Wat zijn de aftrekbare ziektekosten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekbare ziektekosten aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021, hoeveel belastingaftrek

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Niet alleen voor overheid en staat is de gezondheidszorg in ons land een grote kostenpost, maar ook voor u. Elk jaar wordt pijnlijk duidelijk dat de kosten toenemen en dat er door allerlei bezuinigingen steeds minder aftrekposten voor de inkomstenbelasting blijven bestaan. Ook bij de aftrekbare specifieke ziektekosten. Er werden al veel zijn vele aftrekposten afgeschaft, maar hoe zit dat in de jaren hierna en in 2020 en 2021? Wat is er van de aftrekbare ziektekosten nog over. Is een traplift aftrekbaar en wat is de drempel bij de aftrek van deze zorgkosten? Het wordt hier uitgelegd. U bent vast ook op zoek naar de goedkoopste zorgverzekering 2021. De aftrek zorgkosten is naast de aftrek van hypotheekrente de grootste fiscale aftrekpost.

Inkomen en de hoogte van de aftrekbare specifieke ziektekosten bij de belastingaangifte  2020 en 2021

Cruciaal, om te weten of u ziektekosten als aftrekpost kunt opvoeren bij de belastingdienst, zijn uw inkomen en de soort ziektekosten die u gemaakt heeft. Uw inkomen bepaalt namelijk direct wat u mag aftrekken: hoe hoger uw inkomen, hoe meer u eerst zelf moet betalen. Twee begrippen komen hierbij naar voor: drempelinkomen en drempel. Het drempelinkomen bestaat uit al uw inkomsten en overige aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. En de drempel is het bedrag, dat in ieder geval voor uw rekening komt. Vanaf een inkomen 42.000 euro gaat deze drempel bovendien fors omhoog.

Drempel en drempelinkomen ziektekosten en buitengewone uitgaven

De bedragen voor het drempelinkomen en de daarbij behorende drempels, zijn anders, wanneer het alleen om uw inkomen gaat, of dat u ook een partner hebt. Er zijn dan ook twee tabellen van belang:

Dat betekent dus dat als uw gezamenlijke drempelinkomen 10.000 euro bedraagt, u alleen het meerdere aan ziektekosten boven de € 278 (2021) als aftrekpost mag opvoeren. Maar ook dan bent u er nog niet, omdat niet alle ziektekosten aftrekbaar zijn. In tegendeel.

Welke ziektekosten mag ik aftrekken van de inkomstenbelasting

U mag de volgende ziektekosten aftrekken van de belasting, wanneer ze niet op een andere manier, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, vergoed worden:

 1. Alle uitgaven voor door een arts voorgeschreven medicijnen, zowel homeopathisch als niet homeopathisch.
 2. Uitgaven voor door een arts voorgeschreven geneeskundige en heelkundige hulp alsmede de fysiotherapie. Denk aan de kosten van huisarts, tandarts, specialist, kosten van verpleging , revalidatie, voorgeschreven acupunctuur en dergelijke.
 3. Hulpmiddelen, zoals steunzolen , kunstgebit, gehoorapparaat, rolstoel, rollator. Denk ook aan een blindenstok of blinden geleide hond die dienen ter vervanging van het gezichtsvermogen. Ook de reparatie en het onderhoud van deze hulpmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar. Niet meer aftrekbaar is een bril op sterkte: deze aftrekpost is in 2009 gesneuveld.
 4. Extra uitgaven die u doet voor kleding en beddengoed door incontinentie, ziekte of invaliditeit. Als het een chronisch karakter heeft, is minimaal 300 euro aftrekbaar en maximaal 750 euro.
 5. Een dieet op medisch voorschrift van een arts. De belastingdienst hanteert een strikte lijst waarin per dieet is aangegeven hoeveel u per jaar mag aftrekken van de belasting.
 6. Ook de kosten van ziekenbezoek en ziekenvervoer zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Bij het zieken vervoer geldt onder meer als voorwaarde, dat u normaliter bij de zieke woont, hem regelmatig moet bezoeken op de plaats waar hij verpleegd wordt, de verpleging langer dan een maand moet duren en de enkele reisafstand tussen uw huis en het ziekenbezoek meer dan 10 kilometer bedraagt.
 7. Uitgaven voor extra gezinshulp.
 8. Inentingskosten voor zo ver niet vergoed door een aanvullende verzekering of werkgever.

Extra aftrek specifieke ziektekosten

Tot slot is het zo dat u bij een gezamenlijk drempelinkomen tot € 42,434 (2021) op sommige ziektekosten, de specifieke ziektekosten, een extra vermenigvuldigingsfactor van 113% mag toepassen. Het gaat dan om de volgende ziektekosten:

 1. De door een arts voorgeschreven medicijnen.
 2. De hulpmiddelen.
 3. Eventuele aanpassingen aan een huis, zoals een traplift en andere noodzakelijke aanpassingen op medische indicatie zijn in 2020 en 2021 helaas niet meer aftrekbaar. Wel de aanpassingen aan een fiets of auto.
 4. De extra uitgaven voor kleding en beddengoed.
 5. De eigen bijdrage Wlz/Wmo.
 6. Kosten van een dieet op voorschrift van een arts.
 7. Kosten van ziekenvervoer.
 8. De kosten voor extra gezinshulp.

Stel u hebt een gezamenlijk inkomen van € 20.000 en € 3.000 aan specifieke ziektekosten, dan vermenigvuldigt u deze uitgaven ook nog eens met 1,13 en vermindert het totaal vervolgens met de drempel van 1,65% van het drempelinkomen. U heeft dan als aftrekpost € 3.000 plus € 3.390 minus € 330, ofwel € 6.060. Daar komen nog bij de kosten voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek. Maar deze zogenaamde niet specifieke ziektekosten mag u niet ook ophogen met 113%. Al met al zeer de moeite waard dus.

Kosten van vervoer aftrekbaar

Als u of iemand van uw geizn naar een arts moet of ziekenhuis dan zijn de werkelijke kosten van vervoer aftrekbaar. Dat kan een kaart zijn voor het openbaar vervoer maar ook de werkelijke kosten van vervoer per auro. Gaat u op ziekenbezoek dan kan dit met 0,18 cent per kilometer worden vergoed via een aftrek van axtra zorgkosten. De kosten van vervoer per eigen auto kunnen, wanneer het om een eigen artsenbezoek gaat, dus afhankelijk zijn van de auto die u rijdt.

Drempelinkomen ziektekosten 2020 en 2021

Het drempelinkomen voor 2020 bedraagt:

Tabel 1. Drempelinkomen en drempel ziektekosten 2020, als u geen fiscaal partner hebt:

Drempelinkomen Drempel
tussen 0 en € 7.863 € 136
tussen € 7.863 en € 41.765 1,65% van het inkomen
meer dan € 41.765 € 689 + 5,75% van het bedrag boven de € 41.765

En wanneer u wel een fiscaal partner hebt, geldt voor u:

Tabel 2. Drempelinkomen en drempel ziektekosten 2020, als u wel een fiscaal partner hebt

Drempelinkomen Drempel
tussen 0 en € 14.914 € 272
tussen € 14.914 en € 41.765 1,65% van het inkomen
meer dan € 41.765 € 689 + 5,75% van het bedrag boven de € 41.765

Tabel 3. Drempelinkomen en drempel ziektekosten 2021, als u geen fiscaal partner hebt

Drempelinkomen Drempel
tussen 0 en € 7.989 € 139
tussen € 7.989 en € 42.434 1,65% van het inkomen
meer dan € 42.434 € 700 + 5,75% van het bedrag boven de € 42.434

Tabel 4. Drempelinkomen en drempel ziektekosten 2021, als u wel een fiscaal partner hebt

Drempelinkomen Drempel
tussen 0 en € 15.126 € 278
tussen € 15.126 en € 40.175 1,65% van het inkomen
meer dan € 42.434 € 700 + 5,75% van het bedrag boven de € 42.434

Link belastingaangifte 2021 (inkomen 2020)

U kunt als u meer tijd nodig hebt ook uitstel aanvragen voor uw belastingaangifte. In 2021 hebt u de tijd tot 1 mei en u kunt eenvoudig uitstel krijgen tot 1 september 202: