Mijn manier van leven is beter

Inleiding

Beste leven

Hoeveel mensen hebben ergens in hun achterhoofd het idee dat hun manier van leven beter is dan dat van anderen? Van de persoon die een georganiseerd leven leidt tot de persoon die een heel actief leven leidt, ze hebben allemaal het idee dat hun leven beter is dan het leven van anderen. Nu heb je wel zoiets als het advies dat je niet kunt weten hoe iemand anders zijn leven ervaart en dus niet kunt weten of jouw leven beter of slechter is. Maar ondanks dat advies hebben al die betweters zoiets van: Maar mijn leven is toch beter.

↷ Index

Beter leven

Natuurlijk zijn er een aantal soorten levens waarvan je op het eerste oog zegt dat kan iemand niet leuk vinden. Of het soort leven waarvan je als buitenstaander zegt, dan is mijn leven beter. Zo is op een vuilnisbelt leven om te kunnen overleven ook eigenlijk niet meer dan overleven. Natuurlijk kun je dan stellen dat jouw leven in een mooi warm of koel huis met alle noodzakelijke voorzieningen beter is dan dat leven op de vuilnisbelt. Aan de andere kant hebben we voor ons gevoel als we naar de natuur kijken ook vaak het idee dat het maar een rommeltje is. Waarbij je
Vuilnisbelt
kunt stellen dat de vuilnisbelt een door de mens gemaakte hoop rommel is. Maar van mensen die in de natuur leven vinden we juist vaak weer dat ze het beter hebben dan ons in onze mooie moderne woning. Onder andere omdat ze veel minder hebben om zich zorgen over te maken.

Wat een beter leven is, lijkt dus vaak maar zeer relatief te zijn en meer samen te hangen met hoe wij zelf ergens tegen aan kijken. Zo vinden wij alles op een vuilnisbelt afval en waardeloos, want anders zouden we het niet hebben weggegooid. Maar de mensen die op vuilnisbelten leven blijken toch nog genoeg dingen te kunnen vinden die iets van waarde hebben. Dus zo waardeloos is het niet.

Maar het wonen op een vuilnisbelt is in onze ogen het ultieme voorbeeld van hoe veel beter ons leven is.

↷ Index

Goed, Beter, Best

Er zijn echter nog genoeg andere voorbeelden te bedenken van ons idee dat we ons eigen leven en onze eigen manier van leven vergelijken met dat van anderen. Zo zijn er genoeg mensen die hun kwaliteit, bijvoorbeeld georganiseerd leven, omzetten in een baan. Niet omdat het nodig is, maar omdat ze het idee hebben dat hun manier van leven beter is. Waardoor ze vinden dat iedereen zo moet leven. Nu worden ze wel bevestigd in hun idee dat hun leven of manier van leven beter is, want er zijn allemaal mensen die hun komen vragen om adviezen. Dat zouden die mensen niet doen als ze de manier van leven of het leven van de ander niet beter vonden. Wat beide partijen echter niet inzien is dat de vraag om hulp wijst op het afwijzen van het eigen leven. Het leven van een ander wordt als norm genomen en daarmee wordt het eigen leven vergeleken, met als conclusie dat het eigen leven niet goed genoeg is. Wat dan weer leidt tot de wens om het leven van de ander te leiden. Waarbij het maar de vraag is of je instaat bent om het leven van die ander te leven. Of dat je door het leven van een ander na te leven ook gelukkig kunt worden. Want je was al niet gelukkig met je eigen leven, hoe kun je dan verwachten dat je gelukkig zult worden door te leven als iemand anders.

↷ Index

Mijn manier van leven

Het punt met leven is eigenlijk dat je het niet hoeft te beoordelen of veroordelen. Of je je leven nu wel of niet beoordeelt of veroordeelt je leeft toch wel. Sommige mensen zullen beweren dat je door geen oordeel over je leven te hebben je zelfs gelukkiger kunt leven, maar dat is zoiets als beweren dat een steen mooier is als je er een oordeel over hebt. De kunst is echter niet om een
Vergelijken
oordeel te hebben over iets op basis van een norm die losstaat van wat je beoordeelt. De kunst is om iets te beoordelen vanuit dat iets zelf. Wat is de intrinsieke schoonheid van dat wat je beoordeelt? Dat ontdekken maakt alles mooi.

Maar als je alles beoordeelt vanuit de kern van het voorwerp, het idee of de activiteit dan kun je geen vergelijking maken met andere vergelijkbare zaken. Want iedere activiteit of voorwerp of idee is uniek en onvergelijkbaar hoe zeer ze misschien ook vergelijkbare kenmerken hebben. Dus als ik mijn manier van leven beoordeel aan de hand van normen die gelden voor een ander leven, dan doe ik de uniekheid van mijn leven tekort. Maar ja, dat vergelijken van levens kan natuurlijk wel mijn manier van leven zijn. Dan zou je echter als eis moeten stellen dat je dan wel ook echt je leven vergelijkt met dat andere leven en niet alleen maar de dieptepunten van je leven afzet tegen de hoogtepunten van het leven waarmee je vergelijkt. Want dat is geen vergelijken, maar zoeken naar fouten.

↷ Index

Extra

Afbeeldingen

Beker: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net

Afval via Image after

Vergelijken: dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Index van koppen

♰ Inleiding
♱ Beter leven
✝ Goed, Beter, Best
✞ Mijn manier van leven
✟ Extra
☨ Afbeeldingen
↸ Index van koppen