Het makkelijke leven

Maar niet heus

Wijsvinger
Waarom denken wij toch zo vaak dat anderen zich aan regels moeten houden, waar we onszelf niet aan houden? Hoe vaak zeggen we niet tegen anderen, dat ze zich met hun eigen leven moeten bezighouden? Waarbij we meteen vergeten dat door tegen de ander te zeggen dat hij zich met zijn eigen leven moet bezighouden, dat wij ons met het leven van de ander bezighouden. We doen precies dat waar we de ander op terecht wijzen. Toch is er wel een oplossing voor dit hetzelfde doen als de ander. Namelijk vragen stellen in plaats van de ander vertellen wat hij moet doen. Een andere optie is de ander vertellen wat hij aan het doen is in plaats van te verbieden.
⬇ Index


Hetzelfde doen

Natuurlijk is het niet mogelijk voor twee mensen om hetzelfde te doen. Er zijn misschien wel overeenkomsten bij wat we doen, zoals bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan om boodschappen te doen. Maar waar de ene persoon naar Albert Heijn gaat, daar gaat de ander naar de Jumbo. Zelfs als we naar dezelfde supermarkt gaan, doen we nog niet hetzelfde, want waar de ene persoon bruin brood koopt, daar koopt de ander muesli en yoghurt. Er is dus uiteindelijk altijd wel een verschil. Toch is er op een bepaalde manier in ons leven een overeenkomst. We hebben nogal de neiging om elkaar te vertellen hoe een ander het leven moet leiden, waarbij we zelf niet volgens die regel leven. Dus we vertellen iemand dat hij zich moet verplaatsen in de ontvanger van een mailtje. Maar we verplaatsen onszelf niet in de zender van het mailtje. We vertellen anderen dat ze ons geen overlast moeten bezorgen, maar vervolgens stappen we in onze auto en rijden weg met de stereo installatie op maximaal. We zeggen anderen dat ze hun eigen leven moeten leiden. Maar zodra het ons uitkomt bemoeien we ons met het leven van de ander.

Logisch

Nu is het wel logisch dat we zo sterk de neiging hebben om vooral op anderen te letten en hoe zij hun leven leiden. Dat is namelijk het voorbeeld dat we krijgen van onze ouders. Hoeveel mensen groeien niet op met ouders die voortdurend aan het praten zijn over de buren? Hoeveel mensen groeien niet op met ouders die voortdurend praten over wat ze allemaal op hun werk meemaken? Hoeveel mensen groeien niet op met ouders die voortdurend roddelen over de mensen die ze iets zien doen wat afwijkt? Hoeveel mensen groeien niet op met ouders die voortdurend praten over de mensen die ze op televisie zien? Als je dan ook nog eens broers en zussen hebt, dan wordt het voorbeeld dat je ouders je geven nog sterker. Want je ziet je ouders vaker je broers en zussen terechtwijzen, dan dat je zelf terechtgewezen wordt. Maar het gebeurt niet alleen thuis bij onze ouders. Ook op school en samen met vrienden en vriendinnen en op het werk, zien we niets anders dan mensen die voortdurend over anderen praten en anderen terechtwijzen. Het is dus de gewone gang van zaken 'over anderen praten' en ze wijzen op het feit dat ze niet voldoen aan de normen. Daarnaast zien we dan ook vaak dat al die mensen die anderen terechtwijzen en wijzen op hun fouten zelf niet volgens hun eigen normen en regels leven. Hoeveel ouders zeggen bijvoorbeeld niet dat je niet mag liegen en houden dan jarenlang hun kinderen voor de gek door te liegen over het bestaan van Sinterklaas? Logisch dat we dus van jongs af aan leren om allerlei normen en regels te hanteren om anderen te beoordelen, maar niet onszelf. We krijgen tenslotte voortdurend het elkaar terechtwijzen en je bemoeien met andermans leven als voorbeeld.

⬇ Index


Het kan anders

Goed bezien is de andere manier dat wat alle filosofen voortdurend zeggen dat we moeten doen. Helaas doen ze dat op de manier waarop hun ouders dat ook deden. Ze zeggen anderen dat ze anders moeten leven, maar leven zelf zelden op die andere manier.
Steen
Helaas kun je op papier of in woord ook alleen maar zeggen dat het anders moet en kan en kun je niet voordoen hoe het anders moet. Je kunt alleen maar schrijven over die andere manier. Schrijven dat mensen niet naar anderen moeten kijken vanuit de normen en regels die ze hanteren, maar naar zichzelf. Dus niet wat doet de ander, maar wat doe jezelf. Of zoals Jezus dat zo mooi zei:
Wie zonder zonden is werpe de eerste steen!

Met als gevolg dat iedereen eerst zichzelf moest onderzoeken op zijn zonden, voordat hij kon werpen. Waardoor niemand nog een steen kon werpen, omdat iedereen wel een zonde heeft. Het is ook het idee achter het Engelse gezegde:

Do onto others as you want them to do onto you.

In het Nederlands wordt dat:

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Tja, als je dus wilt dat anderen je voortdurend wijzen op je fouten, dan moet je dus vooral anderen voortdurend wijzen op hun fouten. Als je wilt dat anderen zelf naar hun fouten gaan kijken, dan moet je naar je eigen fouten gaan kijken. Als je wilt dat anderen je helpen om jezelf te ontwikkelen, dan moet je dus anderen helpen zichzelf te ontwikkelen.

Voordoen

Waar het dus om gaat is dat we voortdurend naar onszelf kijken hoe we dingen doen. Doen we ze op de manier waarop we denken dat we ze willen doen. Of doen we ze zoals we ze geleerd hebben van onze ouders, vrienden, leraren, bazen. Vaak is ons gedrag gebaseerd op wat we geleerd hebben van onze omgeving, zonder dat we er ooit over nagedacht hebben of we ons wel op die manier willen gedragen. Maar dat veranderen is niet al te moeilijk. Het begint namelijk met het waarnemen van hoe we onszelf gedragen. Dat waarnemen hebben we al geleerd, want dat is wat we de hele dag doen als we kijken hoe andere mensen zich gedragen en we daar ons een oordeel over vormen. Het enige wat we nu nog moeten doen is die waarneming op onszelf richten en kijken of we zelf in ons gedrag voldoen aan wat we van anderen verwachten. Zodra we op die manier gaan werken, gaan we ook voordoen hoe we vinden dat anderen moeten leven. Iets wat een veel sterker signaal is, omdat mensen nu eenmaal heel goed kunnen nadoen, dan anderen vertellen hoe ze het moeten doen. Want een ander vertellen hoe het moet werkt niet erg goed als het niet gesteund wordt door een voorbeeld en al helemaal niet als het tegengesproken wordt door het gedrag. Zoals het tegenstrijdig is om iemand te vertellen jou te laten doen wat jij wilt, waardoor je de ander verbiedt te doen wat hij wil.

⬇ Index

Conclusie

Als je al die mensen die elkaar vertellen hoe ze moeten leven moet geloven, dan is leven makkelijk. Maar steeds weer blijkt dat een ander vertellen hoe hij moet leven veel minder goed werkt dan een ander voordoen hoe hij moet leven. Dus als we willen dat anderen hun eigen leven gaan leiden volgens de regels en normen die we belangrijk vinden, dan moeten we zelf volgens die regels en normen gaan leven. Pas dan wordt het leven echt makkelijk. Totdat we dat gaan doen lijkt het alleen maar alsof het leven makkelijk is.

⬇ Index


Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Maar niet heus
Hetzelfde doen
Logisch
Het kan anders
Voordoen
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen