbaar zouden mogen zijn door bacteriën die mensen bij zich dragen. Omdat ze anders al aan het achterwerk van de baby worden afgebroken.

Van deze vijf is de vierde natuurlijk het beste. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook omdat het de relatie tussen kind en ouders versterkt. Verder maakt het het kind duidelijk dat het eigen lichaam niet iets vies is, wat een meer ontspannen relatie met het eigen lichaam oplevert. Wat weer het voordeel heeft, dat mensen veel gevoeliger worden voor wat hun lichaam hun te vertellen heeft.

Index


Conclusie

Gemak
De wegwerpluiers zegt meer over ons dan we eigenlijk zouden verwachten van zo’n vervuilend gemaksmiddel. Ten eerste maakt het duidelijk dat we gemak zoeken, ook als het gaat om onze kinderen. Ten tweede laat het zien dat we gemakzuchtige denkers zijn, want als de fabrikant ons een reden geeft om de vervuilende wegwerpluier te kopen dan accepteren we die. Ten derde zijn we liever vervuilers als dat ons leven gemakkelijk maakt. Ten vierde vinden we onszelf vies, want we vinden de afvalproducten van ons lichaam vies. Ten vijfde willen we dat onze kinderen ons zo min mogelijk tijd kosten.

De beste oplossing om de vervuiling die de wegwerpluier veroorzaakt te verminderen is om ons meer af te stemmen op de signalen die onze kinderen afgeven. Zodat we kunnen reageren als het wil plassen of zich moet ontlasten. Dat heeft als bijkomend voordeel dat we ons kind duidelijk laten merken dat we het belangrijk vinden. Maar we maken het ook duidelijk dat afval niet iets vies is, maar slechts het beginpunt van een nieuwe natuurlijke cyclus. Uiteindelijk is het aan ons om te kiezen wat we willen met de luier. Willen gemakzucht die de wereld vervuild. Of willen we inspanning die leidt tot een betere relatie met onze kinderen.

Index


Extra

Afbeeldingen


Index van koppen

Twee soorten luiers
De luier
Afval
Vervuilen
Gemakzuchtig
Wat de luier ons laat zien
Wat te doen
De wegwerpluier
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen
Links

Links