Met pensioen op je 30-ste (of eerder)

Stoppen met werken oftewel met pensioen op je 30-ste?

De blog, early retirement extreme [http://earlyretirementextreme.com/], gaat over een man die al op zijn 30 ste kon stoppen met werken, oftewel na een korte periode werken al met pensioen. Het is natuurlijk een Amerikaanse site, maar hoe kreeg hij dat voor elkaar en is het in Nederland ook mogelijk om zo jong met pensioen te gaan?

Plan van aanpak om op jonge leeftijd met pensioen te gaan

Het idee achter het eerder met pensioen te gaan is als volgt: je houdt je uitgaven zo laag mogelijk, spaart zo veel mogelijk en investeert het gespaarde bedrag. Daarmee bouw je vermogen op. Bij een uitgave van 200 euro per maand aan voedsel, moet je 60.000 euro sparen en investeren om deze kosten te dekken en niet meer voor je eten te hoeven werken. In je levensonderhoud is dan dus voorzien en je kunt met pensioen.

Uitleg hoe je het bedrag vaststelt dat je dient te sparen voor je pensioen

Hoe kom je nu aan het bedrag 60.000 euro voor eten? Dat heeft te maken met de te verwachten investeringsopbrengst. In dit voorbeeld is uitgegaan van een opbrengst van 4 % over het gespaarde bedrag, gedurende alle jaren dat je met vervroegd pensioen bent. Dat is een relatief defensief uitgangspunt. 4 % van 60.000 euro is: 2400 euro. Alles wat er meer binnenkomt telt op bij je spaarbedrag, waardoor er telkens meer vrijkomt om jezelf te onderhouden, zodat je niet meer hoeft te werken. Je telt het totaal aan minimale uitgaven op (kleding, huisvesting, eten, water, energie belastingen etcetera) en vermenigvuldigt dat met 300. Dat wordt het bedrag dat je nodig hebt om te stoppen met werken en met pensioen te kunnen gaan.

Tijdsplanning voorbeeld om met pensioen te gaan

De cijfers van de gemiddelde starter op de arbeidsmarkt in Belgie zijn 21 jaar [www.steunpuntwse.be/download/nl/4786132/pdf]. De cijfers van Nederland zijn niet terug te vinden, maar er van uit gaande dat deze overeenkomen, nemen we 21 als uitgangspunt. Volgens het CBS is het gemiddelde loon tussen 15-24 jaar 17.000 euro netto (gemiddelde mannen en vrouwen) en tussen de 25-34 jaar 33.000 euro netto. Dat betekent in totaal dat je gedurende die periode tot je 30-ste (9 jaar) gemiddeld 250.000 euro verdient aan loon.

Sleutel tot succes om met pensioen te kunnen

De sleutel tot het succes is dat meer dan 75 % van het loon gespaard gaat worden tot aan je "pensioen". Dit betekent in de beginjaren tenminste 1150 euro per maand te sparen en investeren. Met een rendement van 4 %, loopt dit bedrag tot het 22ste leerjaar op tot 14.100 euro aan spaargeld. Eind 24 (de lage lonen jaren) is dit bedrag opgelopen tot ongeveer 61.155 euro. Wanneer je 30 bent heb je (tromgeroffel): 246.960 euro, welke per jaar 9800 euro aan rendement oplevert. Dat is per maand 815 euro, waar je niet voor hoeft te werken. Daarmee kan je dan met pensioen gaan op je 30-ste. Op je 30-ste is je budget wat je per maand besteedt 685 euro. Je zou dus 130 euro per maand overhouden.

Haalbaarheid om op je 30ste met pensioen te gaan

Is dit reeel? Misschien als je lang thuis blijft wonen, geen kostgeld hoeft te betalen en daarom weinig geld uitgeeft. Echter voor de gemiddelde Nederlander (en daar zijn we in het stuk toch telkens vanuit gegaan) zal het geen haalbare kaart zijn om meer dan 75 % van zijn inkomen opzij te zetten en om van 800 euro per maand zijn hele leven rond te komen.