De Chinese astrologie: kwaliteiten en gebreken van het konijn

Inleiding

Steeds meer en meer landgenoten tonen een groeiende belangstelling voor de astrologie. De Chinese astrologie neemt hierbij een vooraanstaande plaats in. De Chinese zodiac bestaat in totaal over twaalf dierenriemtekens, die telkens wijzigen met het Chinese nieuwjaar. Het Chinese nieuwjaar hangt af van de stand van de maan in januari of februari. Dit jaar staat in het teken van het konijn. Iedereen die dit jaar wordt geboren, is dus een konijn. Maar wat zijn de kwaliteiten en gebreken van dit Chinese dierenriemteken?

Konijnen zijn erg gevoelig

De Chinezen beleven dus het jaar van het konijn. Zij die geboren zijn in 1903, 1915,1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 mogen zich een konijn noemen. Konijnen zijn bijzonder gevoelige, kalme en lieve personen. Ze staan symbool voor een lange levensduur. Het zijn échte fortuinmakers. Mensen die in het jaar van het konijn we(o)rden geboren, zijn uiterst begaafd, bijzonder ambitieus en erg tactvol. Ze weten precies hoe ze zich bij meningsverschillen of bij onenigheid, diplomatisch moeten opstellen. Ze zijn ook uitstekend bestand tegen allerlei stresstoestanden en zijn koel en nederig, maar zéker geen probleemoplossers. In moeilijke situaties zullen konijnen zich zo vlug mogelijk uit de voeten maken, en de oplossing aan anderen over laten. Konijnen zijn overgevoelig en extreem sentimenteel. Ze zijn ook erg humeurig, en onder hun vacht schuilt in vele gevallen een geslepen karakter.

Konijnen getuigen van goede smaak

Konijnen zijn verder erg geliefd en populair. Ze zijn dan ook bizonder goed gezelschap, in alle omstandigheden. Hun woning ziet er altijd netjes, piekfijn en opgeruimd uit. Konijnen hebben een enorm artistiek gevoel, en getuigen van een goede smaak. Ze gaan dan ook steeds goed gekleed, en beschikken over heel wat dure (merk) kleding.

Pessimistisch, conservatief én onzeker

Alhoewel konijnen erg geliefd en populair zijn bij zowel familie als vrienden, zijn ze meestal erg pessimistisch, conservatief én onzeker. Ze houden dan ook zeker niet van verandering. Konijnen zijn uiterst kalm, en laten zich dan ook niet vlug provoceren. Ze gaan discussies meestal uit de weg, en houden van een kalm en rustig leventje.

Uitstekende onderhandelaars

Konijnen heben het moelijk om een begonnen werk ook écht af te maken. Ze houden niet van conflicten, geraken niet vlug kwaad of agressief, en zijn erg vergevingsgezind. Ondanks hun sterk wisselend humeur, zijn konijnen een van de gelukigste tekens van de Chinese dierenriem. Ze zijn discreet, verfijnd en uiterst gereserveerd. Ze zijn erg diplomatisch, en dus subtiele onderhandelaars en hebben een grote belangstelling voor kunst, in de breedste betekenis van het woord.

Konijnen zijn sentimenteel, lief en erg trouw

Konijnen zijn opvallend sentimenteel, hebben steeds met alles en iedereen medelijden, en kunnen dan ook gemakkelijk in huilen losbarsten. In sommige gevallen zijn ze erg verlegen. Ze kunnen dus een heel middelmatig en onopvallend leven slijten, maar zijn daar zeker niet ongelukkig om. Het zijn uitstekende partners in een relatie. Ze zijn bijzonder trouw, maar soms ook wel kritisch én ijdel. Konijnen zijn heel complex, maar begrijpen hun partner perfect.

Konijnen voelen zich aangetrokken door varkens

Konijnen voelen zich aangetrokken door varkens (geboren in 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 en... 2019). Ook met de draak (1904, 1916, 1928, 1940, 1952 1964, 1976, 1988, 2000, 2012...) en met de geit (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015...) schieten ze uitstekend op. Met een tijger (vanaf 1902 iedere twaalf jaar) gaat het om een verstandshuwelijk. Een konijn laat een slang (vanaf 1905 iedere twaalf jaar) bij voorkeur links liggen. Tussen een konijn en een slang lukt het immers nooit. Dat is eveneens het geval met de haan (vanaf 1909 iedere twaalf jaar) en met de rat (vanaf 1900 iedere twaalf jaar. Zolang ze allebei veel geld hebben, lukt het tussen konijnen uitstekend. Paard (vanaf 1906 iede twaalf jaar) en konijn kunnen wél goede vrienden zijn, maar méér zit er duidelijk niet in.

Konijnen zijn ochtendmensen

April is de voorkeursmaand van het konijn. Hun beste tijd van de dag ligt tussen vijf en zeven uur. Konijnen zijn dus echte ochtendmensen. Ze houden van alles wat oosters getint is, en hun lievelingskleur is lichtgroen.