De Chinese astrologie: zo zit de zodiac in mekaar

Inleiding

Steeds meer en meer landgenoten tonen een groeiende belangstelling voor alles wat met astrologie te maken heeft. De Chinese astrologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Deze Chinese astrologie verschilt nochtans grondig van de onze. In zoverre zelfs, dat heel wat astrologen zich afvragen of we hier nog wel écht van astrologie kunnen spreken. Hoe zit de Chinese astrologie, de zodiac, nu écht in mekaar? Wat zijn de belangrijkste verschillen met onze astrologie, en uit welke dierenriemtekens bestaat de Chinese zodiac? Wat zijn de kwaliteiten en gebreken van de in totaal twaalf Chinese dierenriembeelden? Na deze kennismaking met de Chinese zodiac, plaatsen we hier de verschillende dierenriemtekens met hun betekenis, hun kwaliteiten en gebreken uitgebreid in de kijker.

Geen sterren en planeten

Astrologen vragen zich inderdaad af of we bij de Chinese zodiac nog wel van astrologie kunnen spreken. Ze baseren zich daarbij op de vaststelling dat er bij deze Chinese astrologie geen sterren en planeten aan te pas komen. Wat vormt dan de basis van deze Chinese zodiac? De Chinese astrologie en de zodiac wordt gevormd door in totaal twaalf verschillende dierenriemtekens. Deze twaalf dierenriemtekens zijn een verdeling van de kalender. Tot hiertoe dus weinig verschil met onze astrologie.

Onderlinge verhouding maan, zon en aarde

In de Chinese astrologie wordt zowel rekening gehouden met de rotatie van de aarde om haar eigen as of de 24 uren van één etmaal, als met de rotatie van de aarde rond de zon, wat dus overeenkomt met één jaar. Zo worden er dus wél kosmische factoren gebruikt in de Chinese astrologie. Elke tijdsbepaling en elke kalender is immers gebaseerd op de onderlinge verhoudingen tussen de zon, de maan en onze moeder aarde.

Twaalf dierenriemtekens

De Chinese zodiac bestaat uit in totaal twaalf verschillende dierenriemtekens. Dit jaar staat in het teken van het konijn. Verder wordt de Chinese zodiac gevormd door de rat, de os, de draak, het paard, de geit, de tijger, de aap, de haan, de hond, de slang en het varken. Astrologen houden nochtans weinig of geen rekening met deze twaalf dierenriemtekens uit de Chinese zodiac, net zoals de westerse collega's rekening houden met de twaalf sterrenbeelden uit onze dierenriem.

Veel gecompliceerder

Volgens hen is de 'astrologie' heel wat gecompliceerder dan alleen maar de indeling in deze twaalf dierenriembeelden. Volgens hen is het onzinnig te veronderstellen dat iedereen die in hetzelfde jaar is geboren, meteen ook allemaal dezelfde karaktereigenschappen zouden hebben.

Herhaling om de twaalf jaar

De Chinese zodiac herhaalt zich iedere twaalf jaar. Dat stemt opvallend overeen met de planeet jupiter. Deze heeft immers eveneens een cyclus van twaalf jaar. Precies zoals dit bij jupiter het geval is, gaat de Chinese cyclus uit van vijf 'rondjes' van twaalf jaar. Naast de dierenriem, maakt men immers ook gebruik van de vijf Chinese elementen water, hout, vuur, aarde en metaal.

Chinese dierenriem wijzigt met nieuwjaar

Er is nog een belangrijk verschil met onze dierenriem. In tegenstelling tot onze maandelijkse sterrenbeelden, wijzigt de Chinese dierenriem pas ieder jaar. Samen met de viering van het Chinese nieuwjaar, wijzigt ook de dierenriem. Het Chinese nieuwjaar hangt af van de stand van de maan in januari of in februari. Baby's die gedurende dat jaar worden geboren, krijgen dus het teken van de dierenriem van dat bewuste jaar. Al wie dit jaar wordt geboren, is dus een konijn en staat onder de invloed van het natuurelement metaal. Dit natuurelement staat in het teken van het westen, de kleur wit en de planeet venus.

Invloed van Ying en Yang

Naast al deze direnriemtekens zijn er nog andere elementen die een belangrijke rol spelen in de Chinese astrologie. Naast het in China ondertussen overbekende Ying en Yang, zijn de verschillende natuurelementen, het uur van de dag en het seizoen van het jaar eveneens erg belangrijk.

Natuurelementen

De Chinese astrologie wordt ook mede bepaald door de verschillende natuurelementen. Zo wordt hout vereenzelvigd met het oosten, de kleuren blauw en groen en met de planeet jupiter. Vuur is het tweede natuurelement. Dat staat voor het zuiden, rood en voor de planeet mars. Het derde element aarde is gerelateerd aan het midden, de kleuren bruin en geel en aan de planeet saturnus. Metaal staat op zijn beurt in het teken van het westen, de kleur wit en de planeet venus. Water tenslotte gaat volgens de Chinese astrologen samen met het noorden, de kleur zwart en met de planeet mercurius.

Zestigjarige cyclus

Iedere twaalf jaar verandert dit element, waardoor een twaalfjarige cyclus ontstaat. Deze start traditioneel met het groene jaar van de rat. Deze zestigjarige cyclus werd voor het eerst gebruikt ten tijde van de Shang- dynastie, als dagaanduiding. Het is pas in de Hantijd dat men met jaaraanduidingen is beginnen werken. De huidige Chinese cyclus startte in 1984.