Welk is de juiste keuze pensioenfonds of pensioenverzekering

Pensioenfonds of pensioenverzekering kiezen

Wil je later een goed pensioen opstrijken dan moet je zo snel mogelijk beginnen met pensioensparen. Om de spaarder te motiveren, heeft de Belgische overheid deze spaarformule fiscaal zeer aantrekkelijk gemaakt. Daarbij kan je kiezen voor of sparen via een pensioen(spaar)fonds of via een pensioenverzekering. Welk is het verschil tussen beide en welke spaarvorm moet je kiezen?

Waarom pensioensparen?

 1. Pensioensparen is lange termijn denken. Je begint er best zo vroeg mogelijk aan. Bijvoorbeeld vanaf je eerste job. Omdat het de bedoeling is om het gespaarde kapitaaltje pas op te nemen als je met pensioen gaat, spaar je dus ongeveer 40 tot 45 jaar als je zo vroeg mogelijk begint en de hele rit uitzit. Let wel: pensioensparen is NIET VERPLICHT! je neemt deel op vrijwillige basis. Het is ook mogelijk om een jaar over te slaan als je krap bij kas zit (of om welke reden dan ook).

 2. De overheid bepaalt elk jaar het bedrag dat fiscaal voor ongeveer 30% tot 40% in mindering mag worden gebracht op je belastbaar netto inkomen van dat inkomstenjaar. In 2006 was dat 780 euro, in 2007 810 euro, in 2008 830 euro, in 2009 850 euro, in 2010 870 euro, in 2011 930 euro en in 2012 980 euro.

Naast de keuze van de spaarvorm kan je ook kiezen hoe je gaat sparen:

 • of maandelijks een vast bedrag,

 • of twee-, drie-, viermaandelijks of per half jaar,

 • of het hele jaarbedrag in één keer en dat gebeurt dan meestal in december omwille van de fiscale aftrek op de inkomsten van het lopende jaar.

 1. Pensioensparen mag je fiscaal in mindering brengen per persoon: als je dus met twee werkt, mag zowel de man als de vrouw fiscaal sparen en van het belastingvoordeel genieten.
 2. Voor grensarbeiders die in Nederland jaarlijks hun inkomensbelasting betalen, is pensioensparen fiscaal niet interessant omdat ze die 'ongeveer 30%' niet in mindering mogen brengen bij de Nederlandse staat. Nederland kent namelijk deze vorm van pensioensparen niet.

 1. Pensioenfonds

Algemeen:

 • De opbrengst van een pensioenfonds is onzeker, erger nog: in het slechtste geval kan je zelfs verlies lijden.

 • Je hebt dus geen gegarandeerd minimum rendement. 

 1. Stap je in een pensioenfonds dan koop je namelijk aandelen en obligaties. De koersen hiervan schommelen. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Dalen de koersen dan krijg je dus meer aandelen voor hetzelfde geld. Een makkelijk rekenvoorbeeld: stel dat je maandelijks EUR 60 spaart. Staan de aandelen op een koers van EUR 12 dan krijg je dus per maand 5 aandelen. Daalt de koers na enkele maanden naar EUR 10 dan 'koop' je dus 6 aandelen die maand. Dit is een eenvoudige rekensom om aan te tonen dat dalende koersen geen ramp zijn voor je eindkapitaal. Pensioensparen is immers een werk van lange adem (zie boven) dus die koersschommelingen zijn geen ramp. Ze zijn enkel van belang op einddatum als je je aandelen wil verzilveren naar cash geld.

 2. Wel wordt juist omwille van die schommelingen aangeraden om rond de leeftijd van 55 jaar over te stappen van een pensioenfonds naar een pensioenverzekering zodat je de laatste 10 jaar voor je (normale' pensioenleeftijd een vast rendement hebt. 

2. Pensioenverzekering

 • Kies je voor dit systeem dan ben je 100% zeker van de jaarlijkse opbrengst. Die is bijvoorbeeld in 2008 per jaar 3,25% netto. Op de bankafschriften staat ook netjes vermeld hoe groot je eindkapitaal op je 65ste zal zijn op voorwaarde natuurlijk dat je elk jaar gewoon blijft sparen.

 • Het kan mogelijk zijn dat je bovenop deze jaarlijkse, vaste rentevoet nog een extra bonus, de winstbonus of winstdeelname, krijgt uitgekeerd. Of je die krijgt of niet is elk jaar afwachten! Gewoonlijk krijg je in de maand januari hier een bericht van. In 2008 bijvoorbeeld was de bonus nul

Beste keuze

Pensioensparen bestaat ruim 20 jaar. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat de pensioenfondsen een fors beter gemiddeld rendement haalden dan de pensioenverzekeringen.

Beter kunnen we het niet uitleggen: Pensioensparen België

Kosten

 1. Uiteraard betaalt u kosten aan uw bank of verzekeraar die uw spaarcenten beheert. Het is zeer de moeite waard om die kosten te vergelijken! Zo is het zeer goed mogelijk dat je voor dezelfde vaste rente, in het geval van een pensioenverzekering bijvoorbeeld, een ander eindkapitaal kunt verwachten.

 2. Bij sommige banken moet je rekening houden met instapkosten. Die kunnen variëren van 2 tot 3% of helemaal niets.

 3. Dan zijn er nog de beheerskosten. Dit zijn vrij onzichtbare kosten omdat ze aan de bron, dus van je (maandelijkse) inleg afgaan waardoor je er niet zo veel van merkt.

 4. Vraag je het geld voor je 60ste op dan zal je heel waarschijnlijk ook uitstapkosten of een opnamevergoeding moeten betalen.

 5. Pensioenspaarfondsen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing en beurstaks.

Tip: