Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan

Wie krijgt Bijzondere Bijstand?

Bijzondere bijstand is er voor heel veel mensen. Mensen met een laag inkomen of een gering vermogen. Je hoeft zelfs niet altijd een bijstandsuitkering te hebben om aanspraak te maken op Bijzondere Bijstand (BB). Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.

Wanneer krijg je Bijzondere Bijstand?

Er moet sprake zijn van noodzakelijke kosten. Extra kosten die u zelf niet kunt betalen, simpelweg omdat u hier niet voor heeft kunnen sparen. Er komt te weinig geld binnen om in de kosten te kunnen voorzien. Bijzondere Bijstand is dus niet voor iedereen.

Bijzondere Bijstand of een andere regeling?

Heel vaak kunnen uw kosten door andere organisaties worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de belastingdienst, die u kan helpen bij het betalen van de huur of uw zorgverzekeringskosten. Voor veel kosten zijn ergens anders al wel potjes te vinden. Alvorens je BB gaat aanvragen dien je dus eerst goed na te gaan of je het geld niet ergens anders vandaan kunt halen.

Draagkracht <--> Bijzondere Bijstand

Wanneer uw netto inkomen hoger is dan het voor u geldende bijstandsinkomen dan is er inderdaad sprake van draagkracht. Afhankelijk van het soort kosten dat er is moet er door u zelf ook een deel worden betaald. Vaak komt het neer op ongeveer 35% van de extra kosten. U betaalt dus alsnog een gedeelte van de gemaakte kosten.

Uw vermogen

U denkt waarschijnlijk meteen; ik heb geen vermogen. U moet wel bedenken dat alles wordt meegerekend bij een vermogen berekening. Niet alleen uw eigen bezittingen worden meegerekend, maar ook de kosten van uw kinderen, partner e.d.

Van deze bezittingen kunt u eventuele schulden aftrekken. Hierbij moeten ook bezittingen en schulden buiten Nederland worden meegenomen.

Wat hoort er allemaal bij uw vermogen?

  • bankrekeningen
  • girorekeningen
  • aandelen en obligaties
  • kostbare goederen (auto's, vakantiehuizen, aanhangers, sieraden)

Elke persoon heeft ook een vrij te laten vermogen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast. Een alleenstaande mag bijvoorbeeld ongeveer € 5300,- aan vermogen hebben en een gehuwd echtpaar bijna € 11000,-.

Waar kan ik Bijzondere Bijstand aanvragen?

U kunt Bijzondere Bijstand in de meeste gevallen aanvragen bij uw gemeente. De gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden en aanvraag. Vaak wordt er bij een aanvraag een afspraak met u gemaakt. Deze afspraak kan bij de gemeente plaatsvinden maar ook bij u thuis.

Uw aanvraag kan ook worden afgewezen. In dat geval heeft de gemeente besloten om u geen geld toe te wijzen. In de meeste gevallen is hier een goede reden voor. Uw vermogen is bijvoorbeeld te hoog, waardoor zij er van uit gaan dat u zelf in de kosten kunt voorzien. U kunt altijd een bezwaarschrift indienen, maar dan moet u wel geldige redenen hebben, anders komt u niet ver. De gemeente heeft meestal gespecialiseerde mensen hiervoor in huis. Een afwijzing krijgt u dus nooit zo maar.

Waar kunt u Bijzondere Bijstand voor aanvragen?

  1. Werk en/of scholing (re-integratie mogelijkheden)
  2. Wonen (bv. woninginrichting)
  3. Gezondheid (speciale dieten, beugels, vervoerskosten ziekenhuis)
  4. Hulp in de huishouding/Kinderopvang

!!! SUCCES MET DE AANVRAAG VAN UW BIJZONDERE BIJSTAND !!!