Belastingvrij auto rijden

Belastingvrij auto rijden in 2020 en 2021 - belastingvrije auto

Belastingaangifte_digitaal_doen-IntroPlaatje.jpg

Maak het auto rijden zo veel mogelijk belastingvrij. Koop om te beginnen een belastingvrije auto. U kunt een hoop belasting op uw auto gewoonweg voorkomen, waardoor belastingvrij auto rijden haalbaar wordt. De accijns op brandstoffen blijven een lastige te nemen hobbel. Kijk hier hoe u belasting op uw auto kunt besparen door niet langer wegenbelasting of autobelasting te betalen. Koop een klassieker bijvoorbeeld, belastingvrij. Verdien aan een occasion.

Belastingvrij auto rijden is toch optimaal

Belastingvrij auto rijden kan. Minder uitstoot helpt om de kosten te drukken. Minder wegenbelasting, minder bijtelling, minder BPM. Een gunstig energielabel betekent goedkoop auto tijden. Let ook op een goede aanbieding voor een autoverzekering. Al die kortingen maken het autorijden een stuk goedkoper.

Koop een klassieker, een oldtimer, belastingvrij, nieuwe regeling in 2020 en 2021

Een auto die 40 jaar of ouder is is belastingvrij en anders geldt er dus een overgangsregeling totdat de auto 40 jaar of ouder is. Maar wellicht komt uw auto dan in aanmerking voor de overgangsregeling. De overgangsregeling 2017 voor oldtimers houdt in dat auto's die voor het eerst in gebruik werden genomen op 1 januari 1977 of later maar vóór 1 januari 1988, in aanmerking kunnen komen voor het kwarttarief. Daarvoor moet u wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voorwaarden zijn daarbij nog:

1. Het gaat om een personenauto, kampeerauto of bestelauto die rijdt op benzine.

2. Het gaat om een motor.

3. Een vrachtauto mag als die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

4. Het betreft een autobus, maar ook die mag niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

Bijtelling privéauto

Als u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is er geen bijtelling van de auto voor de inkomstenbelasting. In andere gevallen is de elektrische auto en de nul-emissie auto fiscaal het goedkoopste.

Hoe wordt de auto fiscaal behandeld in 2020 en 2021 van uw auto

In 2021 zijn er nog maar drie categorieën van bijtelling:

1. 4% bijtelling bij nul uitstoot (waterstof);

2. 12% bijtelling bij nul uitstoot (elektrische auto);

2. 22% in alle andere gevallen.

Goedkope autoverzekering afsluiten in 2020 en 2021

De auto verzekering is een post waar u niet snel onderuit komt. U moet uw auto namelijk verzekeren en dan is het fijn dat er inmiddels een grote concurrentieslag gaande is. Zo biedt bijvoorbeeld Ohra regelmatig enorme kortingen aan en dat scheelt ook weer in de portemonnee. Probeer zo ook zo goedkoop mogelijk te rijden.