Wat is het enige dat we hebben

Tijd

Op een bepaald moment hebben we bedacht dat tijd geld is. Natuurlijk klopt dat voor een deel wel. Dankzij de tijd die we als mens hebben kunnen we geld verdienen. Maar dat betekent niet dat tijd hetzelfde is als geld. Want als tijd echt geld was, dan zouden we met geld tijd kunnen kopen. Hoe zeer dat niet waar is zien we aan het feit dat hoeveel geld we ook uitgeven, we onze eigen veiligheid niet kunnen garanderen. Zelfs het geld dat we uitgeven aan gezondheidszorg, betekent niet dat we langer zullen leven dan ons lichaam mogelijk maakt. Geld is dus geen tijd. Uiteindelijk is dus het enige dat we hebben tijd en eigenlijk is dat ook maar een illusie.
 
⌛ Index

Tijd als meting

Tijd is eigenlijk iets dat niet bestaat. We denken slechts dat het bestaat omdat we allerlei fysieke effecten waarnemen die we koppelen aan het begrip tijd. We denken bijvoorbeeld dat we het meten met klokken. Maar in werkelijkheid is een klok niet meer dan een afspraak voor een meetmethode. Vandaar ook dat we zoveel soorten tijd hebben.

Specifiek Jaargebonden Dag Uur Seizoensgebonden
seconde Trimester Ochtend Kwartier Zomer
minuut Kwartaal Middag Half uur Herfst
uur Seizoen Avond Werkuur Winter
dag Semester Nacht Lesuur Lente
maand Lustrum Dagdeel Pauze  
jaar Vakantie      

Maar geen van die begrippen geeft eigenlijk aan wat tijd nu precies is of welk gevoel tijd ons geeft.

⌛ Index

Wereld

Het meten van de tijd is met het ontwikkelen van onze technische vaardigheden en kennis voortdurend verandert. Voordat we de mechanische klok hadden bepaalden we tijd op basis van de plaats van de zon aan de hemel of hoeveel afstand een schaduw had afgelegd over een halvecirkel. Of we gebruikten een kaars die een bepaalde hoeveelheid tijd

nodig had om op te branden. We gebruikten zelfs de seizoenen van zomer, herfst, winter en lente om te bepalen wanneer er weer een jaar voorbij was. Maar we gebruikten bijvoorbeeld ook de maan en de sterren om de tijd te meten.

⌛ Index

Mechanisch

In de tijd van de mechanische klok gebruikten we het gecontroleerd vallen van gewichten om tijd te meten. Of we gebruiken een opgerolde veer, verbonden aan een tandwiel mechaniek. Terwijl we tegenwoordig tijd baseren op het aantal trillingen van het cesium atoom in een seconde.

⌛ Index

Indeling

Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om het aantal seconden in een dag te verdelen op basis van een twaalftallig cijfersysteem zoals we dat nu hebben of een decimaal of welk ander getalstelsel dat we willen gebruiken. We zouden dus zelfs ervoor kunnen kiezen om een dag in honderd tijdseenheden te verdelen. Waarbij die dag nog steeds bepaald wordt door de draaisnelheid van de aarde. Overigens een niet erg nauwkeurige meetmethode, omdat de draaisnelheid van de aarde voortdurend veranderd. Zelfs zo iets natuurlijks als een aardbeving of vulkaanuitbarsting leidt tot een verandering in de draaisnelheid van de aarde. Met als gevolg dat we iedere vier jaar een hele dag toevoegen om onze jaartelling in de buurt te houden van de werkelijkheid van de tijd die de aarde nodig heeft om om de zon te draaien en zijn eigen as.

⌛ Index

Afspraak

Tijd zoals wij die gebruiken in ons dagelijks leven is dus niet meer dan een afspraak, die daarnaast ook nog eens zeer onnauwkeurig is. Tenminste als je onze afgesproken tijd vergelijkt met de werkelijkheid die de aarde ons laat zien en voelen.

⌛ Index

Tijd als middel

Toch is er iets in ons dat maakt dat we tijd verschrikkelijk belangrijk vinden. Zo belangrijk dat we het aan iets anders dat we ook belangrijk vinden hebben gekoppeld. Maar door die koppeling van geld en tijd, zijn we het eigenlijke belang dat tijd voor ons heeft kwijt geraakt. Tijd is slechts belangrijk als je er gebruik van maakt om mens te zijn. Helaas hebben we besloten dat menszijn bedoeld is om geld te verdienen.

⌛ Index

Lichaam

We zijn tijd dus gaan zien als middel om geld te verdienen. Terwijl tijd geen middel is het is namelijk niet veel meer dan een afspraak gebaseerd op een waarneming. Tijd is dus niet zoiets als een steen of onze partner. We kunnen het niet aanraken, we kunnen het niet proeven, we kunnen het niet zien, we kunnen het niet horen, we kunnen het zelfs niet voelen. Tijd is niets anders dan een waarneming, die ontstaat omdat ons lichaam gekoppeld is aan de veranderingen in de fysieke wereld in onszelf en om ons heen. Zo reageert ons lichaam op licht en de effecten van licht, zoals kleuren, om zich voor te bereiden op gaan slapen en wakker worden. We gebruiken het ritme van ons hart bijvoorbeeld om maat te houden als we muziek maken. We hebben een lichaamsklok die dagelijks bijgesteld moet worden door licht te zien. Want anders zouden we dagen maken van vijfentwintig uur en na vierentwintig dagen een dag achterlopen op de wereld waarop we wonen. Maar dat is eigenlijk geen tijd, want dat gebeurt allemaal automatisch, zonder dat we er ons bewust van zijn. Want dat is het belangrijkste aspect van tijd voor ons, het is iets waar we ons bewust van zijn. Zoals we bewust zijn van het feit dat we honger en dorst hebben. Zoals we bewust zijn dat we op een stoel zitten.

⌛ Index

Voor ons

Hoewel tijd dus niet bestaat zoals wij denken, gedragen we ons alsof we er niet genoeg van hebben. We nemen geen tijd om te ervaren wat we meemaken. In plaats daarvan hebben we meteen onze mening klaar. We nemen geen tijd om te onderzoeken. In plaats daarvan hebben we meteen ons oordeel en nog vaker onze veroordeling van de situatie klaar. We nemen geen tijd om uit te leggen wat we willen. In plaats daarvan vinden we dat de ander ons maar moet begrijpen. We nemen geen tijd om te begrijpen wat de ander bedoelt. In plaats daarvan denken we te weten wat de ander wil. Het lijkt wel alsof we sneller dan de tijd willen leven, maar wat we dan met de tijd die we besparen door sneller te leven doen is duidelijk. We gaan nog meer ervaren en meningen hebben. We gaan nog meer oordelen en veroordelen. We gaan nog meer verwachten dat anderen ons begrijpen. We gaan nog meer denken dat we weten wat anderen willen. We doen dus alleen maar meer van hetzelfde en denken efficiënter te zijn, zonder te zien dat onze effectiviteit verminderd, want we doen meer van hetzelfde. Het is alsof ons leven een lopende band is. Waarbij het doel van die lopende band het creëren van zoveel mogelijk leven is. Nu niet bepaald een effectief en efficiënt, iets creëren wat je al hebt.

⌛ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

⌚ Tijd
⚂ Tijd als meting
☯ Wereld
☠ Lichaam
⍝ Mechanisch
⚠ Afspraak
⎋ Tijd als middel
♵Indeling
⚥Voor ons
☕ Extra
❀ Afbeeldingen
⌛ Index van koppen