Waarom is de lettervolgorde niet belangrijk

Waarom is de lettervolgorde niet belangrijk

De lettervolgorde van woorden is niet belangrijk. Leest u onderstaande tekst maar!

Test het zelf

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Redundantie

Taalkundige redundantie betekent dat sommige taalcomponenten overbodig zijn voor het overbrengen van informatie.

Zo zou ook de lettervolgorde een soort van redundantie zijn. Het gaat erom dat het woordbeeld duidelijk blijft. Dat de letters niet helemaal goed staan, hoeft niet gelijk te betekenen dat het woordbeeld niet meer duidelijk is. Wij lezen dus ook niet elke letter letterlijk, wij kunnen blijkbaar af met woordbeelden. Een woordbeeld is de visuele weergave die een bepaald woord oproept bij een lezer.