Uitkeren en afkopen van mijn levensverzekering

Levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering afkopen

Veel mensen hebben een levensverzekering. Deze verzekering is vaak afgesloten om bij overlijden alle zaken goed geregeld te hebben. Daarom wordt de levensverzekering ook wel vaak een overlijdensrisicoverzekering genoemd.

In dit artikel ga ik in op verschillende aspecten van de levensverzekering, waaronder vooral de volgende twee punten:

 • afkopen van de levensverzekering
 • uitkeren van de levensverzekering

Levensverzekering

Een levensverzekering, ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd, kan men afsluiten bij verschillende verzekeraars. In het contract staan onder andere zaken als:

 • hoogte van de uitkering
 • een afgesproken datum van uitkeren

Bij de levensverzekering zal een bepaald bedrag worden verzekerd. Over dit bedrag zal over een bepaalde periode een vaste premie moeten worden betaald.

Redenen afsluiten levensverzekering

De redenen waarom mensen een levensverzekering afsluiten is dat zodra de verzekerde iets zal overkomen, de nabestaanden zich op financieel vlak goed kunnen redden.

Daarnaast kan het goed voelen, omdat men weet dat de nabestaanden zich na eventueel overlijden kunnen redden met financiële steun.

Er zijn diverse redenen om een levensverzekering af te sluiten:

 1. Zorgen voor een goede financiële ondergrond wanneer een of meerdere kinderen in de toekomst gaan studeren
 2. Het huis te kunnen behouden waarin geleefd wordt

Uitkeren levensverzekering

Het uitkeren van de levensverzekering kan op verschillende wijzen. Hieronder staan twee manieren waarop uw overlijdensrisicoverzekering uitgekeerd kan worden.

Uitkeren levensverzekering bij leven

De uitkering zal in geval van leven aan de verzekerde worden uitgekeerd op of na de afgesproken datum.

Uitkeren levensverzekering bij overlijden

Het uitkeren van een levensverzekering kan ook op het moment dat de verzekerde is overleden. De nabestaanden, ook wel begunstigden genoemd, zullen dan deze uitkering ontvangen.

Met de uitkering kunnen vaste lasten of lopende rekeningen betaald worden, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 1. Het betalen van de huur of de hypotheek
 2. Het aflossen van een http://www.bkr-geld-lenen.com/persoonlijke-lening@@persoonlijke lening.
 3. Het pensioen van de partner garanderen
 4. Aanvulling op het eigen pensioen
 5. Het betalen van een studie
 6. Het betalen van een uitvaart

Er zijn bovendien manieren om het beste rendement op uw http://www.financieel-adviseur.com/het-beste-rendement-op-uw-lijfrentepolis@@lijfrentepolis te halen.

Afkopen levensverzekering

Wanneer een verzekerde een levensverzekering heeft afgesloten kan deze ervoor kiezen om de levensverzekering af te kopen. Dit houdt in dat de levensverzekering vóór de vooraf afgesproken einddatum wordt stopgezet. De waarde die de uitkering op het moment van stopzetten heeft zal dan worden uitgegeven.

De levensverzekering afkopen biedt de verzekerde ook nog 2 mogelijkheden:

 1. Eenmalig de gehele waarde over laten maken waardoor de verzekering wordt stopgezet
 2. De waarde in gedeeltes laten overmaken. Nadeel is wel dat de verzekerde waarde lager zal worden aangezien de verzekering nog doorloopt

Vormen levensverzekeringen

Bij het afsluiten van een levensverzekering kan men uit diverse soorten kiezen:

 1. De gemengde verzekering
 2. Verzekering op vaste termijn
 3. Verzekering bij leven met vaste restitutie
 4. De verzekering bij leven

Alle verschillende vormen van levensverzekeringen kunnen met 2 type betalingen worden afgesloten:

 1. Door middel van een eenmalige inleg, ook wel koopsom genoemd
 2. Door middel van een afgesproken betaling per periode, ook wel premie genoemd

De gemengde verzekering

Deze verzekering houdt in dat de uitkering wordt uitgegeven op de vooraf afgesproken datum. Mocht de verzekerde overlijden zal de uitkering alsnog worden uitgekeerd.

Dit is een duurdere vorm van levensverzekering aangezien er altijd een uitkering moet worden uitgegeven.

Verzekering op vaste termijn

Deze verzekering houdt in dat er altijd zal worden uitgekeerd, ook wanneer de verzekerde niet meer in leven is bij de einddatum. Degene die op de verzekeringspolis vermeld staat zal vervolgens de mogelijkheid hebben om de totale uitkering te laten uitkeren.

Verzekering bij leven met vaste restitutie

Deze verzekering houdt in dat de premie inleg, soms vermeerderd met het rendement, zal worden uitgegeven.

De verzekering bij leven

Deze verzekering houdt in dat de uitkering pas wordt uitgegeven wanneer de verzekerde op de vooraf afgesproken datum nog in leven is. Mocht de verzekerde toch voor die datum overlijden, zal de uitkering niet worden uitgegeven.

Deze vorm is goedkoper, omdat er niet altijd een uitkering hoeft worden uitgegeven.

Levensverzekering als zekerheid voor geldverstrekkers

Wanneer iemand een hypotheek of lening wil gaan afsluiten is het mogelijk dat de bank of geldverstrekker het verplicht stelt om een ook een levensverzekering af te sluiten. Hierdoor heeft de bank of geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheek of lening ook daadwerkelijk wordt terugbetaald bij overlijden.

Ook kan hiervoor het vrijgekomen vermogen op de lijfrentepolis van belang zijn!

De rechten van de verzekerde

De verzekerde heeft een aantal rechten wanneer deze een levensverzekering afsluit.

Hieronder volgen de rechten:

 1. Besluiten om geen premie meer te betalen
 2. Het afkopen van de http://www.werk-en-inkomen.com/verzekeringen/leven/leven@@levensverzekering voor de vooraf afgesproken einddatum waardoor het op dat moment gespaarde geld wordt uitgegeven
 3. Een deel van de uitkering opnemen omdat de verzekerde dit op een bepaald nodig heeft. De levensverzekering zal dan door blijven lopen.

Bij de punten 1 en 2 zal de verzekering de kosten die hierbij komen kijken van het gespaarde vermogen afhalen. Dit kan hoog oplopen, dus dit is belangrijk te weten voordat de punten 1 en 2 worden aangehaald. Zaken als bijbetaling en belastingzaken met de fiscus kunnen het gevolg zijn.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden