Hoeveel erfbelasting betalen

Erfbelasting en successierechten betalen in 2017 en 2018- vruchtgebruik en vrijstellingen

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

U betaalt eigenlijk altijd te veel erfbelasting, successierechten en sterftaks. Hoeveel erfbelasting en successierechten moet u in 2017 of 2018 betalen? Na een overlijden moet ook de erfenis worden geregeld. Erfbelasting moet worden betaald als het saldo van vermogen en schulden positief is en uitkomt boven de vrijstelling en vrijstellingen die gelden. En die erfbelasting is hoog in ons land. Als u wilt weten hoe hoog de belasting is, moet u nu verder lezen. Zoek een goede notaris en let bij het erven van een huis met vruchtgebruik op de waardering van dit vruchtgebruik en de WOZ-waarde. Deze waardering wordt hier toegelicht.

De nieuwe wet schenk- en erfbelasting is sinds 2010 van kracht

We hebben te maken met de nieuwe wet schenk- en erfbelasting 2010. Vanaf 2010 is de systematiek voor de schenkbelasting en de erfbelasting sterk vereenvoudigd. Er zijn minder verschillende groepen van belasting die worden onderscheiden, minder regels, vereenvoudigde vrijstellingen en tarieven. Deze nieuwe wet geldt voor elke schenking vanaf 2010 en elke erfenis die sinds 1 januari 2010 open valt. Wie eerder is overleden en een erfenis heeft nagelaten valt nog onder de oude ingewikkeldere regelgeving. Hetzelfde geldt voor schenkingen van een eerdere datum.

Hoofdlijn van de nieuwe wet op de erfbelasting 2010-2012, 2013, 2015

De hoofdlijn van de nieuwe belasting is niet alleen vereenvoudiging. De nieuwe regelgeving is zo dat de vrijstellingen bij een erfenis groter zijn als u een partner bent, een erfgenaam bent uit de bloedlijn van de overledene of wanneer u een kind bent met een handicap:

Hoogte van de vrijstellingen bij een erfenis in 2010:

 1. Voor de partners: 600.000 euro.
 2. Voor de ouders: 45.000 euro.
 3. Voor de kinderen: 19.000 euro.
 4. Voor de kinderen met een handicap: 57.000 euro.
 5. Voor de kleinkinderen: 19.000 euro.
 6. Voor de achterkleinkinderen: 19.000 euro.
 7. Voor de niet-bloedverwanten: 2.000 euro.

Hoogte van de vrijstellingen bij een erfenis in 2015:

 1. Voor de partners: 633.014 euro.
 2. Voor de ouders: 47.477 euro.
 3. Voor de kinderen: 20.047 euro.
 4. Voor de kinderen met een handicap: 60.138 euro.
 5. Voor de kleinkinderen: 20.047 euro.
 6. Voor de achterkleinkinderen: 20.047 euro.
 7. Voor de niet-bloedverwanten: 2.111 euro.

U ziet het als u geen bloedverwant bent, bedraagt de vrijstelling van belasting bij een erfenis slechts 2.111 euro, terwijl kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen een veel hogere vrijstelling hebben van 20.047 euro. Ook blijkt de goede bescherming van de partner met een vrijstelling van 633.014 euro en van ouders die van hun eigen kind erven. In latere jaren, ook in 2014 en 2015, gelden dus vergelijkbare bedragen als in 2010, zij het iets hoger.

Waardering van het vruchtgebruik van een woning 2017

De langstlevende echtgenoot of echtgenote erft regelmatig het vruchtgebruik van de woning. Ook dit vruchtgebruik wordt door de belastingdienst op een bepaalde waarde gezet om er vervolgens daarover successierechten te heffen. De belastingdienst neemt eerst 6% van de WOZ waarde van de woning en vermenigvuldigt dit met een factor die afhankelijk is van uw leeftijd:

Tabel berekening waarde van het vruchtgebruik aan de hand van de vermenigvuldigingsfactor per leeftijd:

Uw leeftijd De factor
Jonger dan 20 jaar 16
Van 20 tot 30 jaar 15
Van 30 tot 40 jaar 14
Van 40 tot 50 jaar 13
Van 50 tot 55 jaar 12
Van 55 tot 60 jaar 11
Van 60 tot 65 jaar 10
Van 65 tot 70 jaar 8
Van 70 tot 75 jaar 7
Van 75 tot 80 jaar 5
Van 80 tot 85 jaar 4
Van 85 tot 90 jaar 3
Ouder dan 90 jaar 2

Dus als u als 61 jarige een huis in vruchtgebruik erft waardeert de belastingdienst de waarde daarvan op 6% maal factor 10 ofwel 60% van de WOZ waarde van het pand. De enige manier om dit bedrag te verlagen is op tijd bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Hoe werkt de vrijstelling bij de erfbelasting in 2017 en 2018?

De vrijstelling werkt zo dat als u een bepaalde erfenis krijgt, u geen belasting betaalt over de vrijstelling zelf maar over het meerdere, dat wil zeggen de erfenis minus de vrijstelling. Als een zoon of dochter ieder 30.000 euro erven, betalen ze belasting over deze 30.000 euro minus de vrijstelling van 19.000 euro. Per saldo wordt dan erfbelasting betaald op een bedrag van 11.000 euro. Hoeveel belasting een erfgenaam op een erfenis moet betalen hangt af van de hoogste van de erfenis en de afstand tot de erflater, degene die de erfenis nalaat. Bij de vrijstellingen worden geen verschillen gemaakt tussen een kind, kleinkind of een achterkleinkind, maar bij de belastingschijven wordt daar wel degelijk verschil gemaakt:

De tarieven voor de erfbelasting in 2014

 1. Voor de partners: 10% belasting bij de eerste 115.708 euro en 20% belasting over de rest.
 2. Voor de kinderen: 10% belasting bij de eerste 115.708 euro en 20% belasting over de rest.
 3. Voor de kleinkinderen: 18% belasting bij de eerste 115.708 euro en 36% belasting over de rest.
 4. Voor de broers en zussen: 30% belasting bij de eerste 115.708 euro en 40% belasting over de rest.
 5. Voor andere erfgenamen: 30% belasting bij de eerste 115.708 euro en 40% belasting over de rest.

De tarieven voor de erfbelasting in 2015

 1. Voor de partners: 10% belasting bij de eerste 121.296 euro en 20% belasting over de rest.
 2. Voor de kinderen: 10% belasting bij de eerste 121.296 euro en 20% belasting over de rest.
 3. Voor de kleinkinderen: 18% belasting bij de eerste 121.296 euro en 36% belasting over de rest.
 4. Voor de broers en zussen: 30% belasting bij de eerste 121.296 euro en 40% belasting over de rest.
 5. Voor andere erfgenamen: 30% belasting bij de eerste 121.296 euro en 40% belasting over de rest.

Dat betekent dat als een kind en een kleinkind beiden 119.000 euro erven, hiervan 100.000 euro fiscaal belast is. Een kind betaalt hierover 10.000 euro aan successierechten, terwijl een kleinkind hierover 18.000 euro erfbelasting betaalt. Als de buurman van u 119.000 euro erft, is daarvan 117.000 euro belast waarover hij maar liefst 30 procent ofwel 35.100 euro aan erfbelasting moet betalen. Evenveel dus als een eigen broer of zus.

Tarieven, vrijstellingen en schijven erfbelasting 2017 en 2018

Voor 2017 en 2018 gaat u bij een erfenis en nalatenschap de volgende erfbelasting betalen:

Successierechten 2017

relatie tot overledene vrijstelling in euro tarief tot maximaal 122.069 euro tarief over het meerdere boven de 122.069 euro
Partner 638.089 10% 20%
Kind 20.209 10% 20%
Invalide kind 60.621 10% 20%
Ouder 47.859 30% 40%
Kleinkind 20.209 18% 36%
overigen 2.129 30% 40%

Sucessierechten 2018

relatie tot overledene vrijstelling in euro tarief tot maximaal 123.248 euro tarief over het meerdere boven de 123.248 euro
Partner 643.194 10% 20%
Kind 20.371 10% 20%
Invalide kind 61.106 10% 20%
Ouder 48.242 30% 40%
Kleinkind 20.371 18% 36%
overigen 2.012 30% 40%

Notaris en beperking van successierechten

De erfbelasting is nog steeds heel hoog in ons land, getuige deze nieuwe tarieven. Wie geen kinderen of partner heeft, weet zeker dat zijn erfgenamen veel successierechten zullen moeten betalen. Vooral ook in die gevallen is het zeer nuttig om te bekijken wat u kunt doen met schenkingen en een goed testament. Een goede notaris zal u hierbij zeker verder kunnen helpen.

Bron: Rijksoverheid.