Waar komt Valentijnsdag vandaan

Inleiding

Waar komt Valentijnsdag vandaan?

Elk jaar wordt er op 14 februari Valentijsdag gevierd. Het is de dag dat je aan mensen van wie je houdt of die je dierbaar zijn een aardigheidje geeft of een kaartje stuurt. Dit hoeft dus niet je vriend of vriendin te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook je moeder, je vader, je oma, je opa, een goede kennis,je juf of meester etc. zijn. Maar waar komt Valentijnsdag nu eigenlijk vandaan? Is er een basis in de geschiedenis voor Valentijnsdag te vinden of is Valentijsdag gewoon een commercieel verzinsel? Waarom wordt Valentijnsdag op 14 februari gehouden? Lees verder om het antwoord op deze vraag en meer over Valentijnsdag te vinden.

Legendes met betrekking tot Valentijnsdag

Er zijn verschillende legendes over het ontstaan van Valentijnsdag. De bekendste legende is die van een priester genaamd Valentinus. Deze priester leefde in Rome in de derde eeuw na Christus. Hij stond bekend om de goede dingen die hij deed voor de zieken, ouderen en armen. Het verhaal gaat dat hij de dochter van de stadhouder van Rome, Asterius, genas. Deze stadhouder was hiermee zo blij dat hij zich tot het Christendom bekeerde en daarna alle christelijke gevangenen vrij liet. Priester Valentinus zegende ook huwelijken in en dat was destijds door de keizer verboden. Toen keizer Claudius II dit hoorde liet hij priester Valentinus op 14 februari 270 onthoofden. De priester liet nog een briefje na aan de dochter van de stadhouder van Rome ondertekend met de woorden “van je Valentijn”. Door de kerk werd priester Valentinus later heilig verklaard en werd 14 februari uitgeroepen tot een feestdag.

Andere verklaring voor Valentijnsdag

Als je verder de geschiedenisboeken induikt, kom je nog een aantal verklaringen tegen die te maken hebben met het ontstaan van Valentijnsdag. Hieronder volgen nog een aantal verklaringen.

Eén van die verklaringen gaat over de godin Juno. Juno was de godin van het feest en was beschermheilige van alle vrouwen en het huwelijk. Om haar te eren werden in Rome jongens en meisjes via een soort loting bij elkaar gebracht en dat gebeurde, je raadt het al, op 14 februari.

Een andere verklaring is dat op 14 februari een feest werd gevierd in de grotten waar de stichters van Rome, Romulus en Remus waren opgevoed. Dit was een feest ter ere van de liefde en de vruchtbaarheid.

Weer een andere verklaring is dat in de vijftiende eeuw een Franse graaf gevangen werd gezet in de Tower of Londen. Daar schreef hij gedichten en brieven naar zijn vrouw die hij “Valentines” noemde en zo is de naam Valentijn ontstaan.

Van oudsher Valentijnsdag vooral in Engeland gevierd

Zoals je hierboven kunt lezen zijn er verschillende verklaringen over het ontstaan van Valentijnsdag. Vroeger werd deze dag met name gevierd in Engeland. De mensen in Engeland waren heel erg voorzichtig met het tonen van hun gevoelens en wat is dan mooier (en ook eenvoudiger) dan dit anoniem te doen. Tegenwoordig wordt Valentijnsdag ook in Nederland gevierd, alhoewel de meeste Nederlanders dit toch een soort commercie vinden.