Alles wat moet je weten over een ww uitkering

WW-uitkering

Wanneer je je baan kwijt raakt, is dit natuurlijk erg vervelend. Je mist opeens je inkomen. Zonder inkomen kan je je vaste lasten niet meer betalen. Gelukkig is het hier in Nederland allemaal goed geregeld. Wanneer je zonder werk komt te zitten kan je recht hebben op een ww-uitkering. Niet iedereen krijgt zomaar een ww-uitkering. En hoe lang je de ww-uitkering krijgt en hoeveel is van verschillende factoren afhankelijk. Hieronder alle informatie over wat je moet weten over de ww-uitkering.

Wanneer kan je een WW-uitkering aanvragen

Niet iedereen die zonder werk komt te zitten kan zomaar de ww-uitkering aanvragen. Er zijn namelijk verschillende eisen gesteld om een ww-uitkering aan te vragen.

Het mag niet je eigen schuld zijn dat je ontslagen bent en zonder werk komt te zitten. Wanneer je ontslagen bent door bijvoorbeeld diefstal, oplichting of fraude dan heb je je recht op een ww-uitkering verspild.

Je moet als werknemer verzekerd zijn. Zelfstandigen of particulieren zijn bijvoorbeeld niet verzekerd voor de ww.

De weken-eis. Er wordt gekeken naar de tijd die je gewerkt hebt. Je moet minimaal 36 weken voor je ontslag in dienst zijn genomen. Van deze 36 weken moet je er minimaal 26 gewerkt hebben. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkte. Als je bijvoorbeeld één dag per week werkte, telt dit toch mee als volledige werkweek. Je krijgt een ww-uitkering over een periode van maximaal drie maanden.

De jaren-eis. De jaren-eis is een stuk uitgebreider dan de wekeneis. Drie maanden ww-uitkering zou ook wel erg kort zijn als je al jaren in dienst bent. Je voldoet aan de jaren-eis als je minimaal vijf jaar voor je ontslag in dienst bent genomen. Van deze vijf jaar moet je minimaal vier jaar gewerkt hebben. Ook moet je minimaal 52 dagen in een jaar gewerkt hebben. Wanneer je minimaal 52 dagen gewerkt hebt in een jaar, wordt dit een dienstjaar genoemd. Wanneer je aan de weken en jaren-eis voldoet heb je recht op een uitkering die langer duurt dan die drie maanden. Er wordt dan gekeken naar je arbeidsverleden.

Hoe bereken je je arbeidsverleden.

Om de hoogte van je ww-uitkering uit te rekenen, moet er eerst worden gekeken naar je arbeidsverleden. Je arbeidsverleden bestaat uit:

Fictieve dienstjaren: Deze dienstjaren zijn afhankelijk van je leeftijd. Er wordt gekeken in welk jaar je 18 bent geworden. Wanneer je dit jaartal van 1998 afhaalt weet je je fictieve dienstjaren. Het maakt niet uit of je die jaren ook echt gewerkt hebt.

Voorbeeld: In 1980 is iemand 18 geworden. 1998-1980 = 18. Deze persoon heeft dus 18 fictieve dienstjaren.

Feitelijke dienstjaren: Dit zijn de dienstjaren die je vanaf 1998 hebt gewerkt.

Voorbeeld: Iemand heeft vanaf 2000 gewerkt, minimaal 52 dagen per jaar. 2009-2000 = 9 feitelijke dienstjaren.

Om je arbeidsverleden te berekenen te je de Fictieve dienstjaren en de Feitelijke dienstjaren bij elkaar op. Dus in het voorbeeld 18 + 9 = 27 dienstjaren

Wat is de hoogte van de WW-uitkering

De eerste twee maanden dat je de ww-uitkering ontvangt, krijg je 75% van je laatstverdiende loon. Na deze twee maanden krijg je 70% van je laatstverdiende loon. Er wordt teruggerekend naar een dagloon. Er zit een maximum aan dit dagloon, namelijk 183,15 euro.

Het kan gebeuren dat je onder het sociaal minimum komt. Dit moet dan voor het totale gezinsinkomen gelden. Wanneer dit het geval is heb je recht op extra bijstand.

Hoe lang krijg je een WW-uitkering

Voor de periode dat je een ww-uitkering krijgt wordt er naar je arbeidsverleden gekeken. Voor ieder dienstjaar krijg je een maand ww-uitkering. Dus wanneer je bijvoorbeeld 27 dienstjaren hebt, heb je recht op 27 maanden ww-uitkering. Er zit wel een maximum aan de ww-uitkering. Je kan maximaal 38 maanden lang een ww-uitkering ontvangen.

Wanneer je een ww-uitkering krijgt is het wel de bedoeling dat je op zoek gaat naar ander werk. Wanneer je geen ander werk vindt en de maanden waarover je je ww-uitkering krijgt zijn afgelopen, dan kom je in de bijstand terecht.

Hoe vraag je een WW-uitkering aan

Op je eerste dag als werkloze moet je je inschrijven bij het UWV werkbedrijf. Je kan langs gaan bij een vestiging, maar je kan je ook online inschrijven.

Nadat je je hebt ingeschreven moet je binnen een week een WW-uitkering aanvragen. Je hebt de volgende gegevens nodig voor de WW-uitkering.

  • Je burgerservice nummer (beter bekend als je sofinummer)
  • Naam en adres van iedere werkgever die je hebt gehad
  • De begin plus einddatum van elk dienstverband.

Nadat je de WW-uitkering hebt aangevraagd moet je binnen twee dagen een afspraak met een adviseur op het UWV werkbedrijf. Deze gaat de situatie beoordelen en wanneer alles is goed gekeurd zal je je WW-uitkering ontvangen.