Ben je misschien erfgenaam

Erfgenaam en erfenis

Na een overlijden komt de administratieve trein op gang. Logisch: overlijden betekent erven. Dus moet je op zoek naar de financiële toestand van de overledene. Bij welke bank was hij of zij klant? Had hij of zij misschien een kluis bij een of andere bank waar niemand iets van wist? Dat is wel van belang want als erfgenaam heeft u niet alleen financiële rechten maar ook verplichtingen… Hoe zit dat?

 

Erfenis een onbekende wereld

Zo lang iedereen blijft leven, is er natuurlijk geen probleem. Maar hoe goed bent u op de hoogte van de financiën van ma of pa? Of opa of oma? Tegenwoordig wordt daar veel meer over gepraat tussen de verschillende generaties. Echter, de na-oorlogse generatie ouders vond (en vindt dit nog steeds) niet zo vanzelfsprekend. Ik herinner mij nog de uitspraak van mijn grootvader: kleed je niet helemaal uit voor je gaat slapen! Als tiener snap je daar natuurlijk helemaal niets van: wat bedoelde hij daar nu altijd mee? Totdat opa overlijdt… dan kan je gaan zoeken… en komt die onbekende wereld ineens heel dicht bij…

Erfgenaam?

  • Het lot van de erfgenamen is om de nalatenschap goed te regelen. In de praktijk: goed te verdelen. Daarbij is het uiteraard van belang dat je over alle mogelijke informatie beschikt. Want aan een erfenis zijn ook fiscale verplichtingen verbonden! Als je denkt dat je niet over alle informatie beschikt of zeker wilt spelen dan kan volgende instantie wellicht behulpzaam zijn: de BVB, oftewel: Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, een organisatie die de banken en spaarbanken in België groepeert.
  • Voorwaarde: je moet wel erfgenaam zijn!

Hoe de BVB inschakelen?

  1. Bij al dat gezoek moet één van de erfgenamen het initiatief nemen om een schriftelijke aanvraag in te dienen. Dat hoef je niet persoonlijk te doen: je kunt ook een advocaat of notaris deze schriftelijke aanvraag laten indienen.
  2. Doe je het zelf dan moet je er wel voor zorgen dat je aanvraag de volgende gegevens inhoudt::
  • Over de overledene: naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum en (uiteraard) overlijdensdatum. Extra nuttig om toe te voegen: burgerlijke staat van de overledene, naam van de partner, verblijfplaats enz. Kortom: hoe meer informatie in het verzoek staat, hoe beter.
  • Over jezelf als aanvrager: naam en (correspondentie)adres.
  • Nog meesturen: een officieel overlijdensattest en een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring waaruit blijkt dat jij als aanvrager wel degelijk een erfgenaam van de overledene bent..

Want: alleen volledig gedocumenteerde aanvragen worden doorgestuurd naar de banken van de BVB.

  • En daarna? Na het indienen van je aanvrage krijg je antwoord maar alleen van die banken waarvan de overledene een rekening, tegoed of een kluis had.

Kosten?

♦ Je kent dat wel in onze huidige maatschappij: niets voor niets! Dus ook de BVB vraagt geld voor deze service: € 125 (2009) en dit niet geheel onterecht maar het kon mijn inziens voor minder!

♦ Adres: Departement Fiscaliteit, Boekhoudnormen en Prudentiële regels van de BVB, Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel.

Veel succes!

Opzoeken van een bankrekening na een overlijden