Wat is mitose

Inleiding

Afb.1. De mitose schematisch!

Wij bestaan uit miljarden cellen. Cellen gaan niet allemaal een levenlang mee. Sommige van hen worden zelfs om de drie dagen vervangen.

Hoe delen onze cellen zich en hoe ziet dat proces eruit?

Wat is mitose?

Mitose is een ander woord voor gewone celdeling. Wij hebben per cel 46 chromosomen en allerlei organellen. Bij de mitose ontstaan uit één moedercel, twee identieke dochtercellen, eigenlijk klonen van de moedercel.Het proces waarbij dit gebeurd wordt mitose genoemd en bestaat uit een aantal fasen.Je kunt dit proces ook weergeven als 46 → 46 + 46.

Waarom mitose

Er zijn een aantal redenen waarom mitose plaats moet vinden in ons lichaam;

  • Er moeten cellen vervangen worden. Denk bijvoorbeeld aan een verbrande huid in de zon, of eelt aan de voeten. Deze cellen zijn dood, maar moeten wel vervangen worden. Dit gebeurd ook in onze darmen, een van de meest actieve weefsels van ons lijf.
  • Je hebt cellen nodig om te groeien. Om van baby tot volwassenen te komen, zijn vele miljarden cellen nodig. Cellen worden namelijk niet groter tijdens het groeien van een individu, zij moeten zich delen.
  • Wanneer je een wondje hebt, moet dit hersteld worden. Ook hier zijn cellen voor nodig.

Chromosomen

Chromosomen zijn lange dunne draden, die in elke celkern aanwezig zijn.Chromosomen zijn opgebouwd uit de stof DNA. Per celkern heb je ongeveer twee meter DNA. Als je al het DNA van één persoon uitrolt, zou je een weg kunnen maken naar de maan.Mensen hebben 46 chromosomen, waarvan 23 van de vader en 23 van de moeder. Op deze chromosomen liggen onze erfelijke eigenschappen, deze bepalen onder andere hoe je eruit ziet. Chromosomen van cellen in rust zijn niet zichtbaar onder de microscoop.

Repliceren van de chromosomen

Afb.2. Chromatiden zitten aan elkaar vast met het centromeer.!

De mitose of celdeling verloopt in verschillende fasen.Cellen liggen vaak geruime tijd in rust, ze delen dan niet. Deze fase wordt ook wel de interfase genoemd.Voordat de echte celdeling begint, moeten de chromosomen zich repliceren, ofwel zich verdubbelen.

Van elk chromosoom wordt een identieke kopie gemaakt, waarna beide chromosomen, nu chromatiden genoemd aan elkaar blijven zitten (afb.2). De chromatiden spiraliseren zich (rollen zich op), waardoor ze zichtbaar worden onder de microscoop. Hierna pas kan de mitose plaatsvinden.

Hoe verloopt de mitose?

Afb.3. De verschillende fasen van de mitose!

Als de mitose plaatsvindt, ontstaat er in de cel een soort evenaar, ook wel equatoriaal vlak genoemd.De chromosomen, bestaande uit twee chromatiden bewegen zich naar het vlak en gaan erop liggen, op deze manier liggen er 46 chromosomen op een rijtje.Vervolgens ontstaan er spoeldraden vanaf de polen van de cel. Deze trekken een van beide chromatiden naar zich toe. Zo gaat er één chromatide naar de bovenkant van de cel en één naar de onderkant van de cel.Nu ontstaat er een membraan tussen beiden polen, ongeveer ter hoogte van het equatoriaal vlak en zijn er twee cellen ontstaan.Als laatst moet er nog plasmagroei plaatsvinden, om de dochtercellen over groot te laten worden als de moedercel.

Verder lezen

Wil je meer weten over hoe cellen werken en uit welke onderdelen ze bestaan? Kijk dan eens in; Cellen en hun organellen .

Wil je weten hoe een allergische reactie ontstaat en door welke stof het veroorzaakt wordt? Kijk dan eens verder bij; Hoe ontstaat een allergische reactie .