Wat is een partnerpensioen

Partnerpensioen

Het overlijden van de partner is altijd een ernstige kwestie waarmee vrijwel niemand rekening houdt. Vooral als dat overlijden vroegtijdig en onverwacht plaatsvindt. Het is dan ook logisch dat niemand op de hoogte is van de persoonlijke, financiële gevolgen van het overlijden van de levenspartner. Daarom dit artikel: wat houdt het partnerpensioen in?

Partnerpensioen: geen probleem: er is toch de ANW?

  • De ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet en is van toepassing op getrouwde of samenwonende stellen en wordt ook Nabestaandenpensioen genoemd. Bedoeling van de ANW is om de achterblijvende partner en/of kinderen financiële zekerheid te geven in plaats van het weg gevallen inkomen bij overlijden vóór de pensioenleeftijd van de echtgenoot of partner. Maar... de voorwaarden zijn dermate streng geformuleerd dat het er in de praktijk op neerkomt dat een groot deel, zeg maar het grootste deel, niet in aanmerking komt voor deze ANW-wet.
  • Welke zijn dan die voorwaarden? De achterblijvende partner heeft maar recht op ANW als:
  1. hij/zij een (ongehuwd) kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar;
  2. hij/zij ten minste 45% arbeidsongeschikt is;
  3. hij/zij geboren is voor 1 januari 1950.

Als je dus niet in aanmerking komt voor de ANW en je partner overlijdt, zit je met een ANW-gat. Om ongehuwd samenwonende partners financieel te beschermen, is het partnerpensioen gecreëerd. Doch hieraan zijn volgende voorwaarden verbonden:

  1. er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding die ten minste een half jaar bestaat;
  2. de gerechtigde op het partnerpensioen mag geen bloedverwant in de rechte lijn zijn (ouder of kind zijn dus uitgesloten);
  3. bestaat de gemeenschappijke huishouding tussen de beide partners korter dan 5 jaar dan is een notariële akte vereist waarin de vermogenrechtelijke relatie tussen de partners is vastgelegd.

Dan toch maar een partnerpensioen?

Het partnerpensioen is ook een aanvulling op het inkomen van degenen die achterblijven, zeg maar de nabestaanden. Let wel: je kunt maar recht hebben op een partnerpensioen als dit in de pensioenregeling van de overledene is voorzien!

Welke soorten partnerpensioen zijn er?

Er kan op 2 manieren partnerpensioen worden opgebouwd :

  1. een partnerpensioen op basis van de opbouw, of
  2. een partnerpensioen waarbij het overlijdensrisico de basis vormt.

Een partnerpensioen op basis van de opbouw

Het opgebouwde bedrag dat na overlijden van de partner wordt uitgekeerd aan de overblijvende partner blijft behouden, ook wanneer de overblijvende partner zelf met pensioen gaat. Zelfs het wisselen van job of ontslag heeft geen enkel gevolg voor het reeds opgebouwde partnerpensioen.

Een partnerpensioen op basis van het overlijdensrisico

Een partnerpensioen op risicobasis kan je best vergelijken met een verzekering. In tegenstelling tot bij het partnerpensioen op opbouwbasis wordt niet periodiek (bijvoorbeeld per maand) een (pensioen)bedrag gestort maar wordt er een (pensioen)premie betaald waarvan de hoogte afhankelijk is van de ‘kans/mogelijkheid/risico' dat de pensioengerechtigde kan overlijden. In geval van daadwerkelijk overlijden ontvangt de partner het verzekerde pensioenbedrag. Het grote verschil is dus dat er geen daadwerkelijke opbouw is waardoor het recht op het partnerpensioen vervalt als er geen premie meer wordt betaald (bijvoorbeeld bij ontslag).

Conclusie: welk partnerpensioen kiezen?

Dat blijft een persoonlijke keuze: het ene pensioen is niet beter of slechter dan het andere! Kies je voor de 'opbouwvariante' (1) dan blijft het partnerpensioen bestaan als je bijvoorbeeld van job verandert. Kies je voor de 'risicovariante' (2) dan is het voordeel dat het maandbedrag in elk geval veel lager. Bovendien ben je (meestal) ook nog eens afhankelijk van de werkgever.

Lees ook in dit verband: Pensioen uitruilen?

Voor België een nieuwe speler op de markt op het gebied van pensioensparen:

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden