Schenkingsrecht en wat is schenken op papier

Schenkingsrecht 2018 en 2019, schenken op papier

Geldinkoop.jpg

Geld schenken op papier heeft voordelen en nadelen. Wanneer u in 2018 of 2019 een schenking doet aan iemand, een goed doel een bevriende club of uw kinderen, geldt meestal geven blijft gegeven. U draagt vermogen over aan iemand en het is daarmee per direct niet meer van u. Bij schenken op papier daarentegen wordt de schenking pas opvorderbaar na uw overlijden. Groot voordeel van schenken op papier is dat bij overlijden het bij de notaris op papier geschonken bedrag als schuld in mindering op de erfenis mag worden gebracht. Een papieren schenking betekent minder successierechten betalen. Let op de voorwaarden van fiscus en belastingdienst, want die eisen in 2018 en 2019 bij onroerend goed een notariële akte opgesteld door een notaris. Een onderhandse papieren schenking heeft dus niet altijd geen waarde. Bovendien kan een schenking op papier aan iemand met een bijstandsuitkering betekenen dat de uitkering wordt stopgezet.

Schenkingsrecht - wat is schenken op papier?

Maar wat is in het schenkingsrecht nu eigenlijk geld schenken op papier. Welnu, bij een schenking op papier stelt u de feitelijke vermogensoverdracht uit tot later. We noemen deze papieren schenking ook wel schenken onder schulderkenning. Met een schenking op papier krijgt zo de ontvanger van de schenking op papier een vordering op u als schenker. Tussentijds houdt u wel de volledige zeggenschap over uw geld. Iedereen blij, behalve de belastingdienst. Als u het goed aanpakt tenminste.

Wanneer schenken op papier?

Schenken op papier kan bijvoorbeeld erg handig zijn als uw geld in een onderneming zit of in onroerend goed of aandelen. U wilt of kunt het geld dan namelijk niet vrijmaken of hebt geen cash voorhanden. Het zou de onderneming in problemen kunnen brengen of de waarde van het onroerend goed of de effecten zijn volgens u juist te laag. Schenken op papier is ook handig, wanneer u de door de erfgenamen te betalen successierechten wilt beperken en verminderen. De ontvanger van de gift hoeft over het geschonken bedrag geen successierechten te betalen, maar moet de vordering wel optellen bij zijn vermogen in box 3. De ontvanger betaalt hierover 1,2% vermogensrendementsheffing voor zover het vermogen uitkomt boven het heffingsvrij vermogen van ruim 20.000 euro per persoon. En de gever betaalt juist minder vermogensrendementsheffing over zijn vermogen, omdat de op papier aangegane verplichting in mindering mag worden gebracht op het vermogen in box 3.

Overgangsregeling 6 procent rente bij een lening aan kind

Er bestaat een overgangsregeling voor leningen die vóór 1 januari 2010 zijn aangegaan. Als een lagere rente dan 6% is afgesproken, maar de afgesproken rente wel een zakelijk karakter draagt en netjes jaarlijks betaald is, hoeft bij overlijden van de schenker en bij afwikkeling van de erfenis geen extra erfbelasting te worden betaald in verband met deze lening.

Wat zijn de voorwaarden bij schenken op papier?

Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, als u de voordelen van het schenken op papier ook fiscaal wilt kunnen benutten:

  1. De schenking op papier moet bij de notaris op papier worden vastgelegd of onderhands.
  2. Jaarlijks moet de schenker een realistische marktconforme rente vergoeden aan de ontvanger.

Geld schenken op papier aan de kinderen en de schenkbelasting, schenkingsrechten

Ook uw kinderen zullen blij zijn met een schenking op papier. Degene die de schenking krijgt betaalt ook de schenkbelasting of schenkingsrecht. Maar u kunt het ook zo regelen dat u die belasting betaalt. U schenkt dan vrij van recht. In de regel is de belasting bij schenken van recht hoger, omdat ook de belasting die u voor uw rekening neemt als schenking wordt gezien, maar u verlost daarmee wel uw kinderen van de belastingheffing. In de schenkingsakte legt u ook vast wanneer het geld beschikbaar komt. Dit kan van belang zijn bij minderjarige kinderen of kleinkinderen of personen van wie u nu nog niet zeker weet wanneer ze verstandig met het geld zullen omgaan.

Belastingdienst en slim schenken in 2017

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan draait de fiscus de schenking na overlijden alsnog terug, zodat de papieren schenking volledig belast is met successierechten. En dat komt aanmerkelijk duurder uit dan het te betalen schenkingsrecht. U kunt ook bedragen belastingvrij schenken:

Belastingvrij schenken, de vrijstellingen in 2016, 2017, schenkingsbelasting
Ontvanger schenking: 2016 2017
Uw kind jaarlijks 5.304 euro jaarlijks 5.320 euro jaarlijks
Uw kind eenmalig wanneer tussen de 18 en 35 jaar oud 25.322 euro tot 52.752 euro voor huis of studie 25.526 euro tot 53.176 euro voor huis of studie; in 2017 is onder voorwaarden zelfs tot 100.000 euro belastingvrij mogelijk
Anderen 2.122 euro jaarlijks 2.129 euro jaarlijks

De vrijstelling zijn in 2018 iets hoger.

Ouders schenken huis op papier aan kind of kinderen

Nogal wat ouders hebben hun huis op papier aan de kinderen geschonken, terwijl ze tot aan hun dood in het huis blijven of bleven wonen. Bij deze overdracht moest 6 procent overdrachtsbelasting worden betaald over de verkoopwaarde. Dit was een slimme constructie tot 2010, omdat de kinderen een eventuele waardestijging van het huis bij overlijden van de ouders in eigen zak konden steken, zonder daarover erfbelasting te betalen. Dit nu is met de nieuwe schenk- en erfbelasting 2010 veranderd. De kinderen betalen alsnog erfbelasting over de werkelijke waarde van het huis ten tijde van overlijden minus de waarde uit de overdracht bij de schenking op papier. De belastingdienst neemt als werkelijke waarde de door de gemeente geschatte WOZ waarde. Gelukkig is de overdrachtsbelasting inmiddels wel verlaagd naar 2%.

De inkomstenbelasting bij schenken op papier

Er zijn bij schenken op papier ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De ouders kunnen de schenking als schuld opvoeren in box 3 van de inkomstenbelasting. De kinderen daarentegen hebben op papier extra vermogen gekregen en betalen daarom 1,2% over deze vordering op hun ouders in box 3 van de inkomstenbelasting. Althans voor zover ze meer vermogen bezitten de fiscale vrijstelling. Het heffingsvrij vermogen in box 3 bedraagt in 2017 25.000 euro per persoon. Met uw partner samen is dat al het dubbele ofwel een vrijstelling van € 50.000. Het gaat hierbij om vermogen minus schulden, waarbij ook voor de aftrekbare schulden een drempel geldt van 3.000 euro. De eerste 3.000 euro aan schuld kunt u in box 3 dus niet in mindering brengen op het vermogen. Daar staat tegenover dat de kinderen over de rente op de vordering geen inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Tip slim schenken op papier en de schenkingsrechten of schenkbelasting

Enkele tips voor wie wil schenken op papier zijn:

  1. Bespreek met een notaris de mogelijkheden van een papieren schenking en bespreek vooral ook of een dergelijke manier van schenken ook voor u voordelig genoeg uitpakt.
  2. Bespreek met de notaris welke voorwaarden u aan de schenking wilt verbinden.
  3. Om maximaal gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen bij het schenken, kunt u het schenken op papier het beste een aantal jaren herhalen. Let wel op de nieuwe schenkingswet die geldt sinds 2010.
  4. Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe vrijstelling bij gekomen waarbij u aan een ander 100.000 euro mag schenken. Dat is alleen belastingvrij als die persoon het geldt gebruikt voor zijn eigen woning. Dat kan een extra aflossing van een hypotheek zijn, de betaling van een restschuld (als die er is), afkopen erfpacht of de verbetering en renovatie van de eigen woning.
  5. Bekijk de mogelijkheden voor 2018, hoeveel schenkbelasting betaalt u in 2018?

Reacties (6)

Reageer
Wiki4you reageerde 7 jaar geleden
23 Aug 10:51
Beste Ayrton Blair,
Die 6% is de wettelijk verplichte rente die daadwerkelijk betaald moet worden. Is het een andere rente dan wordt de schenking met erfbelasting belast.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Ayrton Blair reageerde 7 jaar geleden
22 Aug 09:48
Bedankt voor de informatie.
Mag de rente ook lager dan 6% worden vastgesteld bij schenken op papier?
Zo ja, hoe laag?

Fijne dag verder,

A. Blair
Wiki4you reageerde 7 jaar geleden
16 Aug 10:48
Beste H.M.
U kunt aan een schenking allerlei voorwaarden verbinden waardoor de schenking ongedaan wordt gemaakt zodra niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook over het onderhoud kunnen afspraken vooraf worden gemaakt. Laat in dit geval de schenkingsakte opstellen bij een notaris, want dat geeft u veel meer zekerheid.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
H.m. reageerde 7 jaar geleden
15 Aug 11:51
Als ik een schenking doe aan mijn twee kinderen die zelf al al kinderen hebben, wat gebeurt er dan met de schenking als 1 van mijn kinderen plots overlijdt ? Kan een schenking nog ongedaan gemaakt worden ? Wat gebeurt er als ik of mijn man vroegtijdig overlijdt en we de woning die we hebben geschonken niet meer kunnen bewonen wegens te groot en te veel onderhoud ? Moeten de kinderen die de schenking hebben gekregen dan bijdragen aan de kosten voor de huur van bv. een klein appartement ?
Wiki4you reageerde 8 jaar geleden
08 May 17:22
Geachte A.E.M Smit,
1. Uw ouders kunnen de kleinkinderen geld schenken, maar als het minderjarige kinderen zijn, zal een schenking op papier en dus een lening van een minderjarige zal niet zo maar niet gaan.
2. De vrijstelling in 2013 bedraagt 2.057 euro.
A.E.M. Smit reageerde 8 jaar geleden
27 Apr 11:01
Geachte heer, mevrouw,

Is het mogelijk dat mijn ouders aan hun kleinkinderen een bedrag kunnen schenken:

1. Middels een “papieren schenking” opgesteld bij een notaris?

2. Wat is maximale bedrag voor 2013?
Ik hoor graag van u – mijn hartelijke dank!