Gehakketak met Tak 21 producten

Tak 21 belegging

is de algemene vakterm voor levensverzekeringen met gewaarborgde rente. In die zin vormen Tak 21 producten een goed (aanvullend) alternatief voor het klassieke spaarboekje of termijnrekening. Door de financiële crisis zijn de rendementen uit spaarverzekeringen niet geweldig. Bij sommige producten is de winstdeelname daardoor zelfs nul.

 

 Tak 21 en kapitaalgarantie

 • De verzekeringsmaatschappij bouwt het kapitaal van een Tak 21 product op door de stortingen te beleggen in vastrentende producten, zoals obligaties en kasbons.
 • Op die manier kan ze het kapitaal garanderen en loop je als belegger praktisch geen risico.

Gewaarborgd rendement

 • Het tweede luik van tak 21 producten is het gewaarborgd rendement.
 • Dit gewaarborgd rendement verschilt van product tot product.
 1. Ofwel is dit een gewaarborgde rentevoet voor alle stortingen, ook voor de toekomstige, tot het einde van het contract.
 2. Ofwel kan de gewaarborgde rentevoet wijzigen in de tijd. Deze producten worden flexibele Tak 21 producten genoemd.
 • Om deze rente te kunnen uitbetalen, beleggen de verzekeraars in meer risicovolle producten, zoals aandelen (30 tot 40%).

Wat is dan de ‘Winstdeelname’?

De opbrengst van de al of niet flexibele gewaarborgde rentevoet wordt uitgekeerd als winstdeelname. Met andere woorden: het tweede luik van uw Tak 21 belegging zorgt voor uw deelname in de winst.

Principe van de winstdeelname

Voor wat betreft de deelname in de winst heeft u 2 mogelijkheden:1. Of u kiest voor een vast jaarlijks rendement en dan neemt u een tak 21-product met vaste basisrentevoet.2. Of u kiest voor een variabel rendement dat zowel hoog als laag kan uitvallen met een formule van het type 0% basisrente + deelname in de winst.

Optie 2

Koos u in 2008 (of daarvoor: bij het begin van uw belegging) voor deze optie (geen basisrente en variabele deelname in de winst op basis van de opbrengst van de belegging door uw verzekeraar in (risicovolle) aandelen dan was dit, achteraf gezien, geen goede keuze maar achteraf is het altijd makkelijk!

Geen normale situatie in 2008

Waarom bouwen de verzekeraars deze combinatie in?

 1. Voor wat betreft de kapitaalsgarantie van uw inleg zijn obligaties en kasbons steeds een inleg zonder risico, zowel voor de verzekeraar als voor de particulier. Dus om het eerste deel van uw inleg hoeft u zich geen zorgen te maken.
 2. Voor wat betreft het tweede deel: voor wat betreft de winstdeelname was 2008 geen normaal jaar. En wellicht 2009 ook nog niet!
 3. De voor één jaar vaste rentevoet, zowel in 2008 als in 2009, oftewel dus de vaste basisrentevoet, is niet bepaald aantrekkelijk te noemen.
 4. Doch de aandelen deden het in 2008, en wellicht ook in 2009, zo slecht dat uw tweede luik in het slechtste geval ook op nul eindigt, met als gevolg een winstdeelname van nul!
 5. Tot 2008 en met een 'normaal' beursverloop, stonden aandelen op korte en zeker op middellange of lange termijn, garant voor een beursrendement van 5-6% per jaar! Deze beleggingstactiek gold dus zeker niet voor 2008, en waarschijnlijk ook niet voor 2009.

Kosten van Tak 21 producten

Tenslotte geven we u de kosten nog mee van Tak 21 producten. Er zijn namelijk 3 soorten kosten:

 1. Instapkosten: informeer u: kunnen oplopen tot 3%!
 2. Beheerskosten: zijn meestal beperkt en zelfs 0%.
 3. Uitstapkosten: informeer u bij uw verzekeraar!
 4. Roerende voorheffing:
 1. Naar het voorbeeld van het spaarboekje kan je de roerende voorheffing (15%) op een wettelijke manier vermijden. In tegenstelling tot bij het spaarboekje is de fiscale vrijstelling bij Tak 21- producten niet gekoppeld aan het bedrag dat wordt gespaard. Tak 21-producten zijn gekoppeld aan de looptijd waarover je spaart. Elke storting die méér dan 8 jaar blijft vaststaan, is vrijgesteld van roerende voorheffing.
 2. 2. Maar ook bij looptijden korter dan 8 jaar kan je roerende voorheffing vermijden. Dat is het geval wanneer je in het contract een overlijdensdekking van 130% opneemt. In dat geval is het kapitaal bij overlijden van de verzekerde minimum 130% van het belegde kapitaal. Bovendien moeten verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in dat geval dezelfde persoon zijn. Op de rente van een termijnrekening en kasbon betaal je automatisch 15% roerende voorheffing

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden