Waarom heeft glas U-waarden

Glas en zuinig omspringen met energie

Ga je bouwen of verbouwen, bedenk dan dat de ramen een belangrijke rol spelen voor wat betreft energieverbruik. Enkel glas is helemaal niet meer van deze tijd. De opvolger was dubbele beglazing. Maar ook die techniek is inmiddels achterhaald. De nieuwe norm is hoogrendementsglas.

 

 

Isolatiewaarden

Aan glas voor ramen wordt tegenwoordig een isolatiewaarde toegekend. Deze waarde wordt uitgedrukt in U-waarden. Deze U-waarden geven het warmteverlies per vierkante meter aan. Er zijn 3 U-waarden:

1) Uf-waarde. De f staat voor frame. Wij noemen dat het profiel van het raam.

2) Ug-waarde. De g staat voor glas.

3) Uw-waarde. De w staat voor het Engelse window. De Uw-waarde is de combinatie van 1) en 2) en geeft isolatiewaarde aan van het gehele raam zijnde de som van glas + raamprofiel. Deze UW-waarde kan heel variabel zijn.

De kwaliteit van het gebruikte glas speelt een rol uiteraard. Ten tweede het soort profiel dat je kiest. Is het een breed of smal profiel? Wil je het raam nog eens onderverdelen in kleine raampjes? Kies je voor aluminium, roestvrijstalen of PVC ramen? Hoeveel vaste ramen heb je en hoeveel kipramen of opendraaiende ramen? Wil je ramen met ventilatieroosters? En tenslotte de grootte van je ramen: hoe groter, hoe meer energieverlies tijdens de winterperiode. Met kleinere ramen hebben dan weer als nadeel dat je minder licht in huis hebt.

Kortom: over ramen moet worden nagedacht!

Hoogrendementsglas

Het glas van vandaag! Hoogrendementsglas heeft een Ug-waarde van 1,1 W/m²K. Dit betekent een energieverlies van 1,1 W per vierkante meter glas. Hoe lager deze waarde is, hoe beter. De klassieke  dubbele beglazing beperkt te weinig het warmteverlies. Dus ging men op zoek naar nieuwe technieken. Dat werd hoogrendementsbeglazing (1,1 of 1,3-glas). Dit glas isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Het verschil deze twee soorten glaswerk is amper zichtbaar. Ze omvatten allebei 2 0 glasbladen met daartussen een spouw. Bij gewoon dubbel glas is de spouw gevuld met lucht. Bij hoogrendementsglas is de spouw gevuld met een edelgas (bijvoorbeeld argon). Een vergelijking ter illustratie: bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C, is temperatuur aan de binnenzijde van enkel glas 5,6°C, terwijl dit bij hoogrendementsglas zo maar even 17,3°C  is. 

Een nieuwe verbetering om energiezuiniger te zijn, zijn de 'Warm-Edge' profieltjes. Deze worden tussen de 2 glasbladen aangebracht. De bedoeling hiervan is om nog minder warmte te verliezen aan de glasranden dus daar waar het glas eindigt. Een tweede voordeel van deze profieltjes is dat er minder kans is op condensvorming tijdens koude dagen.

Besparing?

Volgens de fabrikanten kun je met kwaliteitsramen tegenwoordig tot 30% besparenop de energierekening. Bovendien heb je in principe recht op subsidies. Sinds maart 2012 geeft de overheid zelfs een verhoogde renovatiepremie voor isolerende ramen. Let wel: dit is een renovatiepremie: je moet oude ramen vervangen. Verhoogd wil zeggen: 10% extra vergoeding en dat betekent 40% wordt vergoed bij een inkomen tot 28.000 euro. Zit je boven dit inkomen (tot 56.000 euro) wordt nu 30% vergoed (was 20%).

In 2013 geldt een bijkomende voorwaarde. Dan is de verhoging enkel nog van toepassing voor ramen met een Uw-waarde van  1,7 (volledig raam) en Ug-waarde van 0,9 (glas). 

Meer info op www.energiewegwijzer.be 

Gratis offerte aanvragen!