Ik wil niet hetzelfde doen

Ontdekking

Op een bepaald moment in ons leven worden we ons er bewust van dat we eigenlijk niet veel meer doen dan wat anderen ook doen. We worden ons er opeens bewust van dat we helemaal niet uniek zijn. We doen vaak eerder hetzelfde als anderen, dan juist anders. De conclusie die we vervolgens trekken is dat we niet hetzelfde willen zijn maar anders.

Index

Anders

Nu is het niet zo moeilijk om anders te zijn. Kijk naar wat pubers doen. Ze zetten zich af tegen hun ouders en hoe die zich gedragen en proberen het tegenovergestelde te doen. Een puber met VVD ouders gaat SP stemmen. Een puber met ouders die veel thuis zitten gaat juist veel buitenshuis doen. Ook op latere leeftijd proberen we onze uniekheid te laten zien door niet te doen wat anderen ook doen. Helaas vergeten we daarbij vaak echter een belangrijk punt. Het anders doen beperkt je in je mogelijkheden. Je doet namelijk alleen maar het tegenovergestelde van wat anderen doen, waar jij niet op wilt lijken. Alle mogelijkheden tussen wat jij doet en wat de ander doet sla je over.

Index

Andere optie

Er is nog een optie als je niet wilt zijn zoals anderen. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar het oordeel dat je uitspreekt over het gedrag van de ander. Wat is de reden dat je het gedrag van de ander afkeurt? Is dat echt om je eigen uniekheid te kunnen uiten. Of veroordeel je het gedrag van de ander omdat je geleerd hebt anderen of hun gedrag te veroordelen. Want als je je alleen maar anders gaat gedragen omdat je het gedrag van de ander veroordeelt en dat dus ook nog eens uit met je gedrag, dan doe je eigenlijk niet echt anders dan die ander. Want van wie heb je geleerd anderen te veroordelen? Je tegengestelde gedrag is dan nog steeds een uiting van wat de ander ook doet: anderen veroordelen.

De andere optie is dan ook niet kijken naar het gedrag van de ander en dit veroordelen, maar kijken naar jezelf en wat jezelf wilt. Helaas ontstaat hier een probleem, ons wordt niet geleerd om naar onszelf te luisteren.

Index

Naar anderen luisteren

Wat wij leren is juist om naar anderen te luisteren. We moeten op tijd leren opstaan, zodat we goede werknemers kunnen worden. We moeten op tijd eten, zodat we goede werknemers worden die geen tijd verspillen aan onbelangrijke zaken als eten en drinken. Eten en drinken kost tenslotte geld en levert geen geld op. We moeten ons goed concentreren op ons werk, want alleen dan kun je een goede werknemer zijn. We moeten doen wat andere ons zeggen te doen, want alleen dan kun je een goede werknemer zijn. We moeten blindelings vertrouwen op wat anderen ons zeggen te doen, want anders duurt het veel te lang voordat we geld kunnen gaan verdienen. Tegen de tijd dat we volwassen zijn denken we dan ook dat het goed is om naar anderen te luisteren, behalve natuurlijk naar onze ouders. Want we moeten op de een of andere manier laten zien dat we niet hetzelfde doen als anderen.

Index

Naar onszelf luisteren

Als je dus niet hetzelfde wilt doen als anderen, dan moet je naar jezelf leren luisteren. Maar na jaren van indoctrinatie is dat natuurlijk het moeilijkste wat er is. Want er zit ondertussen een stem in je hoofd die alles wat jij zelf wilt probeert te overschreeuwen. Of zoals een gelovige dat zou zeggen:

De duivel probeert je aan te zetten tot iets wat hij wil.

Om naar jezelf te luisteren is het echter niet voldoende om het tegenovergestelde te doen van wat je denkt dat je hetzelfde doet als anderen. Het is ook niet voldoende om te doen wat volgens de normen van je religie hoort. Want dan doe je toch weer hetzelfde als anderen, namelijk het veroordelen van anderen omdat ze niet hetzelfde doen als jij of omdat je vindt dat ze regels en normen overtreden. Maar nu veroordeel je de ander niet door je er over uit te spreken, maar door je tegen zijn gedrag af te zetten. Naar jezelf luisteren zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je wel degelijk hetzelfde doet als anderen maar dan omdat je zelf vindt dat je het moet doen. Dan gaat het dus om de motivatie achter je gedrag en niet om het je afzetten tegen wat anderen doen.

Index

Luisteren naar jezelf

De kunst van het naar jezelf luisteren begint dan ook met het stil krijgen van de stem in je hoofd die daar na jaren van indoctrinatie is ontstaan. Vervolgens moet je je angst voor de stilte in je hoofd overwinnen, want net zoals we bang zijn voor stilte om ons heen zo zijn we net zo bang voor de stilte in ons hoofd. Vandaar natuurlijk dat het ook zo moeilijk is om die stem in ons hoofd stil te krijgen. Het is iets vertrouwds en geeft ons een veilig gevoel. Vandaar ook dat veel mensen muziek aanzetten als ze alleen thuis zijn. Stilte is beangstigend.

Maar als je eenmaal door die stilte heen bent, begint eigenlijk het echt moeilijke. Hoe weet je of dat wat je hoort of ervaart in je innerlijk echt van jezelf is? Want kan het wel van jezelf zijn, is het wel te vertrouwen, als je altijd geleerd hebt dat wat anderen je vertellen beter is dan wat jezelf denkt. Je zult dus moeten leren vertrouwen op jezelf en wat je hoort of voelt in je innerlijk. Dat kan echter alleen als je ook doet wat je hoort of voelt. Net zoals je geleerd hebt om op anderen te vertrouwen door te doen wat zij zeiden.

Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Ontdekking

Anders

Andere optie

Naar anderen luisteren

Naar onszelf luisteren

Luisteren naar jezelf

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Links