Wetten en normen in elektriciteit

Veiligheidswet: ARAB

Deze wet is van 1952 en wordt ook gewoon veiligheidswet genoemd. Het is de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet staat vermeld in het ARAB: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

A.R.E.I.

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Alle installaties moeten voldoen aan dit reglement. Deze wet werd goedgekeurd volgens Koninklijk Besluit in 1981. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het technisch reglement. Deze wetten werden door K.B. bekrachtigd. Het A.R.E.I. bestaat uit 279 artikelen, onderverdeeld in 6 hoofdstukken.

Technisch Reglement

Het technisch reglement vertelde waaraan een installatie voor laagspanning moest voldoen. Dit reglement gold alleen voor installaties vóór mei 1981. Om een wijziging toe te passen moet je gebruik maken van het A.R.E.I.

Voorschriften van de stroomleverancier

Elke distributiemaatschappij heeft voor zichzelf een reglement waar je je moet aan houden, zoals kleuren van draden, aanvragen voor aansluitingen ...

Normen

Normen zijn een reeks voorschriften waaraan verschillende soorten materialen, toestellen, gereedschappen, technische tekeningen moeten voldoen.

Overzicht

  • IEC: Internationaal Elektrotechnisch Comité. Deze stelt de normen op die wereldwijd worden toegepast op de elektrotechniek. België heeft sinds 1977 de IEC normen overgenomen.
  • CEE: Deze publiceert de Europese normen en harmonisatie van de elektrotechniek.
  • NBN: Norm Belge/Belgische Normalisatie. Houdt zich bezig met de normalisatie in België maar is wel Europees erkend.
  • BIN: Belgisch Instituut voor Normalisatie. Deze doet de studie op vlak van normalisatie. Het publiceert tevens de normen.

Het keurmerk

Het keurmerk heeft tot doel de degelijkheid en de veiligheid van het materiaal en van de elektrische toestellen te bevorderen en in stand te houden.

Het Belgische kwaliteitsmerk bestaat hoofdzakelijk uit het monogram CEBEC (Comité Electrotechnique Belge - Belgisch elektrotechnisch Comité). Deze heeft als doel de normen en regels of bepalingen die direct of indirect verband houdend met de elektrotechniek, te bestuderen en te formuleren.

Dit keurmerk wordt toegekend aan het installatieemateriaal dat aan deze normen voldoet.

Buitenlandse keurmerken

Veiligheidsregels

Volgende regels moet je zeker naleven om veilig te kunnen werken in je werkruimte.

» Lees en leer de veiligheidsregels in instructies.

» Zorg dat er heel weinig risico's zijn.

» Doe geen gevaarlijke dingen. Voorbeeld: gebruik een ladder om een stelling te beklimmen.

» Gebruik goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorbeeld: bril, veiligheidsschoenen, oorddopjes.

» Was je handen dikwijls.

» Rook en drink niet tijdens het werk.

» Pas je manier van werken aan.

» Zorg dat je het noodplan kent en dat je weet waar de (nood)uitgangen zijn.

Conclusie

Keurmerken zijn belangrijk voor de kwaliteit van het toestel, kabels, enz...    Een keurmerk is belangrijk voor de zichtbaarheid van de kwaliteit. Normaal gesproken mag er niks verkocht worden zonder keurmerk.  Moest je dit toch tegenkomen hangt dit misschien af van 2 factoren , of het toestel is al heel oud en mocht in die tijd nog verkocht worden zonder keurmerk of ze hebben het gewoon nagemaakt . Als je een toestel hebt zonder keurmerk is het niet grondig getest of heeft het de testen niet doorstaan dit veroorzaakt rapper brand en dan komt 9 kansen io de 10 jouw verzekering er niet tussen . Dus kijk eerst of het goedgekeurd is om problemen te vermijden 

Links

Hoe ontstaat elektriciteit

Alles over led's

Alles over Led verlichting

Wat zijn de geleiders

Wat is aarding

Wat is energie

De energiebronnen en hun afkomst