Waarom meer sneeuw in winter en droger in zomer

Inleiding

Waarom staan ons de komende jaren meer natte en dus sneeuwrijkere winters en meer warmere en drogere zomers te wachten, zoals weerdeskundigen het nu al een tijdje voorspellen? Heeft dit weerfenomeen te maken met de al zo fel besproken opwarming van moeder aarde, of is er hier duidelijk méér aan de hand?

Natuur staat op zijn kop

Zowel in België als in Nederland staat het weer geregeld op zijn kop. We krijgen meer en meer met overstromingen af te rekenen. Deze zijn het rechtstreekse het gevolg van de overvloedige regenval waarmee we geregeld krijgen af te rekenen. Zowat overal in Europa steekt dit fenomeen nadrukkelijker de kop op. In Nederland bijvoorbeeld nam de jaarlijkse hoeveelheid neerslag sinds 1906 met maar liefst twintig procent toe. Tijdens de herst-en wintermaanden bedraagt dit cijfer zelfs bijna dertig procent. Sinds de eeuwwisseling tellen we maar liefst twee keer zoveel dagen met intense neerslag dan halfweg de vorige eeuw. Dat blijkt uit de recente cijfers die door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) recent werden vrijgegeven.

Nederland warmt sneller op

Weerdeskundigen zijn het er ondertussen roerend over eens. De oorzaak van deze intensievere neerslag ligt ongetwijfeld bij de opwarming van moeder aarde. In Nederland verloopt deze opwarming maar liefst tweemaal zo snel dan het gemiddelde. De oorzaak van deze versnelde opwarming moet, volgens wetenschappers, gezocht worden in het verbranden van fosiele brandstof, ontbossing en in sommige industriële en agrarische activiteiten. Hierdoor stijgt de concentratie aan broeikasgassen in onze atmosfeer. Wetenschappers berekenden dat de temperatuur op aarde tussen 1990 en 2100 met 1,1 tot maar liefst 6,4 graden zal stijgen. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien. Temperatuurstijgingen met twee graden brengen immers belangrijke wijzigingen met zich mee en dit zowel voor mens, dier als voor ons leefmilieu. Door de opwarming, zal de zeespiegel stijgen en zullen we meer geconfronteerd worden met warmte-en droogteperiodes en met extreme neerslag...

Versnelde waterkringloop

Deze opwarming van moeder aarde versnelt de waterkringloop. Deze waterkringloop is het proces waarbij water verdampt, als regen neervalt op de bodem, in onze rivieren en uiteindelijk in zee terecht komt. Daarna kan het opnieuw verdampen. Recent én grootschalig wetenschappelijk onderzoek, toont aan dat de hoeveelheid waterdamp per graad opwarming, met maar liefst zes procent stijgt. Bij een stijging van de gemiddelde temperatuur, neemt deze verdamping nog eens met maar liefst twee procent toe. De hoeveelheid neerslag neemt eveneens met twee procent toe. Omdat de hoeveelheid waterdamp door de opwarming sterker toeneemt dan de verdamping, blijft de waterdamp meteen ook langer in onze atmosfeer hangen. Dat betekent dat het langer duurt tot de volgende bui op ons af komt. Als die er uiteindelijk is, dan valt er meteen ook véél meer regen.

Natte en sneeuwrijkere winters

Overvloedige neerslag met overstromingen tot gevolg zijn in de herfst-en wintermaanden lang geen uitzondering. Toch is en blijft de zomer veruit het natste seizoen. Tijdens de zomermaanden komt de neerslag immers veel heviger naar beneden. Dat er zowel in de lente als in de zomer minder overstromingen worden opgetekend, is een rechtstreeks gevolg van het feit dat dan de bodem droger is en de verdamping veel groter. Volgens de meteorologen van het KNMI, zullen we de komende jaren steeds meer en meer geconfrontreerd worden met nattere en dus sneeuwrijkere winters. In de zomer zullen we dan weer langere periodes van extreme droogte kennen, telkens onderbroken door extreme neerslag. Nog steeds volgens deze weerdeskundigen is het nu al niet uitzonderlijk dat we in een periode van 48 uur maar liefst 72 liter water/m2 krijgen te verwerken. Dat is de neerslaghoeveelheid van een volledige maand en dat komt nu al één keer in twintig jaar voor. Binnen veertig jaar zullen we met dergelijke neerslaghoeveelheden jaarlijks te kampen krijgen. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Vlaamse meteorologen voorspellen dat we in de toekomst met een extremer klimaat zullen af te rekenen krijgen, met afwisselend problematische droogteperiodes en zware regenval.

Water opvangen

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Inderdaad, deze evolutie vergt een duidelijke andere aanpak. Hierbij wordt het opvangen van water alsmaar belangrijker. Wateroverschotten moeten opgevangen en bewaard worden om later te worden gebruikt in periodes van droogte.