Wat verdient een leraar

Inleiding

Met de crisis zijn veel mensen op zoek naar een baan met zekerheid. Deze zekerheid kun je vinden in het onderwijs.

Er wordt altijd gezegd dat leraren weinig verdienen in vergelijking met het bedrijfsleven.

Maar hoeveel verdienen leraren nu precies?

Soorten onderwijs

In Nederland zijn er verschillende typen leraren. Zo heb je leraren in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.

In al deze klassen verdienen leraren andere bedragen.

Wat verdient een leraar basisonderwijs?

De leraren die lesgeven op de basisschool hebben de PABO gedaan. Dit is een 4-jarige Hbo-opleiding, die ook sneller afgerond kan worden.

In het basisonderwijs geef je les aan kinderen tussen de 4 en de 12, ofwel aan klassen variërend tussen de kleuterklas en groep 8.

Leraren basisonderwijs beginnen in schaal LA en kunnen doorgroeien naar LB, indien zij nevenfuncties uitoefenen, als intern begeleider, bouwcoördinator of MR-lid.

De salarisschalen hebben 15 treden, het duurt dus 15 jaar om het eindloon te behalen, indien je niet onderhandelt of doorgroeit naar een hogere schaal.

In de tabel hieronder staan het begin en eindloon van een leraar in het basisonderwijs. De bedragen zijn in euro's.

SalarisschaalBeginsalarisEindsalaris
LA 2290 3274
LB 2374 3597

Wat verdient een leraar in het speciaal onderwijs?

In het speciaal onderwijs verdienen de leraren iets meer dan in het gewone basisonderwijs. De leraren hebben wel dezelfde opleiding als in het basisonderwijs, maar hebben een zwaardere emotionele baan.

Je verdient dan loon in de LB of LC schaal. Ook deze schalen hebben 15 treden.

SalarisschaalBeginsalarisEindsalaris
LB 2374 3597
LC 2387 4197

Wat verdient een leraar in het voortgezet onderwijs?

Tweedegraads leraren

Een leraar in het voortgezet onderwijs kan zowel afgestudeerd zijn aan het HBO als aan de universiteit.

In het HBO kies je een vak dat je leuk vind en krijgt vervolgens drie jaar lang deels dat vak en deels allerlei competenties te leren die met onderwijs geven te maken hebben. Je bent daarna een tweedegraads leraar.

Eerstegraads leraren

Op de universiteit kies je een studie, waar je voor 4 tot 6 jaar studeert aan het vak dat je interesseert, je kunt dan ook onderzoeker worden of iets anders.

Nadat je bent afgestudeerd in het vak volg je een Educatieve Master behorend bij dat vak, deze opleiding duurt een jaar. Je mag jezelf daarna eerstegraads leraar noemen.

Inschaling eerste en tweedegraads leraren

Een tweedegraads leraar wordt betaald in de LB schaal, een eerstegraads leraar wordt eerst ingeschaald in LB en kan doorgroeien naar de LC of LD schaal.

Een tweedegraads leraar kan doorgroeien naar LC, maar zal daarvoor bijvoorbeeld twee verschillende vakken les moeten gaan geven. Een eerstegraads leraar zal vakoverstijgend aan het werk moeten gaan, lid worden van de MR of GMR of sectiehoofd worden.

Daarnaast kun je doorgroeien naar de functie van conrector/ afdelingsleider, waarbij je zelfs een LE schaal kunt verdienen. Hier zijn er echter maar heel weinig van.

De salarisschalen bestaan vanaf 2014 uit 12 treden en staan genoemd in onderstaande tabel, waarbij de bedragen in euro's zijn.

SalarischaalBeginsalarisEindsalaris
LB 2445 3739
LC 2460 4361
LD 2470 4962
LE 3177 5381

Andere inkomsten

Leraren hebben zoals iedereen een vakantieloon, daarnaast hebben zij een eindejaarsuitkering.

Ook bestaat er in het onderwijs de bindingstoelage. Deze bindingstoelage is bedoeld voor diegenen die aan de top van hun salarisschaal zijn gekomen en daardoor niet meer verder kunnen groeien. Zij krijgen ieder jaar in september een extra toelage uitgekeerd.

Conclusie

Leraren verdienen op zich geen slecht loon. Zeker in het voortgezet onderwijs kun je een aardig maandbedrag verdienen.

Alleen als leraren eenmaal de top van hun schaal hebben bereikt, kunnen zij bijna niet verder groeien.

Verder lezen

Het loon van de leraar mag dan zeker niet slecht te noemen zijn, het is echter wel een zwaar beroep. Lesgeven is meer dan alleen je vak kunnen uitleggen, je bent bezig op pedagogisch gebied, als vakdidacticus, maar ook als lid van de schoolorganisatie.

Als beginnend leraar is het leuk om praktijkvoorbeelden en verhalen van andere docenten te horen of te lezen. Ook heb je veel aan tips die je wat inspiratie kunnen bieden bij het ontwerpen van je lessen. Het boek  is dan ook erg leuk om te lezen als je bezig bent met de lerarenopleiding of net voor de klas staat. Vind hier meer info over .

Wil je meer lezen over lesgeven? Lees dan; Tien tips voor beginnende docenten.

Wil je de iPad gebruiken tijdens het lesgeven? Lees hier dan tips en vind bruikbare apps om in de klas toe te passen.