Sterrenbeeld en karakter: Tweelingen

Sterrenbeeld

Een sterrenbeeld wordt gevormd door een aantal sterren waarin een bepaald patroon herkend kan worden. Al sinds de klassieke oudheid worden er door mensen betekenissen aan de verschillende sterrenbeelden toegeschreven. De twaalf tekens van de dierenriem zijn de meest bekende sterrenbeelden. De datum van je geboorte bepaalt onder welk sterrenbeeld jij bent geboren. Als je tussen 23 Mei en 21 Juni bent geboren, is je sterrenbeeld Tweelingen.

Het sterrenbeeld Tweelingen

Het sterrenbeeld Tweelingen is het derde teken van de dierenriem. In het Latijn wordt het sterrenbeeld Tweelingen Gemini genoemd. Personen die onder het sterrenbeeld Tweelingen zijn geboren, bezitten vaak een aantal overeenkomende goede karaktereigenschappen. De karaktereigenschappen die met het sterrenbeeld Tweelingen geassocieerd worden, zijn als volgt:

  • Personen met het sterrenbeeld Tweelingen zijn positieve mensen met een vrolijke aard. Tweelingen zijn vaak vriendelijk voor hun omgeving en staan met een flinke dosis humor in het leven.
  • Tweelingen zijn erg gericht op het verzamelen van kennis. Personen met het sterrenbeeld Tweelingen zijn vaak intelligente mensen met een brede interesse op allerlei vakgebieden. Tweelingen zijn vaak leergierige en nieuwsgierige mensen.
  • Tweelingen zijn vaak gehecht aan hun bewegingsvrijheid. Vaak houden zij van reizen en van veel afwisseling in hun leven.
  • Personen met het sterrenbeeld Tweelingen houden heel erg van communiceren. Zij zijn verbaal vaak erg sterk en hebben een goed gevoel voor taal. Ook het aanleren van een nieuwe taal gaat hen vrij gemakkelijk af. Tweelingen zullen een goede discussie niet uit de weg gaan. Zij houden ervan om van meningen en gedachten te wisselen in de vorm van een discussie. Ook staan zij altijd klaar om hun kennis met ander mensen te delen.

In alle goede eigenschappen die mensen hebben, schuilt een potentiële valkuil. Goede eigenschappen kunnen namelijk omslaan in slechte eigenschappen als een bepaalde eigenschap te sterk aanwezig is. Het is belangrijk om je valkuilen te kennen zodat je hier goed mee om kunt gaan. Als je jouw zwakke punten goed kent, sta je een stuk steviger in je schoenen. Personen met het sterrenbeeld Tweelingen kunnen de volgende valkuilen hebben:

  • Tweelingen hebben een onveranderlijke positieve insteek. Hierdoor kunnen zij soms wat onbezonnen zijn. Het is goed om de realiteit niet te ver uit het oog te verliezen en de gevolgen van een actie goed in te zien.
  • Personen met het sterrenbeeld Tweelingen hebben een zeer brede interesse in de wereld om hen heen. Doordat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis, nemen zij vaak niet de tijd om wat dieper op een onderwerp in te gaan. Hierdoor kunnen Tweelingen als snel wat oppervlakkig worden. Neem soms bewust de tijd om je wat verder in een onderwerp of een persoon te verdiepen.
  • Tweelingen houden van uitdaging en afwisseling in hun leven. Hierin schuilt het gevaar dat ze snel verveeld en ongeduldig worden als een situatie niet voldoende uitdaging biedt.

Mogelijkheden in je carrière

Je karaktereigenschappen bepalen voor een belangrijk deel welke beroepen je goed liggen. Tweelingen zijn op hun best in een baan waarbij er sprake is van veel afwisseling. Het liefst zou geen dag hetzelfde zijn. Tweelingen zijn ook zeer geschikt voor banen waarbij er sprake is van veel communicatie en contact met andere mensen. Personen met het sterrenbeeld Tweelingen zijn goed op hun plek in banen zoals leraar, tolk of journalist.