Iedereen zijn eigen mening

Mening

Wereldbeeld
We hebben allemaal onze eigen mening en ons eigen wereldbeeld. Het gevolg is vaak dat we veel moeite hebben om het wereldbeeld van anderen te begrijpen die een compleet ander wereldbeeld lijken te hebben. Maar wat we vaak vergeten is dat we allemaal mensen zijn en dat het niet om ons wereldbeeld gaat, maar om ons menszijn.
Index

Wereldbeeld

Zoveel mensen als er zijn, zoveel wereldbeelden zijn er. De ene mens gelooft in de goedheid van de mensheid. De andere gelooft dat niets mogelijk is zonder de inbreng van een hogere macht. Een derde gelooft niet in een hogere macht, maar alleen de macht van de mens als individu. Je kunt gerust stellen dat er net zoveel wereldbeelden zijn als mensen. Waarbij veel van de wereldbeelden vaak alleen maar verklaringen zijn voor wat mensen meemaken en onbegrijpelijk vinden.

Naast onze verklarende wereldbeelden hebben we natuurlijk ook nog onze ideeën over hoe we moeten leven en ons werkelijke gedrag. Waarbij onze ideeën over hoe we moeten leven vaker samenhangen met ons wereldbeeld, dan met hoe we ons werkelijk gedragen. Iets wat je mooi terug kunt zien in het Johari venster van Joseph Luft en Harry Ingham. Een psychologisch hulpmiddel dat stelt dat er delen van onszelf zijn die onbekend zijn voor onszelf, waar we andere delen hebben die we privé houden.

Armoede

Helaas verklaart het Johari venster niet waarom we anderen met een ander wereldbeeld vaak niet begrijpen. Voor een deel komt dat omdat we in ons wereldbeeld te vaak met normen werken en zelden eigenlijk waarden toepassen. Zo vinden we bijvoorbeeld dat alle mensen recht hebben op een leven boven de armoede grens. Dat is een norm, want de armoede grens wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in Euros per dag. De waarde achter die norm is echter dat mensen gelijkwaardig zijn. Dus als ik boven de armoede grens leef, dan moet iedereen boven die grens leven. Als ik echter tegelijkertijd de norm hanteer dat iedereen het recht heeft om zelf te kiezen hoe hij zijn leven mag leiden, dan moet dat wel leiden tot de beslissing dat ik iemand niet kan dwingen om boven de armoede grens te leven. De waarde achter deze norm is ook dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dus het recht hebben om zelf te beslissen hoe ze leven.

Het niet begrijpen van elkaars wereldbeeld komt dus vooral voort uit de norm die we kiezen om te bepalen hoe de wereld er uit zou moeten gaan zien. Maar zoals ik al zei in de inleiding, gaat het niet om het wereldbeeld dat we hanteren, maar het feit dat we mensen zijn.

Index

Menszijn

Als we elkaar willen begrijpen, dan moeten we dus niet naar elkaars wereldbeeld kijken. In plaats daarvan moeten we kijken naar welke waarden we belangrijk vinden. Waarbij er eigenlijk maar één echt belangrijke waarde is:

Onze gelijkwaardigheid in menszijn

Alle andere waardes zoals bijvoorbeeld gelijkheid, vrijheid, saamhorigheid zijn een uiting van die gelijkwaardigheid in ons menszijn. Als je namelijk stelt dat alle mensen gelijkwaardig zijn, dan kan het niet zo zijn dat je allerlei drempels opwerpt om mensen te hinderen bij hun ontwikkeling. Dan kun je geen plannen maken om jezelf te bevoordelen ten nadele van anderen. Dan kun je ook niet omdat je iemand niet begrijpt de houding aannemen dat hij een gevaar voor je is en dus buitengesloten moet worden.

Veiligheid

Gelijkwaardigheid in menszijn betekent dat je er alles aan doet om te begrijpen wat de ander belangrijk vindt en wat zijn waardes zijn. Je kijkt dan niet voortdurend naar zijn normen, maar naar de waarden achter die normen. Dan zeg je niet dat de Islam of het Christendom uit is op werelddominatie, maar dat ze de veiligheid van hun aanhangers proberen te vergroten. Dan noem je terroristen geen moordenaars, maar vrijheidsstrijders die vechten tegen de overheersing en de moordenaars van de overheersers.

Want misschien mogen onze wereldbeelden dan verschillen en onbegrijpelijk zijn voor elkaar, we zijn wel allemaal mens en we hebben allemaal dezelfde basiswensen:

  • Een veilige omgeving
  • Genoeg te eten
  • Sociale genegenheid
  • Zelf-ontplooiing


Index

Eigen mening

Zeker het idee van zelf-ontplooiing zou tot de conclusie moeten leiden dat als iedereen gelijkwaardig is iedereen zijn eigen mening zal hebben. Je kunt tenslotte niet van zelf-ontplooiing spreken als je allemaal dezelfde ontwikkeling doormaakt. Dan is het geen zelf-ontplooiing maar groepsontwikkeling van individuen.

Paarse bloem

Je kunt je vervolgens afvragen of het feit dat iedereen een eigen mening heeft meteen ook het recht creëert om de meningen van anderen niet te hoeven begrijpen. Want een eigen mening hebben en dus een eigen wereldbeeld waar die mening uit voortkomt, betekent toch niet meteen dat je het wereldbeeld en de mening van anderen niet hoeft te proberen te begrijpen. Zelfs al is het nog zo moeilijk, omdat je niet geleerd hebt hoe je het wereldbeeld van anderen kunt doorgronden.

Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Mening
Wereldbeeld
Menszijn
Eigen mening
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Links