Wat wilt u weten over uw pensioen

Pensioentips

In het algemeen ligt de Belg niet wakker van zijn of haar pensioen. Meer dan de helft maakt zich hoegenaamd geen zorgen. Dat betekent dus wel degelijk dat de resterende veertig procent zich wèl afvraagt waar ze aan toe zullen zijn op hun 65ste. Hoe is ons pensioen geregeld?
 

Welk is de pensioenleeftijd

 • De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Zowel voor mannen als voor vrouwen. De vrouw is er dus niet op vooruit gegaan: tot voor enkele jaren mocht de vrouw op 60 jaar met pensioen. De overheid is bezig met een inhaalslag om op termijn beide leeftijden gelijk te krijgen: 65 jaar voor iedereen. En Europa wil naar 67 jaar en dat komt er heel waarschijnlijk ook in België.
 • Een algemeen misverstand is dat men denkt een volledig pensioen te krijgen op zijn 65ste verjaardag. Dat is niet altijd juist: pensioen is niet leeftijdsgebonden maar loopbaangebonden. Je hebt pas recht op een volledig wettelijk pensioen na een loopbaan van 45 jaren. Dat hoeft dus niet persé op je 65ste te zijn!
 • Dit betekent dus niet dat je op je 65ste niet met pensioen zou mogen gaan. Het betekent wel dat het heel goed mogelijk is dat je dan niet de volledige 45 jaar beroepsverleden hebt. Gevolg: je krijgt niet je volledige pensioen maar bijvoorbeeld 40/45 omdat je (maar) 40 jaar hebt gewerkt in plaats van de volle, gewenste 45 jaar.

Rustpensioen

Het is niet moeilijk dat er misverstanden zijn: overlevingspensioen, weduwepensioen, pré pensioen, brugpensioen enz.... Om dit artikel niet al te ingewikkeld te maken, beperken we deze uitleg tot het pensioen dat je dus op 65 krijgt en dat rustpensioen wordt genoemd.

Vrouwelijke pensioendiscriminatie

In België is het pensioen van de vrouw aanzienlijk kleiner dan dat van de man. Gemiddeld ontvangen twee op drie vrouwen minder dan 1.000 euro pensioen per maand. Hierbij moet echter ook in aanmerking worden genomen dat de meeste vrouwen geen volledige loopbaan die 45 jaar heeft geduurd achter de rug heeft.

Pensioenbonus

Waarschijnlijk gaan we er niet veel gebruik van maken maar wie heeft er recht op?

 1. als je na 62 nog doorgaat met werken of
 2. na een beroepsloopbaan van 64 jaar nog doorgaat met werken.
 • Wat levert het op?
 1. Op dit ogenblik zo’n 50 euro netto per maand of met andere woorden: 3 euro bruto per werkdag waarbij ziek of werkloos zijn dus niet meetelt.
 2. Een andere bron vermeldt voor een alleenstaande man 220 euro bruto/maand bonus + 156 euro bruto/maand meer pensioen. Van deze bruto bedragen moet nog de RIZIV, solidariteitsbijdrage, bedrijfsvoorheffing en belasting af.

De pensioenpijlers

Hiermee wordt bedoeld dat het pensioen uit 4 verschillende delen (pijlers) kan bestaan:

 1. Het wettelijk pensioen: wordt betaald door de Staat.
 2. Het aanvullend pensioen: krijg je via de bijdrage betaald tijdens je loopbaan door de werkgever.
 3. Het aanvullend pensioen dat u zelf bij elkaar spaart met belastingvoordeel.
 4. Een aanvullend deel dat je zelf spaart maar dan zonder belastingvoordeel.

55+: Pensioenraming

Sinds enkele jaren moet de Dienst Pensioenen u op je 55ste automatisch een pensioenraming toesturen. Ook is het mogelijk om je toekomstig pensioen on line te berekenen. (Link onderaan dit artikel).

Verloren jaren

Algemeen principe: de jaren dat je niet (aktief) werkt, bouw je geen pensioen op. Er kan zich ook het geval voordoen, afhankelijk van je persoonlijke situatie, dat je pensioenopbouw wèl doorloopt maar niet voor de volle 100%:

 1. Overstappen van een voltijdse naar een deeltijdse baan. In het algemeen brengt deeltijds werken ook maar een deeltijds pensioen op! Dat is logisch: je betaalt ook minder bijdrage.
 2. Gebruik maken van sommige formules van deeltijds tijdskrediet of loopbaanonderbreking.
 3. Geen volledige loopbaan gewerkt! Met andere woorden: als je niet de volledige 45 jaar vol gemaakt hebt. Zie ook alinea 1.

Telt niet mee als loopbaanonderbreking voor het pensioen?

 1. ziek zijn,
 2. werkloos zijn,
 3. arbeidsongeschikt-/invaliditeitsjaren,
 4. brugpensioen.

BELANGRIJK ADVIES!

Het jaar dat je met pensioen gaat, telt sowieso NIET mee voor de berekening van het pensioen! Waarom niet? Omdat je verjaardag meer dan waarschijnlijk niet op 31 december valt en je dus je laatste werkjaar niet volledig uitwerkt. Belangrijk gevolg daarvan is dat je 1/45 pensioenbedrag kwijt bent! Wat kun je hiertegen doen? Je werkgever vriendelijk vragen of het mogelijk is om tot en met 31 december in dienst te mogen blijven!

Als je veel verdient: al gehoord van het loonplafond?

Misschien heb je de pech dat je teveel verdient? Als je namelijk (in 2007 als VOORBEELD) meer verdiende dan 44.994,88 euro, gemakkelijkheidshalve dus 45.000 euro per jaar, oftewel 3.750 euro per maand, dan zit je aan het grensloon. Dat wil zeggen dat je geen extra pensioen opbouwt op al hetgeen dat je daarboven verdient. Dit is uiteraard een behoorlijk jaarinkomen. Wel moet je je hierover zelf bevragen: de bron heeft niet vermeld of deze loongrens het netto belastbaar inkomen betreft. Dit kan hier dus niet worden bevestigd. Informeer je dus over dit grensloon. Ook als ambtenaar bent, speelt dit.

Link

Pensioen bekijken