Zal de zon ooit schijnen voor zonne-energie

Zonne energie en de toekomst

Tot vandaag leveren zon én wind nog maar 0,05% van de wereldwijde energievoorziening. Men voorspelt dat dit aandeel binnen nu en 20 jaar niet spectaculair zal stijgen. Is al die aandacht voor windmolens en zonnepanelen dan wel in verhouding? Ja want, op termijn, zal wind en zon olie moeten vervangen. De zon schijnt immers altijd...

Zonne-energie in de toekomst

 

Speler en tegelijk scheidsrechter: de beschaving leeft in onbalans met de natuur. De grote opgave is om het systeem aarde stabiel te houden.

Wetenschappelijke stellingen:

 1. Eén uur zon is eigenlijk al genoeg om de hele wereldbevolking een jaar lang van stroom te voorzien.
 2. Het dak van een gemiddelde woning vol zonnepanelen zalnooit voldoende energie leveren om in eigen verbruik te voorzien.

Probleem 1: het transport

 • Om voldoende zonne-energie in elektriciteit om te zetten, zijn grote gebieden met zonnepanelen vereist. Om milieu(hinder) te voorkomen, worden gigantische velden aangelegd in 'eenzame' gebieden, bijvoorbeeld woestijnen.
 • Vanaf de productieplaatsen is het echter wel nodig om de opgewekte energie te vervoeren naar daar waar nodig, de eindgebruiker.
 • Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als het transport van aardgas uit Tunesië (naar België) en stookolie van Rusland naar Oekraïne, Roemenië en verder naar Duitsland (de macht van o.a. Gazprom).
 • Stroom uit de Sahara zal door héél lange kabels moeten die reizen door Libië, Algerië en Tunesië, toch al niet de stabielste landen.
 • Dit is de voornaamste reden dat er reeds enkele grootschalige paneelprojecten zijn gestorven: te veel extra kosten dus te dure stroom.

Probleem 2: niet goed regelbaar

 • Als we 's avonds thuis komen en het meest energie verbruiken (keuken, TV, radio, verwarming, licht) is de zon reeds (letterlijk) uit beeld. Met andere woorden: als de nood het hoogst is, is onze redder foetsie!
 • De overdag geproduceerde zonne-energie moet dus opgeslagen worden voor later gebruik.

Probleem 3: zonnepanelen zijn niet aan te slepen

 1. De benodigde grondstoffen zijn momenteel niet in voldoende mate aanwezig om de productie bij te benen.
 2. Ook de gespecialiseerde fabrieken die ze moeten maken, stamp je zo maar niet in één-twee-drie uit de grond. De wetgeving is hier zowiezo een vertragende factor.

Dubbele kosten

 • We zullen, althans voorlopig, de klassieke elektriciteitscentrales niet kunnen missen als reservebank voor de dipjes in de zonne-energie.
 • Dat betekent dubbel investeren: zowel in zonne-energie als in het onderhoud van de centrales.
 • Bovendien: als die centrales alleen maar stand-by hoeven te zijn, en dus niet constant met optimaal vermogen werken, zijn ze veel minder efficiënt en verbruiken meer energie. Moeilijke keuze!

Conclsuie

De techniek zal moeten zorgen voor flexibelere elektriciteitsnetten, transportsystemen en energiecentrales. Er zullen steeds kleinere windturbines komen, dichter bij de gewone gebruiker. Er zijn CV installaties nodig die ook elektriciteit opleveren. Er is een dringende behoefte aan zelfsturende elektriciteitsnetten. Per zonnepaneel moet er veel meer opbrengst komen.