Waterstof, de brandstof van de toekomst

Inleiding

Sinds de ontdekking van olie als grondstof en energiebron, heeft de technische ontwikkeling een nooit geziene vaart genomen. In vele opzichten is olie een uitermate geschikte energiebron, maar nog veel belangrijker: een energiedrager. Olie is een vloeistof, gemakkelijk te pompen, te doseren en te transporteren. We weten echter dat vroeg of laat de olie opraakt. Kan waterstof een alternatief zijn?

Alternatieven

Gesteld dat in de nabije toekomst de olie toch opraakt, welke alternatieven hebben we dan voorhanden?  In een eerste onderzoeksfase is men op zoek naar vervangproducten van olie. Allerlei varianten, al dan niet uit de natuur gewonnen, komen in aanmerking: olie uit gewassen, olie uit steenkool, olie uit teerputten, plastics recycleren, enz.  Allerlei nieuwe vormen van olie, die echter duurder en complexer zijn dan aardolie simpelweg uit de aarde pompen.

Elektriciteit

Een zeer gekende energiedrager is elektriciteit. Maar in tegenstelling tot olie kunnen we elektriciteit niet opslaan in grote hoeveelheden. Elektriciteit stroomt altijd van ergens naar ergens, en met batterijen kunnen we geen reserves aanleggen. We kunnen elektriciteit wel zo gemakkelijk manipuleren als olie, maar het transport van elektriciteit brengt onherroepelijk verlies met zich mee. Zolang elektriciteit door een draad stroomt, zal het weerstand ondervinden, hetgeen verloren energie is. Er bestaat echter een achterpoortje, namelijk supergeleiders. Deze materialen geleiden energie zonder weerstand, waardoor er dus geen energie verloren gaat. De beste materialen die deze eigenschap vertonen zijn vandaag nog zeer duur en werkzaam ver onder het vriespunt. Elektriciteit als energiedrager is slechts mogelijk als een supergeleider bij kamertemperatuur gevonden wordt.

Waterstof

Waterstof is mogelijk een beter alternatief. Het bevat meer energie per molecule dan olie en is niet vervuilend. Maar waterstof is een zeer licht ontvlambaar, zelfs explosief gas. Gas kunnen we echter wel opslaan in grote hoeveelheden, hoewel ook hier een minpunt aan vast hangt. Een waterstof molecule is zo klein dat het kan ontsnappen door door een wand te migreren. Je verliest dus waterstofgas hoewel alle kranen dichtstaan. We maken het gas vloeibaar om er mee te kunnen werken, maar ook hier is er een technische barriere. Het vloeibare waterstof is erg koud en verreist een hoge druk. De technologie hebben we echter wel, dus ondanks de hoge investeringskosten, is waterstof een alternatief waar we onmiddelijk mee aan de slag kunnen.Het grote voordeel is dat waterstof milieuvriendelijk is. Het geeft zijn energie vrij door een binding met zuurstof aan te gaan, met een watermolecule als resultaat. Letterlijk de natte droom van elke groene jongen. Als men er in slaagt om waterstof op een natuurvriendelijke manier te winnen, kan men dit alleen maar toejuichen.

Conclusie

Waterstof wordt de dag van vandaag echter gewonnen uit aardgas dat nog steeds alomtegenwoordig is. Andere productiemethoden vragen dan weer zeer veel... elektriciteit. Het ziet er naar uit dat we niet zonder beide energievormen kunnen wanneer de olie opraakt. Spijtig genoeg wordt nog steeds 40% van de europese energie voorzien door de verbranding van fossiele brandstoffen. Frankrijk is de beste van de klas, maar enkel omdat het de grootste producent van nucleaire energie is, een alternatief dat niet door iedereen geliefd is.