Hoe en waarom uitruil van pensioen

Pensioen uitruilen

Alles over het pensioen is hot news vandaag. Onder invloed van de algehele bezuinigingen willen mensen die in de buurt van hun pensionering komen, weten waar ze aan toe zijn. En ze zitten met vragen. Zoals kan pensioen worden uitgeruild? Kan dat zowel met ouderdomspensioen als met partnerpensioen? Of beide pensioenvormen? Hoe zit dat?

 

De mogelijkheden van uitruil

Uitruilen kan op verschillende manieren. Het gaat daarbij om zowel het partner- als het ouderdomspensioen. Beide kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Wat je ook van plan bent: de inruilmogelijkheden zijn afhankelijk van je pensioenregeling!

Waarom uitruilen?

De verschillende redenen om uit te ruilen, zijn afhankelijk van de gezinssituatie tegen de tijd dat je pensioen bereikt. Heb je geen partner dan is het vanzelfsprekend dat je het opgebouwde partnerpensioen wilt inruilen voor je eigen ouderdomspensioen.

Een tweede reden: het kan zijn dat je partner zelf over voldoende inkomsten beschikt. Met andere woorden: als je komt te overlijden, heeft je achterblijvende partner financieel geen zorgen. Je ziet dan af van een nabestaandenpensioen.

Het voordeel van uitruil in beide gevallen is dat je zelf meer ouderdomspensioen krijgt.

Belangrijke voorwaarde voor uitruil

Opgelet: uitruilen kan alleen maar voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd! Pensioenuitruil is bijgevolg niet bij alle pensioenen mogelijk!

Het kan wel bij pensioenregelingen met een nabestaandenpensioen waarbij dit is verzekerd op opbouwbasis. Of met andere woorden: het kan niet bij nabestaandenpensioen op risicobasis. Zit je in dit tweede geval dan kan wel een deel van het ouderdomspensioen worden ingeruild voor een nabestaandenpensioen. Ook dan geldt de datum van 1 januari 2012.

Hoeveel kun je erop vooruitgaan?

Als je ervoor kiest om partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen dan is een en ander afhankelijk van de mate, of anders gesteld het percentage, dat je inruilt. Dan percentage kan zijn: volledig (100%), driekwart (75%), de helft (50%) of een kwart (25%).

Als voorbeeld deze tabel:

65 jaar

100%

75%

50%

25%

Percentage

17,5%

13,13%

8,75%

4,38%

Voorbeeld 1.000 euro

1.175 euro

1.131 euro

1.875 euro

1.043 euro

Wanneer moet je beslissen?

Begin met je tijdig te informeren en advies te vragen. Want: uitruil van partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen kan enkel op pensioendatum. Dat hoeft niet per se op je 65stete zijn. Ga je eerder met pensioen dan is uitruil ook mogelijk.

Omgekeerd: wil je ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen: dat kan in principe op pensioendatum. Maar stel dat je ontslagen wordt en niet langer deelneemt aan een ouderdomspensioenvoorziening? Ook dan is uitruil mogelijk.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet ingediend worden bij je pensioenfonds. Dat moet ten minste 6(!) maanden voor je pensioendatum gebeuren. Ga je voor 65 jaar met pensioen: ook dan 6 maanden voor je (vervroegde) pensioendatum. Je moet om een speciaal formulier vragen bij het pensioenfonds.

Kortom

Deze materie is niet zo heel eenvoudig. Bevraag je vooral tijdig en overal! Ga zelf achter de informatie aan. De personeelsdienst op je werk weet ook niet alles...

Lees ook: Wat is een partnerpensioen?

Reacties (1)

Reageer
I.Pronk reageerde 8 jaar geleden
09 Oct 19:23
Interessant artikel over dat uitruilen.
Is heb een klein pensioentje bij Zwitserleven, op basis van beschikbare premie.
Dit pensioentje is opgebouwd vóór 1 januari 2007, dus voordat de nieuwe Pensioenwet van kracht werd.
Medio maart 2014 word ik 65 jaar en ik ontving een paar weken geleden van Zwitserleven een formulier voor Afkoop, omdat het bedrag aan ouderdomspensioen minder dan 451,22 Euro per jaar bedraagt.
Toen ik bezwaar maakte bij Zwitserleven, ontving ik een nieuw formulier, waarbij ik de keuze had tuusen Afkoop of Levenslang uitkeren.
Toen ik later in een mail aangaf, dat ik het Nabestaandenpensioentje wilde uitruilen, vertelde de werknemersdesk, dat ik dat dan via een verzekeringstussenpersoon moest laten lopen en ik dan advieskosten moest betalen, die natuurlijk que hoogte, niet in verhouding staan tot de pensioenuitkering.Bovendien heb ik geen advies nodig in dit geval.
Ik heb hier ook weer bezwaar tegen gemaakt en gezegd, dat ik gebruik wilde maken van de Ëxcecution Only" regeling, omdat dit bij een andere verzekeringsmij wel mogelijk was en toen werd het stil.Dat was niet volgens het protocol van Zwitserleven omdat het dan geen standaardofferte meer was.
Ondertussen heb ik een kort mailtje ontvangen,waarin werd vermeld,dat mijn vraag uitgezet was bij de collega's die de offertes verstrekken. Zodra er iets bekend was, zou ik bericht krijgen.
Ben benieuwd.Vind het een vreemde gang van zaken bij Zwitserleven.