Geld verdienen met geneesmiddelen studies

Sommige mensen zijn genegen hun lichaam uit te lenen aan de wetenschap wanneer ze overlijden. Maar je hoeft niet te wachten op je einde op de wetenschap voorruit te helpen. Jaarlijks worden er in België en Nederland zo’n duizendtal studies gevoerd waarbij experimentele geneesmiddelen uitgetest worden op vrijwilligers die er een aardige cent aan over houden.

Klinische Studie

Dankzij de wetenschap hebben we een beter inzicht in de systemen van ons lichaam. Dankzij deze kennis kunnen pharmaceutische bedrijven op zoek gaan naar moleculen die interageren met onze lichaamsfuncties. Als er een positive wisselwerking wordt vastgesteld, kan zo’n molecule gebruikt worden om mensen te genezen. Maar vooraleer dit gebeurt, moeten een aantal cruciale stappen uitgevoerd worden.

 Uit zo’n 10.000 potentiële kandidaten worden ongeveer 100 moleculen weerhouden om effectief getest te worden. Eerst wordt de veiligheid getest in celculturen, hoopjes artificieel weefsel. Wanneer dit weefsel positief reageert, gaan een aantal dierenproeven van start, gewoonlijk met muizen, daarna met honden. Er wordt gekeken of de molecule veilig is, tot welke dosis ze veilig is en of er geen ernstige nevenwerkingen zijn. Gewoonlijk blijven er slechts 10 moleculen over die deze pre-klinische fasen overleven. Deze moleculen hebben nog niet bewezen dat ze effectief genezend werken, maar zijn wel relatief veilig voor inname.

Wetgeving

Vooraleer een product in een studie ook effectief mag toegedient worden bij de mens, moeten een aantal regels, wetten en voorwaarden voldaan worden:

De studie moet goedgekeurd worden door een ethische comissie. Deze ‘raad van wijzen’ zal de studie beoordelen of er geen te groot risico of ongemak voor de vrijwilligers is’

De studie moet goedgekeurd worden door de overheid. Onafhankelijk van het etische comissie wordt het product doorgelicht door de overheid. De resultaten van alle proeven met dit product worden geëvalueerd.

De studie moet voldoen aan de internationale richtlijnen. Om resultaten van studies in alle landen uniform te maken, moet er volgens de strengen internationale richtlijnen gewerkt worden, of men riskeert dan de resultaten niet gebruikt mogen worden om het uiteindelijke geneesmiddel te deponeren.

Opeenvolgende Fases

Fase I

Wanneer aan deze reglementering voldaan is, wordt in een eerste fase het experimenteel geneesmiddel aan een klein groepje van ongeveer 20 gezonde vrijwilligers toegedient. Er wordt gekeken naar:

Veiligheid: ECG, hartritme, bloeddruk, bloedparameters, etc. Worden opgevolgd.

Tolerantie: welke bijwerkingen treden er op, en zijn die gerelateerd aan het middel

Opname in het lichaam: op regelmatige tijdstippen wordt een beetje bloed afgenomen om de concentratie van het middel in het bloed te meten.

Fase II

Als gebleken is dat het geneesmiddel veilig is, wordt in een tweede fase van het onderzoek de populatie uitgebreid met patienten. Van de 10 overblijvende moleculen, komt meestal slecht 1 geneesmiddel in deze volgende fase. Hierbij wordt gekeken naar:

Dosisbepaling: Er wordt gezocht welke dosis een ideaal therapeutisch effect geeft. De dosis blijft liefst zo laag mogelijk, maar moet wel nog effectief zijn. En een te grote dosis kan dan weer meer kwaad doen dan goed.

Fase III

In een derde fase gaat het geneesmiddel in de dosis die net bepaald werd, toegediend worden aan de patienten die het middel nodig hebben. Ze worden een tijd gevolgd, waarna ze hun bevindingen overmaken. Helpt het middel echt, kan het op de markt gebracht worden na goedkeuring van de nationale en internationale authoriteiten. Een grote maar is echter dat het middel veiliger en effectiever moet zijn dan zijn concurrenten. Deze eis zorgt ervoor dat sommige experimentele geneesmiddelen toch niet verkocht kunnen worden waardoor vele jaren onderzoek, tijd en geld tot niets leiden. De hele cyclus van start tot markt duurt zo’n 15 jaar en kost het pharmaceutisch bedrijf tussen de 300 en 1200 miljoen dollar.

Fase IV

Wanneer het middel op de markt is, wordt een zeer grote groep mensen bereikt. Het spreekt voor zich dat ook in deze fase het geneesmiddel continu geëvalueerd wordt.

Een aardige duit!

Voor zij die een aardige duit willen verdienen, is enkel de eerste fase interessant. Omdat het risico hoger is, zijn de vergoedingen dat ook. Meedoen aan een klinische studie van een week kan variëren in prijs tussen €1000 en €2000, afhankelijk van het aantal onderzoeken. In heel europa zijn er in 10 jaar tijd slechts 2 mensen gestorven ten gevolge van een klinische studie, wat het in ieder geval veiliger maakt dan in een auto stappen. Er is vast een klinisch centrum in uw buurt, maar een van de grootste ligt in Antwerpen.