Wat is Kernenergie

Kernenergie

Kernenergie bestaat al vele jaren en is niet de meest populaire energie in Nederland om te produceren. Om in de toekomst aan de energiebehoefte te kunnen blijven voldoen wordt er echter wel vaak genoeg over nagedacht.In dit artikel zullen globaal wat aspecten van kernenergie worden behandeld.

Kernenergie in het algemeen

Kernenergie algemeen

Als we naar Frankrijk kijken wordt er bijvoorbeeld 60% van de totale energie opgewekt door Kernenergie en scoort daarmee zeer hoog in de "schoonste landen". Echter is kernenergie geen duurzame energiebron en niet onbeperkt te gebruiken. Onderzoekers schatten dat het uranium voor ongeveer 100 jaar voorradig is.Toch kan er uit een kleine hoeveelheid uranium (dat je het in je hand vast kan houden) net zoveel energie geproduceerd worden als een schip vol met kolen, olie of andere fossiele brandstoffen.Vanuit die reden is Kernenergie milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen en kan je hier dus relatief gezien een hoop andere fossiele brandstoffen mee besparen. Het behoort officieel niet tot de duurzame energie en wel tot de groene energie. Dit verschil komt dus door het opgebruiken van een grondstof.

  Werking Kernenergie

  Door atoomkernen van uranium te splijten in een kernreactor zijn we in staat om een enorme warmte te maken. Tijdens deze splijting ontstaat een kettingreactie, zodat het proces zichzelf in gang houdt. Dit proces wordt vertraagd en het te veel aan neutronen zal worden opgevangen.De opgewekte warmte wordt gebruikt voor het verdampen van water, waarbij dus stoom zal ontstaan. De stoom stijgt op en zal langs generatoren gedwongen worden. De generatoren leveren dus weer energie aan het net.

  Radioactief afval

  Het afval wat de kerncentrales produceren is 1m³ per jaar gemiddeld. Echter is dit radioactieve afval zeer gevaarlijk en kan niet zomaar op een afvalberg gegooid worden. Om dit afval veilig op te slaan zijn onderzoeken gedaan welke plaatsen daar het meest geschikt voor zijn. Hierbij is bijvoorbeeld gelet op de grondlagen, kans op aardbevingen en de effecten op het milieu in de nabije omgeving.Er zijn al enkele plaatsen gevonden, waarvan de onderzoeken nog steeds bezig zijn. Hierbij wordt o.a. onderzocht of oude mijnen gebruikt kunnen worden.

  Kerncentrale

  • Borssele in Zeeland (4% Nederlandse energiebehoefte).
  • Dodewaard (buiten gebruikt).

  Onderzoeken in Nederland m.b.t. kernenergie

  • Petten.
  • Delft.

  Uranium verrijking in Nederland

  • Almelo.

  Kernfusie

  Kernfusie reactoren zijn nog niet in gebruik. De voornaamste eigenschap van kernfusie is dat er nog hogere temperaturen worden bereikt die kunnen oplopen tot wel 150 miljoen graden. Bij de ontwikkeling van deze reactor was dit dan ook het grootste aandachtspunt.In 2050 moet de eerste kernfusie reactor in Frankrijk klaar zijn. De verwachting is dat in 2100 21% van de energiebehoefte met kernfusie energie gerealiseerd kan worden.

  Voordelen

  • Goedkoop op de lange termijn
  • Er komt geen radioactief afval vrij
  • De energievoorziening van een reactor is enorm

  Nadelen

  • Aanschaf kosten zijn enorm


Interne Links
Energie Blauwe Energie Duurzame Energie
Duurzame Scheepvaart Groene Energie
Milieu Recycling Rijkswegen
Energiezuinige apparaten Rekeningrijden
Natuur Ontstaan Tsunami's Getijden
Atmosfeer
Geld verdienen op Leerwiki met artikelen schrijven: meld je eerst aan en volg het uitgebreide instructieschema.