Hoe werkt de wettelijke verdeling

Inleiding

De wettelijke verdeling is bedoeld om de langstlevende partner goed verzorgd achter te laten. De kinderen komen op de tweede plaats en krijgen een onderbedelingsvordering.

Hoe werkt de wettelijke verdeling

Indien er geen testament is opgesteld, treedt de wettelijke verdeling in werking. De wettelijke verdeling voorziet in de verzorging van de langstlevende partner. De kinderen krijgen een onderbedelingsvordering op de langstlevende ouder.

  • Stel: Arend en Bea zijn gehuwd en hebben 2 kinderen. Arend overlijdt. Nalatenschap € 120.000

Conform de wettelijke verdeling erven Bea en beide kinderen ieder een gelijk deel van € 40.000. De kinderen krijgen ieders een onderbedelingsvordering op Bea ter grootte van € 40.000. Bea krijgt dus de gehele nalatenschap van € 120.000 in handen.

Defiscalisering

Doordat de kinderen nu een vordering hebben ter grootte van € 40.000 zou dit bij de belastingaangifte als box3 vermogen opgenomen moeten worden bij de kinderen. Dit zou een heel vervelende uitwerking kunnen hebben. De kinderen moeten dan namelijk vermogensrendementsheffing in box3 betalen over vermogen wat ze nog niet in handen hebben.

In de Wet IB 2001 is geregeld dat een vordering die een kind op zijn ouder heeft, is gedefiscaliseerd. Dat wil zeggen dat het kind de vordering niet als box3 vermogen hoeft op te geven en dat de ouder deze ‘schuld’ ook niet hoeven aan te geven in box3. De langstlevende echtgenoot moet de waarde van de nalatenschap wel gewoon in box3 meenemen.

Rente op vordering

De rente op de vordering wordt in beginsel op nihil gesteld, tenzij de wettelijke rente hoger is dan 6%. Indien de wettelijke rente hoger is dan 6%, bijvoorbeeld 7%, dan moet de ouder een rente betalen over de vordering van 7% - 6% = 1%.

Ongedaan maken van wettelijke verdeling

Het kan voorkomen dat de wettelijke verdeling niet wenselijk is. Bijvoorbeeld als de langstlevende niet de gehele nalatenschap wil hebben omdat de kinderen het geld gelijk al goed kunnen gebruiken. De langstlevende echtgenoot kan dan binnen 3 maanden na het openvallen van de nalatenschap de wettelijke verdeling ongedaan maken. De erfdelen worden door het ongedaan maken niet aangetast.

Wilsrechten

De onderbedelingsvordering die de kinderen hebben is niet erg sterk indien de langstlevende ouder besluit te hertrouwen. Zou deze na hertrouwen overlijden, dan komt de onderbedelingsvordering bij de stiefouder te liggen, wat niet altijd even wenselijk is. Om dit tegen te gaan kunnen kinderen wilsrechten uitoefenen.

Indien de ouder aangeeft te willen hertrouwen kunnen de kinderen een wilsrecht uitoefenen en hiermee het blooteigendom in handen krijgen. De langstlevende ouder krijgt dan wel het vruchtgebruik over de goederen. Bij overlijden van de langstlevende ouder krijgen de kinderen het voleigendom.

Hebben de kinderen geen gebruik gemaakt van de wilsrechten bij hertrouwen, dan krijgen ze nog een tweede kans bij overlijden van de langstlevende ouder. Op dit moment kunnen zij ook de vordering opeisen.

Tips

  • Bekijk ook eens de mogelijkheden van een testament.
  • Neem uw testament eens in de 10 jaar door met een notaris. Houdt uw testament up-to-date.