Verband tussen Biomassa en Bio energie

Inleiding

Bio-energie is een verzamelnaam voor energie die vrijgemaakt wordt uit afval en biomassa. Die energie is direct of indirect vastgelegd in biologisch materiaal uit zonlicht en CO2. Bomen en planten zijn natuurlijke grondstoffen waarin zonlicht en CO2 zijn vastgelegd tot een vorm van biomassa en een potentiële bron voor bio-energie. Als water gekookt wordt boven een kampvuur, wordt er dus gebruik gemaakt van een vorm van bio-energie. Ook uit mest van koeien of kippen kan bio-energie worden gewonnen. Duurzaam is bio-energie pas als de voorraad biomassa niet afneemt. Als er hout wordt verstookt moet ervoor gezorgd worden dat er minstens evenveel hout bijgroeit (o.a. door bijplanten) als dat voor energietoepassingen wordt gebruikt.

Stappen

Verbranding

Bij de verbranding van biomassa en bio-afval komt warmte vrij. Met behulp van een stoomturbine kan electriciteit worden opgewekt.De restwarmte kan voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Het bijstoken van hout in kolencentrales en afvalverbrandinginstallaties wordt reeds toegepast. Het is tevens rendabel om afvalhout te vervoeren met vrachtwagens en dan de energie die vrijkomt bij de verbranding te hergebruiken.

Vergassing

Door verhitting wordt vaste biomassa zonder zuurstof omgezet in een gasvormige brandstof. Door verbranding kan de gasvormige brandstof worden omgezet in elektriciteit en warmte.

Vergisting

"Natte" biomassa en afval zoals mest en GFT kunnen door bacteriën in een zuurstofloze omgeving en lage temperaturen worden omgezet in biogas. Ook op stortplaatsen ontstaat biogas, het zogenaamde stortgas. In Nederland wordt dit op tal van plaatsen opgevangen en gebruikt. Na zuivering heeft het stortgas praktisch dezelfde kwaliteit als aardgas en kan er dus energie van gemaakt worden.

Energie-opbrengst uit biomassa

Soort biomassaEnergie-inhoud
Droog hout 18.000 MJ/ton
Afval 10.000 MJ/ton
Groente-, Fruit- en Tuinafval 3.375 MJ/ton
Droog koolzaad 27.600 MJ/ton

Energie uit droog hout wordt door middel van een bijstook central geleverd. Energie uit afval wordt gemaakt door het verbranden ervan. Energie uit Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt gemaakt door vergisting. Energie uit droog koolzaad wordt gemaakt door extractie.

Biomassa