Appels uitwisselen

Appels en ideeën

Appels
George Bernard Shaw de Ierse schrijver zei ooit eens: Als jij een appel hebt en ik heb een appel en we wisselen appels uit, dan hebben we allebei nog steeds maar een appel. Als jij een idee hebt en ik heb een idee en we wisselen onze ideeën uit, dan hebben we allebei twee ideeën. Ik zou dit een mooi voorbeeld willen noemen van wat er misgaat in deze wereld. We denken dat het belangrijkste wat we kunnen doen het delen van fysieke zaken is. Maar in werkelijkheid is het belangrijkste wat we kunnen doen het uitwisselen van ideeën. Want met ieder uitgewisseld idee kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren. Terwijl het delen van fysieke zaken vaak leidt tot een afname van kwaliteit.
Index

Uitwisselen

Hoe bang we zijn voor het uitwisselen van ideeën blijkt wel uit gezegde als: “Kennis maakt macht.” Wat vaak vervolgens leidt tot het angstvallig beschermen van de kennis die we bezitten. We bedenken allerlei manieren om te voorkomen dat wij onze kennis met anderen moeten delen, vaak zelfs tot op het niveau van de ander verbieden om kennis te nemen van onze kennis.

Maar het blijkt niet alleen uit het angstvallig beschermen van de kennis die we bezitten. Want we hebben toch zoiets als het onderwijs, waarin mensen allerlei kennis tot zich kunnen nemen en geholpen worden die kennis te ontwikkelen. Het punt is echter dat het onderwijssysteem zoals wij dat kennen vooral uitgaat van kennis uitdelen, niet kennis delen. Ons onderwijssysteem is niet gericht op het uitwisselen van ideeën, maar het overdragen van de kennis van vorige generaties op de volgende. Het systeem gaat daarbij zelfs zover dat de mensen die de kennis vlekkeloos kunnen reproduceren beloond worden en belangrijker gevonden worden dan de mensen die de kennis nemen en nieuwe kennis maken.

Hierbij moet ik wel even een scheiding aanbrengen tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Want in het wetenschappelijk onderzoek is het uitwisselen van kennis juist het grote goed. Helaas geldt dat niet voor het wetenschappelijk onderwijs.

Ook onze economie is niet ingesteld op het uitwisselen van ideeën, want als dat zo was dan zou een idee als zelfsturende teams een veel groter succes zijn geworden dan het nu is. We zouden waarschijnlijk ook al veel eerder iets zijn gaan doen aan het beperken van onze invloed op de natuur en het milieu, dan we nu gedaan hebben.

Index

Ondersteunen

Om het uitwisselen van ideeën te ondersteunen heb je eigenlijk alleen maar vertrouwen tussen mensen nodig. Het vertrouwen dat iemand je ideeën niet alleen maar voor zijn eigen gewin zal gebruiken, maar ook ten voordele van jou de bedenker van het idee. Het vertrouwen dat de ander een gelijkwaardig idee met je ruilt en je niet een super idee aftroggelt en jou een achterhaald en waardeloos idee teruggeeft. Het vertrouwen dat iemand je de eer zal geven als hij jouw idee gebruikt en niet zelf met de eer gaat strijken. Het vertrouwen dat de ander je helpt om zijn idee te begrijpen als je aangeeft het niet te begrijpen. Het vertrouwen dat de ander jouw idee net zo belangrijk en goed zal vinden als zijn eigen idee.

Het uitwisselen van ideeën vraagt dus om een houding waarbij je de ander als gelijkwaardig beschouwt en niet minderwaardig om welke reden dan ook. Of dat nu is omdat je het nodig hebt om jezelf goed te voelen door een ander ondergeschikt te achten of maken. Of dat je bang bent voor je eigen positie als blijkt dat de ideeën van de ander beter passen bij wat je wilt bereiken. Of dat je vindt dat de ander nog geen goede ideeën kan hebben omdat hij niet net zoveel kennis en ervaring heeft als jij. Of dat je het gevoel hebt dat je alleen goed bent als anderen vinden dat je goede ideeën hebt.

Het vrijelijk kunnen uitwisselen van ideeën betekent dus eigenlijk dat je jezelf ondergeschikt maakt aan het uitwisselen van de ideeën. Maar dat vraagt weer om het loslaten van al die gedachten die ons geleerd werden over kennis en andere mensen.

Index

Loslaten

We zullen dus ideeën los moeten laten als we de vrijheid van het uitwisselen van ideeën willen gaan ervaren:

 • Kennis is macht.
 • Alleen ervaring is belangrijk.
 • Je moet weten hoe het werkt om bruikbare ideeën te hebben.
 • Anderen zullen misbruik van je maken als je je ideeën met ze deelt.
 • Je kunt alleen succesvol worden als anderen denken dat jij de beste ideeën hebt.
 • Anderen zullen je ideeën misbruiken om er zelf beter van te worden.
 • De wereld is nog niet klaar om sommige ideeën te kennen.
 • Mensen zullen altijd positieve ideeën weten te verdraaien tot ze negatieve gevolgen hebben.
 • Het is belangrijker om rijk te worden, dan om ideeën te hebben die een positieve bijdrage leveren aan de wereld.
 • Een idee is pas goed als je er rijk van kunt worden.
 • Het gaat niet om het idee, maar om de uitvoering.

Pas als we gaan toegeven dat al deze gedachtengangen de manier waarop we met ideeën omgaan beïnvloeden en ze kunnen loslaten en vervangen door positieve gedachten over andere mensen en ideeën, zullen we echt vrij zijn om ideeën uit te wisselen.

Maar dat betekent ten eerste dat we eerlijk moeten gaan toegeven dat we zulke ideeën hebben en ze ook doorgeven aan onze kinderen. Ten tweede moeten we ze gaan vervangen door positieve gedachten over wat ideeën nu eigenlijk zijn en hoe ze ons tot voordeel kunnen zijn. Ten derde zullen we eerlijk naar onszelf durven moeten gaan kijken en toegeven dat we meer worden als we ideeën uitwisselen in plaats van onze ideeën op te willen dringen aan de rest van de wereld. We zullen dus moeten gaan geloven dat wij meer zijn dan onze ideeën en niet dat wij meer worden omdat anderen onze ideeën goed vinden.

We zullen dus het idee los moeten laten dat een idee is als een appel. Als je de appel eenmaal hebt weggegeven dan krijg je daar niets fysieks meer voor terug. Alleen vergeten we dan dat de weggegeven appel het idee bij de ontvanger kan creëren dat je goed bent en dat je daarom in de toekomst zijn hulp kunt krijgen als je die nodig hebt.

Index

Gezondheid

Maar wat waarschijnlijk het grootste voordeel is van het in vertrouwen kunnen uitwisselen van ideeën, is dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over onze gezondheid. Want we hoeven niet meer bang te zijn voor de ander. We weten dat we samen met de ander een oplossing zullen kunnen vinden voor de problemen die we tegenkomen. We hoeven niet meer in spanning te leven en gestresst te raken van de mogelijkheid dat de ander ons zal benadelen. We kunnen ons richten op onze gezamenlijke ontwikkeling, in plaats van onze angsten die voortkomen uit onze gedachten dat anderen niet te vertrouwen zijn. Het vrijelijk kunnen uitwisselen van ideeën zou wel eens heel goed voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid kunnen zijn, simpelweg omdat we gezamelijk onze problemen kunnen oplossen.

Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Appels en ideeën
Uitwisselen
Ondersteunen
Loslaten
Gezondheid