Hoe regel ik als ondernemer mijn pensioen in eigen beheer

Voor veel ondernemers is een pensioenvoorziening in eigen beheer heel erg belangrijk. U mag immers:


  • een pensioen reservering op de fiscale winst in aftrek brengen
  • zonder dat u een pensioenpremie aan de maatschappij waar uw pensioen is ondergebracht hoeft af te dragen.

Het geld dat bestemd is voor uw DGA pensioen kan vervolgens binnen de onderneming worden gebruikt voor de lopende bedrijfsvoering. Het geld moet immers rendement opleveren. Het is raadzaam de verschillende aanbiedingen van pensioen adviseurs ter vergelijken. Hieronder vindt u alvast enkele goede tips over uw pensioen!

Kan deze pensioen opbouw de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen?

Meestal wordt de voorziening gevormd voor het ouderdomspensioen van de directeur grootaandeelhouder. Een belangrijke ontwikkeling in de rechtspraak is die van de verplichte afstorting in geval van echtscheiding. Vorig jaar heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen.

Pensioen aanspraken bij echtscheiding

Bij echtscheiding heeft de gewezen echtgenoot recht op vijftig procent van het tijdens huwelijk opgebouwde oudedagspensioen. Als we er van uitgaan dat het opgebouwde pensioen uitsluitend het pensioen in eigen beheer betreft, dan is dat ook het pensioen dat verrekend moet worden.

Op basis van een arrest van de Hoge Raad over 'Echtscheidingen en Pensioenaanspraken' kan de gewezen echtgenoot eisen dat het bedrag dat correspondeert met de vijftig procent van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenvoorziening wordt afgestort bij een verzekeringsmaatschappij. Indien er geen liquide middelen binnen de onderneming aanwezig zijn, dan moeten ze worden vrijgemaakt. Dat betekent in veel gevallen dat de onderneming externe financiering moet aantrekken om het pensioenkapitaal van de gewezen echtgenoot af te kunnen storten. Daar bij komt nog dat de afstortingsplicht niet simpelweg een gedeelte van de voorziening op de balans is, maar dat deze naar de waarde in het economisch verkeer moet worden herrekend. Niet zelden komt daar een veel hoger bedrag uit.

Continuïteit van de onderneming

De enige uitzondering op de verplichte afstorting is wanneer er gevaar ontstaat voor de continuïteit van de onderneming. Er hoeft dan niet te worden afgestort. De bewijslast ligt bij de onderneming.

De vorming van pensioenvoorzieningen

Let er bij de vorming van de pensioenvoorzieningen goed op dat de benodigde middelen in redelijke verhouding staan tot de beschikbare middelen binnen de onderneming. Indien deze balans verloren gaat, dan kan een verplichte afstorting vervelende gevolgen hebben.

Handige links over pensioen en de belastingen

Raadpleeg uw tussenpersoon of http://www.isinorde.nl/financieel/aegon-bank@@Aegon bank

Uw vraagbaak voor http://fiscaalrecht.geschilonline.nl@@fiscale zaken

www.belastingdienst.nl

Meer info over http://www.pensioenbv.org/Hoe_kan_ik_als_DGA_mijn_pensioen_berekenen@@DGA pensioen


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden