Wat is een loonbeslag

Loonbeslag

Je kunt er beter niet mee te maken krijgen: loonbeslag. In Nederland loonoverdracht genoemd. De regeling verschilt per land. In elk geval krijg je te maken met derden die zich met jouw loon gaan bemoeien. Met dien verstande dat ze een deel ervan opeisen. De werkgever is hierbij ook onvrijwillig betrokken partij. Wat wil je weten over een loonbeslag?

Hoe werkt een loonbeslag

  • Door omstandigheden te wijten aan jezelf of derden, kan je in nesten geraken. Eén van je schuldeisers kan dan beslag laten leggen op je loon. De oorzaak van je problemen kunnen van allerlei aard zijn: scheiding, schulden (leningen) die niet (kunnen) worden afbetaald, het niet betalen van onderhoudsgelden/alimentatie, gokverslaving etc...
  • Op een gegeven moment zal het geduld van de schuldeiser(s) op zijn. Hij zal dan aan jouw werkgever een verzoek richten om een deel van je loon niet aan jou te betalen maar aan hem. Dit noemt men loonbeslag. In Nederland klinkt het iets sjieker dan in België 'loonoverdracht'! Helaas is het resultaat hetzelfde!
  • Deze procedure is aan strikte regels onderworpen: een schuldeiser mag nooit je volledige loon opeisen. Loonbeslag is begrensd en geografisch bepaald: het minimum bedrag waarop loonbeslag NIET mogelijk is, is afhankelijk per land. In België bijvoorbeeld is dit bedrag 944 euro. In Nederland: 90% van de bijstandsnorm (2007: 750 euro).
  • Boven dit 'basisbedrag' zijn schalen vastgelegd en per schaal verhoogt het percentage dat mag worden ingehouden. Bij het vaststellen van deze schalen wordt ook nog eens rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste.
  • De Belastingdienst is een bevoorrechte schuldeiser. Dat wil zeggen: de overheid is als eerste aan de beurt om een stukje van je inkomen in te palmen als je nog ergens uitstaande belasting-/RSZ schulden hebt (en sinds kort onbetaalde verkeersboetes via de belastingbrief). Als er na de Belastingen nog meer schuldeisers zijn dan verdelen die de nog resterende koek onder elkaar voor zover dit kan en op basis van het tijdstip van de ingediende vordering.

 

Cijfers in België

Het goede nieuws is dus dat een deel van je beroepsinkomen NIET in aanmerking komt voor loonbeslag. Hierop is echter één uitzondering: alimentatie voor je ex en/of voor de kinderen! In dat geval komt het totale inkomen in aanmerking!

Deel van het beroepsinkomen dat in aanmerking komt voor beslag (2010):

Netto inkomen Je bent werknemer Je bent zelfstandige, werkloos, gepensioneerd of invalide
  0 - 978 euro   0%   0%
  979 - 1050 euro   20%   20%
  1051 - 1159 euro   30%   40%
  1160 - 1268 euro   40%   40%
  meer dan 1268 euro   100%   100%

Ter vergelijking de bedragen van 2012 voor de werknemer:

  Netto maandinkomen     Deel dat in aanmerking komt voor beslag vanaf 1/1/2012  
  0 - 1037 euro    0   0 euro
  1037,01 - 1113 euro    20%   max. 15,20 euro  
  1113,01 - 1228 euro    30%   max. 34,50 euro
  1228,01 - 1344 euro    40%   max. 46,40 euro
 vanaf 1344 euro   alles   nettobedrag boven 1344 euro

 

 Nieuwe regels in 2012!

Ergens in de loop van 2012 veranderen de beslagregels in Belgenland en nog niet zo weinig! Dan gaat men ook het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen meetellen in de berekening. Let wel: kinderen zullen niet gekort worden op hun inkomen maar de ouders zullen meer moeten betalen. Gedachte hier achter: omdat de kinderen geld verdienen, kunnen zij hun ouders in principe helpen met betalen. Het omgekeerde geldt ook: als er loonbeslag wordt gelegd wordt op het inkomen van het thuiswonende kind/kinderen dan wordt het inkomen van de ouders meegerekend. Kortom: een nieuwe regel die armoede zowel voor ouders als kinderen die in problemen zitten nog meer in de hand zal werken.

Zie ook: Kan de werkgever helpen bij loonbeslag?