Wat is Taoisme

Wat is Taoïsme?

Taoïsme is een Chinese filosofische en religieuze stroming. Die meer en meer uitwaaiert over de westerse culturen. Letterlijk (voor zover je het Chinees letterlijk kunt vertalen) betekent het woord Tao "Weg".

Volgens het Taoïsme is alles in een perfecte harmonie. Geen statische harmonie, maar één die voortdurend verandert, een in voortdurend wisselend evenwicht. Geen stilstand, maar dynamiek. Alles heeft zijn tegendeel. Niets kan bestaan zonder dat tegendeel en: voor alles is er de juiste tijd. Je zou kunnen zeggen, dat als je leeft met deze waarheden je met Tao leeft: op de juiste weg bent, de juiste manier van leven hebt. Leeft in overeenstemming met de werkzame kracht die het leven, het heelal, in stand houdt.

Die kracht heet ook Tao.

Tao is dus de weg, de waarheid, het leven. In zijn meest fundamentele vorm is Taoïsme een manier van leven en werken die accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert.

Tao Te Ching

Tao Te Ching (Boek van de Weg en de Kracht) is een bundel van 81 korte teksten. Alhoewel het niet duidelijk is of het werk afkomstig is van één of meerdere auteurs, wordt Lao Tse ('meester Lao' of 'oude meester') meestal beschouwd als de schrijver. De teksten gaan over hoe juist te handelen in het leven en ze geven een uitleg over ons bestaan. Ze worden wel beschouwd als richtlijn en kunnen ook dienen als advies. Deze teksten of verzen bieden dit op verschillende onderdelen van ons leven, zowel op spiritueel nivo, maar ook voor je morele handelen kun je teksten lezen. Deze teksten zijn eerst mondeling overgeleverd, in een ritme ondergebracht, geordend, aangepast, van commentaar voorzien en uiteindelijk rond 300 vóór Christus opgeschreven. Het boek bestaat uit twee delen, de meest gebruikelijke volgorde van de delen is waarschijnlijk niet de authentieke volgorde. In een oud handschrift

Wayne Dyer

Zelf ben ik in aanraking gekomen met het Taisme door het lezen van het boek “De weg naar verandering”. De Tao Te Ching is een van de meest vertaalde boeken in de wereld. De vertaling zijn vooral gebasserd op eigen interpretaties. Dr. Wayne Dyer was al jarenlang gefascineerd door de wijsheid van Tao Te Ching en heeft nu een nieuwe, poëtische vertaling van alle 81 verzen gemaakt. Hij heeft een jaar lang vele vertaling bestudeerd en is tot dit boek gekomen. Bij elk vers vertelt hij bovendien hoe we deze eeuwenoude oosters wijsheid kunnen toepassen in onze moderne, jachtige tijd. Daardoor is dit boek veel meer dan een nieuwe vertaling van de Tao Te Ching. Het is een uniek en verfrissend zelfhulpboek dat in lange historische traditie staat. De boodschap is duidelijk: de Tao is nog steeds de weg.... Naar persoonlijke groei en verandering!

Tai Chi

Het T’ai Chi is het oorspronkelijk geheel die in de dualiteit yin-yang vervalt Van die Twee kwam de Drie en uit de Drie groeien al de vormen van het heelal. Het vloeiende, veranderlijke aspect van yin-yang doet al die vormen weer oplossen in het ene: de eeuwige terugkeer. Dit gedreven door de chi-stromen (=verschillende vormen van energie).Door de chi zijn dus alle elementen van het universum met elkaar verbonden.

In het taoïstisch denken is de onderlinge verbondenheid tussen geest, lichaam en omgeving zeer groot. Hieruit ontwikkelden zich in de Chinese traditie vele medische technieken en psychofysieke disciplines. Zoals de in het Westen populaire oefeningen voor lichamelijke harmonie en beheersing (= Tai chi chuan). Tai chi chuan maakt gebruik van gebundelde energie of ching om aanvallen af te weren door zich te laten drijven op de kracht van de aarde en de chi van de hemelen.

De filosofie van het taoïsme leert ons hoe je volgens de Tao moet leven Tao staat in verbinding met het Te, de kracht om Tao in alles te verwezenlijken. De grootste deugd is het wu-wei.

Wie naar kennis streeft

leert dagelijks bij

wie naar Tao streeft

leert dagelijks af

Lau-Tse

In een taoïstische levenswijze is het intuïtieve of instinctieve heel belangrijk dus het afleren bij het streven naar Tao is teruggaan naar je eigen zijn, door de natuurlijke weg niet tegen te werken. Wie naar kennis streeft probeert aan de hand van zijn kennis te leven en alles te verklaren, te analyseren en te manipuleren.

De grote geest omvat

de kleine geest ontleedt

Het grote woord is verlichtend

het kleine woord is praatziek

Zhuang-Tzu

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat als deze eeuwenoude wijsheid ieders eigen wijsheid zou worden, ieders persoonlijk leven en het leven van de wereld, van deze planeet met alles erop en eraan, een verandering door zou mogen maken. Die niet gericht is op macht, overheersing. Waardoor het leven meer vanuit eenheid zou worden benaderd, want niet alleen het Taoïsme denkt met deze visie, je vind deze denkwijze, levenswijze steeds vaker terug in allerlei geschriften. Of dit nu via het doorgeven van energieën tot je komt, via het Taoïsme of het Boeddishme, een ding is zeker, het doet ons geen kwaad!