Omdat ik het zeg

Inleiding

Als je als ouder geen tijd en geen zin hebt en het eigenlijk niet weet, dan is “Omdat ik het zeg” natuurlijk altijd het beste antwoord. Daarmee voorkom je dat de vraag als je wel tijd hebt terugkomt en je alsnog tijd moet besteden aan je kind. Maar je voorkomt ook meteen dat je af moet dalen tot het niveau van je kind, stel je voor dat je kind straks iets wel begrijpt wat jij niet begrijpt. Verder help je lekker mee aan het instandhouden van een hiërarchische cultuur waarin gelijk niet samenhangt met wat je inhoudelijk zegt, maar met het feit dat je de baas bent.

Omdat ik het zeg

Hoeveel ouders zullen niet gebruik gemaakt hebben van het machtsmiddel: Omdat ik het zeg!!!!

Met nadruk gezegd en stemverheffing aan het eind van de zin. Als een kind dan nog doorvraagt dan kun je het altijd nog naar zijn of haar kamer sturen, dat soort opstandig gedrag daar zijn we hier niet van gedient.

Helaas is het natuurlijk wel de eerste stap naar een opstandig kind en een kind dat later de kleinkinderen op dezelfde manier behandeld. Verder geeft het een duidelijk blijk van onvermogen aan. Namelijk het onvermogen om zich te verplaatsen in anderen, zeker in de anderen die geïnteresseerd zijn in andere zaken dan jijzelf. Terwijl je kind je op dat moment eigenlijk de kans geeft om eens rustig na te denken en een passend antwoord te geven. Want “Omdat ik het zeg!” is natuurlijk geen antwoord, het is niet meer dan een verbale uiting van machtsmisbruik. Waarbij je duidelijk maakt dat het niet gaat om de ander maar om jou. Iets wat volledig in tegenstrijd is met wat je kind wilde zeggen: Ik vind je zo belangrijk, dat ik graag om je hulp wil vragen bij dit probleem waar ik mee zit.

Maar ja, daar gaat het in dit leven niet om toch. Het gaat er om dat kinderen doen wat wij zeggen, zonder dat ze daarbij nadenken en zonder dat wij daarbij nadenken.

Het “Omdat ik het zeg!” is dan ook een favoriete term bij veel machthebbers. Ook al hebben ze er allerlei varianten op gemaakt.

  • Daar hoeft u zich niet druk over te maken, we hebben alles onder controle.
  • Dat is staatsgeheim.
  • Daar kan ik mij niet over uitlaten, dat ligt namelijk nog bij de rechter.
  • Daar kan ik niets over zeggen, dat is bedrijfsgevoelige informatie.

Het is dus meer een bevel dan echte communicatie.

Een andere taktiek

Je kunt natuurlijk vast blijven houden aan de bevel methode. Het is duidelijk, bespaart tijd en je creëert er een leuke afstand tot je omgeving mee. Wat weer betekent dat het op een bepaald moment heerlijk rustig wordt, omdat geen van je kinderen nog om hulp komt. Behalve natuurlijk als ze je auto willen lenen, maar dat is alleen maar goed. Want mensen die er niet zijn kunnen je ook niet lastig vallen. Maar erg vriendelijk en vriendschappelijk is het niet.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een vriendelijkere manier te kiezen om iemand af te wimpelen. Je zou bijvoorbeeld iemand kunnen vragen om op een later tijdstip terug te komen met zijn vraag. Misschien moet je ook wel gewoon toegeven dat je het niet weet. Je kunt toch niet alles weten wat er in dit leven te weten is. Dus het is best mogelijk dat je kind met een vraag komt waar je geen antwoord op weet. Of je kunt zeggen dat je het op een later tijdstip wilt uitleggen, maar dat het nu niet het moment is. Zeker als er haast geboden is of als er gevaar dreigt is het goed om geen tijd te hoeven verspillen aan uitleg. Maar dan is: Dat leg ik straks wel uit! Een betere uitspraak dan: Omdat ik het zeg!!! Want als iets belangrijk is voor zelfdenkende mensen, dan is dat wel uitleg. Als je volgers wilt dan moet je vooral uitgaan van autoriteit, maar dan moet ook niet vreemd staan op te kijken als je later ook alles zelf mag doen. Maar als je denkers wilt dan moet je bereid zijn om uit te leggen ook op momenten dat je er eigenlijk geen zin in hebt. Het kost nu eenmaal gewoon tijd om denkers te creëren, maar daar zitten wel veel grotere voordelen aan dan aan volgers.

Dus inplaats van roepen “Omdat ik het zeg!” kun je beter zeggen:

  • Nu even niet.
  • Mag het ook straks.
  • Ik ben nu met iets belangrijks bezig, ik kan je straks helpen.
  • Wil je me nu even met rust laten, dan help ik je straks.

Het kost natuurlijk iets meer tijd dan opgewonden “Omdat ik het zeg!” schreeuwen, maar je creëert wel een leukere sfeer en een betere relatie. Wat toch leuker is dan op een bepaald moment merken dat iemand je alleen nog maar associeert met:

Omdat IK het zeg!!!!

en daarom niet meer met je komt praten.