Het Vitaliteitspakket 2012

Inleiding

In het Belastingplan 2012, wordt een nieuw pakket van maatregelen gepresenteerd onder het begrip vitaliteitspakket. Dit pakket van maatregelen ziet met name op de vergrijzing van onze maatschappij en de hiermee gepaard gaande uittreding uit het arbeidsproces. Met dit pakket hoopt men de oudere werknemer te stimuleren om langer door te blijven werken. Zodat de jongere werknemers niet voor een lasten verzwaring komen te staan. Hierdoor zou anders de solidariteitsgedachte op het spel worden gezet: de jongere werkt voor de oudedag van de gepensioneerde.

Het Vitaliteitspakket 2012

Hierin zijn de navolgende maatregelen opgenomen:

Arbeidskorting

De arbeidskorting voor ouderen wordt afgeschaft.

Doorwerkbonus

De opbouwpercentages van de doorwerkbonus worden in 2012 aangepast. In 2013 wordt de doorwerkbonus afgeschaft.

Werkbonus

Er komt vanaf 2013 in de loon- en inkomstenbelasting een werkbonus om 62-plussers te stimuleren om te blijven werken. De werkbonus bedraagt € 3000 euro en is meer gericht op 62-plussers met lage inkomens.

Vitaliteitssparen

Er komt vanaf 2013 een regeling voor vitaliteitssparen die geldt voor personen met arbeidsinkomen (werknemers, IB-ondernemers en resultaatgenieters). Er zijn drie vormen:

  • de spaarrekening,
  • de spaarverzekering en
  • het spaarrecht van deelneming.

De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed. Voor het opgebouwde tegoed geldt een vrijstelling in box 3. Het maximaal fiscaal gefaciliëerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000 (bruto). Daarnaast geldt er een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van € 5000. Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de reden waarom deelnemers het vitaliteitspaartegoed aanwenden. Tot en met 61 jaar is er ook geen beperking met betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, geldt echter een beperking van het maximaal jaarlijks op te nemen bedrag van € 10.000. De opname van het tegoed dient uiterlijk vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd plaats te vinden.

Spaarloonregeling

De spaarloonregeling wordt afgeschaft. Er komt overgangsrecht. Het opgebouwde vermogen kan in het jaar 2013 in beginsel zonder fiscale gevolgen worden opgenomen, maar de deelnemers die hun tegoed laten staan en zich aan de voorwaarden houden, kunnen gebruik blijven maken van de vrijstelling in box 3. In dat geval wordt het tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Ook blijven de huidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan.

Levensloopregeling

De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. Voor de levensloopregeling komt er overgangsrecht. De levensloopregeling wordt vanaf 2012 nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Vanaf 2013 blijft de levensloopregeling alleen gelden voor deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Voor deze deelnemers is er ook de mogelijkheid om in het jaar 2013 het levenslooptegoed geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen. Het is niet toegestaan om naast de levensloopregeling ook deel te nemen aan vitaliteitssparen. De overige werknemers die spaartegoed hebben opgebouwd in de levensloopregeling krijgen bij de invoering van vitaliteitssparen het levenslooptegoed (na inhouding van belasting) in één keer uitbetaald. Het is echter ook mogelijk de tegoeden fiscaal geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen. Het volledige tegoed mag worden doorgestort, ook als de waarde van de voorziening hoger is dan het maximum in vitaliteitssparen van € 20.000.

Samenvatting

De vitaliteitsregeling komt in de plaats van de spaarloonregeling én de levensloopregeling. Het geheel overziend betekent dit een versobering van de faciliteiten.

Interessante blog

Regeling vlees noch vis

Bijlage

Bijlage Vitaliteitsregeling 2012/2013

Tip

Groene Smoothies

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Bron

Redactie Vakstudienieuws Vandaag

Pleinplus

Spaarloonregeling per 1 januari 2012 verleden tijd

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden