Hoe is mijn pensioen opgebouwd

Pensioen en oudedagsvoorziening

De meeste mensen denken bij pensioen aan het ouderdomspensioen. Dit is de uitkering die iemand krijgt bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Het begrip pensioen is echter veel ruimer: een uitkering die ontvangen kan worden vanaf het moment dat u zelf niet meer voor een inkomen kunt zorgen. Dus ook het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Helder en duidelijk: uw pensioen

Een pensioen bestaat uit drie fases:

Uitkering AOW, ANW of WOA

  • Een uitkering van de overheid, zoals AOW, ANW en WAO. Wanneer u recht hebt op een bepaalde uitkering is afhankelijk van uw situatie. De AOW-uitkering ontvangt u na uw 65e levensjaar, de ANW keert uit aan de nabestaanden en de WAO keert uit aan arbeidsongeschikten.

pensioen werkgever

  • Een pensioenvoorziening via werkgever, er wordt vaak ook een eigen bijdrage gevraagd, welke van het brutoloon ingehouden wordt.

aanvullend pensioen

  • Een http://pensioen.webklik.nl/page/euro-vakantiewoningen-ierland@@aanvullend pensioen.

. Bijvoorbeeld opgebouwd met een koopsom of http://lijfrente.blog.com@@lijfrente.

Het is belangrijk dat u nagaat welke voorzieningen al voor u getroffen zijn en wat u in de toekomst voor uitgaven denkt te hebben. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of het nodig is om zelf aanvullende voorzieningen te treffen. Daarmee voorkomt u dat u te veel pensioen premie betaalt.

U hebt een pensioengat als het te bereiken pensioen lager is dan 70% van het laatst verdiende loon. Een pensioengat kan op verschillende manieren oorzaken:

  • Als u van werkgever verandert
  • Als u vervroegd uittreedt: VUT
  • Als u arbeidsongeschikt wordt
  • Als u werkloos wordt
  • Als u de arbeidsmarkt tijdelijk verlaat

Tips over pensioenen

Denk bij het http://www.geld.nl/pensioen@@pensioen en het pensioengat ook aan problemen met: * AOW hiaat * ANW hiaat * WAO hiaat

Handige links

Een account kan goede adviezen geven over http://www.mijn-getal.nl/Berekening_pensioen_opbouw@@pensioen opbouwen. Bijvoorbeeld boekhoudkantoor Gibo. Zie www.gibo.nl

http://lijfrente.wazzup.nl/2010/08/25/mijn-eerste-blog-post-over-mijn-pensioen/@@pensioen advies.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden