Hoe reken je lichtjaren om in gewone jaren

Hoe dan?

Lichtbron

Dit is een hele aparte vraag, die vanuit het principe van tijd niet correct is. Lichtjaren en jaren zijn namelijk hetzelfde. Een lichtjaar is gewoon 365 lichtdagen. Een lichtjaar bevat gewoon 365 lichtdagen maal 24 uren is 8760 lichturen. Een lichtjaar bevat gewoon 8760 lichturen maal 60 minuten is 525.600 lichtminuten. Een lichtjaar bevat gewoon 525.600 lichtminuten maal 60 seconden is 31.536.000 lichtseconden. Maar ik kan me de verwarring wel voorstellen die het denken in lichtjaren oproept.

⬇ Index

Verwarring

Waar komt het idee dan vandaan om in lichtjaren te rekenen en niet in kilometers of megameters of gigameters? Voor een natuurkundige is dat vrij simpel. Met de ontdekking van het feit dat de snelheid van het licht constant is afhankelijk van het medium waarin het zich voortplant en de ontdekking dat licht zich met zo'n grote snelheid voortbeweegt dat je in een seconde al 299.792.458 meter hebt afgelegd, wordt het zinniger om in tijd te rekenen dan in snelheid. Als je dan wilt weten hoe groot de afstand is die licht aflegt in een jaar, hoef je alleen nog maar te vermenigvuldigen met het aantal secondes in een jaar en de lichtsnelheid om te weten hoeveel meter licht in een jaar aflegt. Als je dat een paar maanden achter elkaar doet, dan krijg je vanzelf een gevoel voor wat een lichtjaar voor afstand is. Een lichtjaar is dan ook 31.536.000 secondes maal 299.792.458 meter oftewel 945.425.496 maal 10 tot de macht 7 (107) meter. Achter die 945 miljoen meter komen dus nog eens zeven nullen te staan. Dat komt neer op 9.454 biljoen meter in een jaar. Als je die afstand op aarde zou willen afleggen, bijvoorbeeld rond de evenaar, dan kom je uit op 9.454 * 1012 meter gedeeld door 40.074.640 meter is 235.916.154,3432 keer rond de aarde fietsen. Dat wordt heel hard fietsen om dat in één mensenleven voor elkaar te krijgen, heel hard, zeg maar gerust ontzettend hard.

Misschien wordt het nu een beetje duidelijker waarom astronomen en natuurkundigen in lichtjaren rekenen en niet in kilometers. Een lichtjaar komt namelijk overeen met een constant aantal kilometers afgelegd door licht in een jaar. Als je daarbij meeneemt dat in het universum afstanden nogal groot zijn. Zo staat de dichtsbijzijnde andere ster Proxima Centauri 4,2 lichtjaar ver weg, dat komt neer op 990.847.848,24 rondjes rond de evenaar. Dus zelfs het licht van die ster doet er met zijn hoge snelheid nog 4,2 jaar over om de aarde te bereiken. Dan begint het je misschien wel een beetje te dagen waarom het zinvoller is om in jaren te denken dan in kilometers.

⬇ Index

Lichtjaren

Lichtjaren worden dus alleen gebruikt in de astronomie, omdat de afstanden waarmee astronomen werken zo groot zijn en licht een constante snelheid heeft in het vacuüm van het heelal. Maar dat betekent dus ook dat je kunt werken met lichtdagen, lichtmaanden, lichtweken, lichturen, lichtminuten en lichtseconden, lichtkwartalen, lichtsemester of lichttrimesters. Eigenlijk iedere tijdsmaat die de mens heeft bedacht en die dus samenhangt met secondes.

Zo staat de zon op 8 lichtminuten van de aarde. Dat is in meters 143.900.379.840 (143,9 miljard meter) of in rondjes rond de evenaar 3.590,81 rondjes. Zou je de afstand van de aarde tot de zon om willen rekenen naar hoevaak je de afstand tussen thuis en school of thuis en de sportclub moet afleggen, dan hoef je dus eigenlijk alleen maar te weten hoeveel meter de afstand is tussen thuis en school. Vervolgens vermenigvuldig je 8 met een lichtminuut (17.987.547.480 meter) en deel je het door de afstand tussen school en thuis.

  • Stel dat je op honderd meter van school woont, dan moet je dus 143.900.379,84 keer van huis naar school lopen om de afstand tot de zon af te leggen. Dan heb je 359.750.949,6 dagen nodig om de afstand van de aarde tot de zon af te leggen als je vier keer op een dag van thuis naar school en terug loopt. Als je dan bedenkt dat de gemiddelde Nederlander zo’n 81 jaar leeft en eigenlijk pas kan lopen vanaf zijn eerste jaar, als het een vroege loper is dan krijg je de volgende berekening.
  • Om de afstand tot de zon af te leggen heeft een mens 12.320,238 levens nodig als hij per dag 400 meter aflegt.
  • Of als je het omrekent naar het aantal kinderen dat een jaar lang iedere dag 400 meter tussen school en thuis aflegt en je gaat uit van 40 schoolweken maal 5 schooldagen, dan leggen 1.798.754,748 kinderen in één jaar de afstand tussen de aarde en de zon af.

Zou je willen weten hoeveel kinderen je nodig hebt om in één jaar een lichtjaar af te leggen dan moet je dat maar even zelf uitrekenen.

Een lichtjaar is dus, heel eenvoudig gezegd, de afstand die het licht in een vacuüm aflegt in een jaar tijd. Blijft de vraag over, hoelang is het jaar waarmee gerekend wordt. Want een jaar op aarde is niet precies 365 dagen.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Licht door Normyo

Index van koppen

Hoe dan?
Verwarring
Lichtjaren
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden