Wat is de oudedagsreserve

Inleiding

IB-ondernemers hebben de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door te doteren aan de oudedagsreserve.

Wat is de oudedagsreserve

De oudedagsreserve(OR) is eigenlijk niet meer dan een passivapost op de balans. Een IB-ondernemer kan jaarlijks geld doteren aan deze passivapost. Deze post is uiteindelijk bedoeld om pensioen mee aan te kopen, maar gedurende de opbouw is het eigenlijk een fiscale uitstelfaciliteit. De dotatie aan de oudedagsreserve komt namelijk in mindering op de belastbare winst.

Spelregels oudedagsreserve

Er gelden wel enkele spelregels voor de oudedagsreserve:

  • De ondernemer moet wel aan het urencriterium voldoen
  • De oudedagsreserve moet op de passivazijde van de balans worden opgenomen
  • De toevoeging aan de OR gaat bij de aangifte op verzoek, het is dus geen automatisme.
  • Maximale dotatie aan de OR is 12% van de jaarwinst, echter gemaximeerd op € 11.590 (2009)
  • Dotatie tevens gemaximeerd tot de hoogte van het eigen vermogen
  • De OR neemt af met het bedrag waarvoor een lijfrente wordt aangekocht

Oudedagsreserve en liquiditeit

Door het doteren aan de oudedagsreserve wordt een deel van de belastingclaim dus vooruitgeschoven. Er hoeft niet gelijk afgerekend te worden over een deel van de winst. Aangezien de OR slechts een fiscale balanspost is, hoeft het totale bedrag van de OR niet werkelijk op een spaarrekening te staan. Dit geld kan gewoon gebruikt worden voor bijvoorbeeld investeringen. Dit houdt dus ook in dat het doteren aan de oudedagsreserve een liquiditeitsvoordeel kent.

Omzetten oudedagsreserve in een lijfrente

De oudedagsreserve kan te allen tijde omgezet worden in een lijfrente. Het bedrag van de oudedagsreserve valt dan vrij ten gunste van de winst. Door de aankoop van een lijfrente geldt er ook weer een aftrek voor inkomensvoorziening ter grootte van de omzetting. Per saldo hoeft er dus niet afgerekend te worden over de belastingclaim. Deze wordt namelijk verschoven naar het uitkeringsmoment van de lijfrente. De zogenoemde omkeerregel is van toepassing. (Aanspraak onbelast, uitkering belast)

Tips

  • Zorg voor een goede oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten.